Justitie blokkeert de telefoongesprekken van de Werkgroep Morkhoven

Brussel, 28.11.2013

De GSM van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens werd zopas tijdens een kort gesprek met Marcel Vervloesem over de corruptie van de Belgische Justitie, plotseling uitgeschakeld.

Jan Boeykens is, telefonisch gezien, thans volledig van de buitenwereld afgesloten want zijn GSM doet het niet meer.
Als er iets met hem zou misgaan, kan hij dus geen familie, vrienden, politie of ziekenwagen opbellen.

Boeykens stapt nu naar de politie om een proces-verbaal van dit feit te laten opstellen en het feit dat men hem, zoals Vervloesem, tracht te isoleren.  Hij zal tevens een klacht neerleggen bij Mobistar.

Het afsluiten van de telefoon komt nadat bekend werd dat de Belgisch Premier Di Rupo zich burgerlijke partij wilde stellen tegen parlementslid Laurent Louis.

Kamerlid Laurent Louis werd in 2012 bijna gemolesteerd omdat hij stukken uit het dossier Dutroux verspreidde, waaronder beelden van de vermoorde meisjes Julie en Melissa. Op 22 december 2012 beschuldigde Louis de Premier wiens partij tevens het Kamer-halfrond verliet op het moment dat Louis de kamerleden wilde toespreken, van pedofilie.Premier Di Rupo kwam destijds even in opspraak doordat hij beschuldigd werd van sexuele contacten met de 15-jarige Oliver Trusgnach, een Hasselaar die bekend stond als hartenbreker in de Brusselse homowereld.

Di Rupo diende zelf geen klacht in tegen Laurent maar het Brusselse parket liet wel een gerechtelijk onderzoek openen. Dat onderzoek is afgesloten en het dossier komt op 21 januari 2014 voor de Brusselse raadkamer. Die moet dan beslissen of Laurent Louis voor de correctionele rechtbank moet verschijnen.

Het Brusselse parket heeft tevens gevraagd om de onschendbaarheid van laurent Louis op te heffen.  Men wil door deze ongewoon harde maatregelen ongetwijfeld vermijden dat men verplicht zou zijn om de werkelijke reden van de doodsoorzaak van de meisjes te onderzoeken, waardoor het dossier Dutroux zou heropend moeten worden.
En dat ligt zeer moeilijk omdat het dossier Dutroux als ‘volkomen afgehandeld’ wordt beschouwd.
In 2014 zijn er ook federale verkiezingen in België.

Er is een direct verband tussen de kinderpornozaak Zandvoort die men ten koste van alles wil dichtdekken, en de zaak Dutroux.  Zoveel is duidelijk.
De in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot stuurde destijds immers een fax naar de rijkswacht van Geel waarin hij beweerde dat de in de kinderpornozaak Zandvoort voorkomende jeugdmagistraat, de uitbater zou zijn van een nachtclub te Charleroi. Dat bleek onjuist te zijn maar het gerecht van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort had moeten onderzoeken gebruikte Zicot’s informatie om ook de zaak rond de kindermisbruikende jeugdmagistraat dicht te dekken.

Het is niet de eerste keer dat de Werkgroep Morkhoven telefoonproblemen heeft en haar telefoon wordt uitgeschakeld.  Dat gebeurde immers ook bij de acties van de Werkgroep of tijdens huiszoekingen waarbij men bezwarend materiaal hoopte te kunnen vinden om de Werkgroep te kunnen treffen.

Ook de RTBF-medewerkster Gina Bernard die tesamen met Vervloesem naar de verdwenen Manuel Schadwald speurde, had maandenlange telefoonproblemen en ontving voortdurend doodsbedreigingen. Enkele uren voor zij omkwam in een zogenaamd auto-accident, werd het telefoongesprek tussen Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en haar onmogelijk gemaakt. Dat gebeurde door middel van een harde geluidstoon op de telefoonlijn die ook tijdens de acties van de Werkgroep Morkhoven, het telefonisch verkeer moest beletten.

De Belgische justitie die in allerlei schandalen zit verwikkeld, komt hoe langer hoe agressiever uit de hoek. Dat is ook zo in de zaak Zandvoort.

Vorig jaar ontvingen Vervloesem’s dochter en 15-jarige kleindochter voortdurend doodsbedreigingen. Die kwamen van een jeugdbende die door het nu zogenoemd ‘slachtoffer’ van Vervloesem werd geleid.  Alhoewel er steeds klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals, wenste de Turnhoutse justitie niet op te treden zodat er tenslotte een aanslag op Vervloesem’s dochter werd gepleegd.
Tijdens de maandenlange terreurcampagne werden ook de skynetblogs van de Werkgroep maandenlang versleuteld. Men hoopte waarschijnlijk dat er dan geen verslag kon uitgebracht worden over de feiten en de onbehandelde klachten bij de Herentalse politie.Premier Di Rupo en de Ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Binnenlandse Zaken) werden in deze zaak gecontacteerd omdat zij in het Nationale Veiligheidsplan stelden dat ‘de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering’.
Er werden ook klachten neergelegd bij de Hoge Raad voor de Justitie en het Comité P (kontrole op de politiediensten) maar daarvan werd er niets meer vernomen.

http://www.vandaag.be/binnenland/141038_di-rupo-dient-geen-klacht-in-tegen-parlementslid-dat-hem-pedofiel-noemde.html

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Justitie blokkeert de telefoongesprekken van de Werkgroep Morkhoven

 1. kruitvat zegt:

  Justitie: aftappen en blokkeren van telefoons

  Juridische vraag: Wanneer mag Justitie telefoon aftappen?

  15 juni 2011, door Arnoud Engelfriet

  Heb jij een uitdagende vraag over beveiliging, recht en privacy, stel hem aan ICT-jurist Arnoud Engelfriet en maak kans op zijn boek
  “De wet op internet”.
  Arnoud is van alle markten thuis, maar vindt vooral in technische / hacking vragen een uitdaging. Vragen over licenties worden niet behandeld, aangezien die geen raakvlak met beveiliging hebben. De Juridische vraag is een rubriek op Security.nl, waar wetgeving en security centraal staan. Elk kwartaal kiest Arnoud de meest creatieve vraag, die dan zijn boek zal ontvangen.
  Vraag: Voor een onderzoeksopdracht voor school schrijf ik een stuk over mobiