Marcel Vervloesem veroordeeld tot 18 maanden cel

milquet.turtelboom.Veiligheid.Politie.jpg

Brussel, 30 november 2013

‘Marcel Vervloesem veroordeeld tot 18 maanden cel’, zongen de Belgische kranten die de kinderpornozaak Zandvoort toedekten, op 20 november 2013 gezamelijk in koor.

Het zogenoemde slachtoffer van Marcel Vervloesem die aan het hoofd staat van een bende, voerde echter begin van dit jaar gedurende maandenlang een terreurcampagne tegen Vervloesem’s dochter en zijn 15-jarige kleindochter Sanne.

Die terreurcampagne werd in december 2012 opgestart door Vervloesem’s halfbroer, de genaamde Victor Vervloesem, die op 26 augustus 1998, nadat Marcel Vervloesem de wereldpers in zijn woonplaats had ingelicht over het Zandvoort-kinderpornonetwerk, naar de pers en het gerecht van Turnhout stapte. Tesamen met acht jongeren uit de wijk die geregeld bij hem over de vloer stapten en in de homo-bar waar hij toen ’s nachts werkte op bezoek kwamen, beweerde hij  tussen 1979 en 1996 door Marcel Vervloesem te zijn vernederd en misbruikt.

De tereurcampagne werd door het gerecht van Turnhout waar dat de aktivist al 15 jaar lang wordt vervolgd om hem de mond te snoeren over de kinderpornozaak Zandvoort, blijkbaar gedoogd en de Hoge Raad voor de Justitie vond dit blijkbaar goed.

Tegelijkertijd met de terreurcampagne werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen de webpagina’s van de Werkgroep systematisch van het internet.

De Werkgroep Morkhoven contacteerde toen Premier Di Rupo (PS), Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, franstalige christen-democraten) en Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) en vroeg hen de terreurcampagne die zelfs tot een aanslag op Vervloesem’s dochter had geleid, onmiddellijk te doen stoppen.

Premier Di Rupo en beide ministers werden daarbij gewezen op het zogeheten Nationale Veiligheidsplan waarin staat dat ‘de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering’.

Justitieminister Turtelboom antwoordde dat zij ‘vanwege het principe van de scheiding der machten, niet kon tussenkomen in deze zaak’.  Maar Turtelboom benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef…

http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/archive/2008/08/16/victor-vervloesem-sp-a-gemeenteraadslid-herentals.html

https://www.facebook.com/victor.ververvloesem

Foto: Commissaris-generaal van de federale politie De Bolle en de Ministers Milquet (Binnenlandse Zaken, rechts op de foto) en Turtelboom (Justitie). Beide ministers laten ook na hun politieke verantwoordelijkheid op te nemen inzake de dood van Jonathan Jacob die, in een cel van de politie van Mortsel, door een eenheid van het speciale Interventieteam van de federale politie werd doodgeslagen.

++++

Brief aan Minister Milquet

Brussel, 21 maart 2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen (cdH)
Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,
Betreft: ‘De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering’
Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen wonende te Hulsthout (nabij Herentals), op 17 december 2012, om 21.35 uur, het onderstaande sms-berichtje.
Het sms-je waarin men haar poogde om te kopen en haar met de dood bedreigde, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.
Het sms-je was blijkbaar het startsein van een maandenlange terreurcampagne tegen het meisje en haar ouders. Daarbij werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang afgesloten.
Doordat de overheid niet optrad, werd er na enkele weken ook een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje waarvan de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals die goed bevriend lijkt met Victor V., geen proces-verbaal wenste op te maken.
Uw diensten lijken de criminelen te beschermen.
Vandaar dat er thans ook een ander gezin met minderjarige kinderen door middel van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en met bedreigingen ‘om het huis in brand te steken’ geterroriseerd wordt.
’s Nachts ontploffen er ook regelmatig brandbommetjes in de omgeving van de huizen van de beide gezinnen en er waren ook reeds nachtelijke geweerschoten te horen.
Een buurman die iemand van de door uw diensten beschermde criminelen wist te vatten, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat ‘hij zich beter niet kan moeien in de zaak indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen’.
Victor Vervloesem is een quasi analfabeet die met de politieke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Dank zij deze politieke benoeming werd hij in 2006 met 195 voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld. In 2007 werd hij tot voorzitter van de  Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters die U op 4 maart 2013 terzake schreef, wordt voorgezeten.
Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Peeters die Victor Vervloesem ondersteunt, niet alleen een sp.a-kamerlid is maar, onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo in de jaren ’90, ook de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was.
Van Victor Vervloesem bestaan er een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen die echter nooit onderzocht werden.
Op 4 maart 2013 schreef u terzake naar de Herentalse burgemeester maar, zoals reeds gesteld, werd Victor Vervloesem niet alleen tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie maar ook tot bestuurslid van de Politieraad Neteland benoemd.
Dat maakt dat hij niet alleen op de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester (die hoofd is van de Politie), maar ook op die van bepaalde politieagenten kan rekenen.
Gisteren werd Peter Helsen, de vader van Sanne, door een paar politieagenten over de ‘stand van zaken in Herentals’ verhoord. De agenten hadden het daarbij over ‘James Bond-achtige verhalen’ terwijl alle sms-jes gewoon werden uitgeprint en aan de klachten bij de Politie van Herentals werden gevoegd.
Uw diensten beweerden zelfs dat de email-adressen van Victor Vervloesem’s kompaan, de genaamde Dimitri die begin vorig jaar ook al een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Sanne Helsen stuurde, waarvan de politie van Herentals een proces-verbaal opmaakte, ‘op de computers van het gezin Helsen zelf waren aangemaakt’.
Dat is toch wel een zware beschuldiging en behoort, bij mijn weten, niet de taak van de onder uw bevoegheid werkende diensten.
De politie nam de computers van mevrouw Helsen en haar kinderen Sanne en Kobe in beslag. Ze zouden vandaag terugbezorgd worden.
Volgens de voornoemde politieagenten zou het gooien van brandbommen ‘niets met de doodsbedreigingen en de dreigingen om de huizen van de gezinnen in brand te steken, te maken hebben’.
Zij zeiden dat zij ‘er niets van geloofden en dat alles door Sanne was verzonnen om niet naar school te moeten gaan’.
Victor Vervloesem en de bendeleden lijken dus door bepaalde leden van uw diensten die instaan voor de ‘Veiligheid van alle burgers’, beschermd te worden.
Omdat U, tesamen met justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de ‘De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’, verzoek ik u hierbij nogmaals om dringend werk te laten maken van deze zaak in plaats van de gezinnen die tengevolge van het in gebreke blijven van uw diensten, het slachtoffer werden van een maandenlange terreur, als ‘verdachten’ te behandelen en ze te criminaliseren.
Zoals ik zei, hoeven we op Minister Turtelboom die het parket van Turnhout op de vingers zou kunnen tikken, helaas niet te rekenen. De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat al maanden nalaat om in deze op te treden, tot kabinetschef en liet ons bij monde van haar kabinetsattaché weten dat zij, ‘gelet op het principe van de scheiding der machten, niet tussenbeide kan komen’.
In afwachting van uw antwoord, teken ik,Hoogachtend,Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep MorkhovenWerkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
PS. Ik zend U hierbij (nogmaals) een kopietje van  1) het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem  2) de lijst van de 27 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor Vervloesem bestaan 3) het sms-je van Victor Vervloesem’s kompaan Dimitri (+ de link naar zijn nummertje ‘Fuck de Politie’ op YouTube)
====
 
Het sms-je van Victor Vervloesem aan Sanne Helsen dat het startsein was voor de maandenlange terreur

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien. Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

(Victor Vervloesem maakt nog altijd deel uit van de bestuursraad van de lokale politieraad Neteland niettegenstaande de herhaaldelijke klachten bij Minister Milquet)

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Marcel Vervloesem veroordeeld tot 18 maanden cel

 1. kruitvat zegt:

  van: Jan Boeykens
  aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox ,
  milquet ,
  Info premier ,
  info@ckfin.minfin.be,
  contact.reynders@diplobel.fed.be,
  info@vandelanotte.fed.be,
  info@laurette-onkelinx.be,
  info@laruelle.fgov.be,
  info@mod.mil.be,
  info.magnette@diplobel.fed.be,
  fo.magnette@diplobel.fed.be,
  olivier.chastel@chastel.fed.be,
  info@deconinck.belgium.be,
  info@wathelet.fed.be,
  courard@minsoc.fed.be,
  info@servais.belgium.be,
  info.maggiedeblock@ibz.fgov.be,
  info@bogaert.belgium.be,
  fo@crombez.fed.be,
  kabinet.lieten@vlaanderen.be,
  kabinet.schauvliege@vlaanderen.be,
  kabinet.peeters@vlaanderen.be,
  kabinet.bourgeois@vlaanderen.be,
  kabinet.crevits@vlaanderen.be,
  Philippe Muyters ,
  kabinet.smet@vlaanderen.be,
  “VAN DEN BOSSCHE, kabinet” ,
  kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be,
  piet.debruyn@n-va.be,
  dedecker@senators.senate.be,
  contact@christinedefraigne.be,
  defraigne@senators.senate.be,
  patrick.degroote@n-va.be,
  delperee@hotmail.com,
  delperee@senators.senate.be,
  bourgmestre.demeyer@liege.be,
  Guido De Padt ,
  info@gdeprez.be,
  caroline.desir@psmail.be,
  bart.dewever@n-va.be,
  filip.dewinter@vlaamsbelang.org,
  filip.dewinter@vlaamsparlement.be,
  dalila.douifi@s-p-a.be,
  André du Bus ,
  jan.durnez@vlaamsparlement.be,
  “DZDVDZDV .” ,
  inge.faes@n-va.be,
  Cindy Franssen ,
  liesbeth.homans@vlaamsparlement.be,
  liesbeth.homans@n-va.be,
  louis.ide@n-va.be,
  zakia.khattabi@ecolo.be,
  ahmed.laaouej@voila.fr,
  bart.laeremans@telenet.be,
  sara@vivant.org,
  nel@vivant.org,
  lieve.maes@n-va.be,
  courrier@philippe-mahoux.be,
  phm@swing.be,
  vanessa.matz@aywaille.be,
  claudine.dussart@skynet.be,
  jacky.morael@ecolo.be,
  morreale@senators.senate.be,
  pmoureaux@skynet.be,
  audia.niessen@ecolo.be,
  fatma.pehlivan@vlaamsparlement.be,
  danny.pieters@n-va.be,
  freya.piryns@groen.be,
  fatihasaidi2003@yahoo.fr,
  ludo.sannen@vlaamsparlement.be,
  sannen@senators.senate.be,
  louis.siquet@skynet.be,
  elke.sleurs@n-va.be,
  helga@helgastevens.be,
  secretariaat.mt@telenet.be,
  taelman@senators.senate.be,
  fauzaya.talhaoui@ua.ac.be,
  muriel.targnion@gmail.com,
  cecile.thibaut@ecolo.be,
  secretariat@dominiquetilmans.be,
  tilmans@senators.senate.be,
  Bart Tommelein ,
  rtorfs@cdenv.be,
  rik.torfs@law.kuleuven.be,
  vandermeersch@senators.senate.be,
  karl.vanlouwe@n-va.be,
  petervanrompuy@gmail.com,
  yoeri@vastersavendts.be,
  sabine.vermeulen@n-va.be,
  mieke.vogels@vlaamsparlement.be,
  vogels@senators.senate.be,
  fabiennewinckel@yahoo.fr,
  olga@zrihen.be,
  ozrihen@skynet.be,
  ivo.belet@europarl.europa.eu,
  frieda.brepoels@europarl.europa.eu,
  philip.claeys@europarl.europa.eu,
  jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu,
  said.elkhadraoui@europarl.europa.eu,
  derkjan.eppink@europarl.europa.eu,
  hans.vanbaalen@europarl.europa.eu,
  corien.wortmann@europarl.europa.eu
  datum: 30 november 2013 10:06
  onderwerp: Aan minister van Justitie Annemie Turtelboom, website Werkgroep Morkhoven offline en kleindochtertje Marcel Vervloesem ontvangt doodsbedreigingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s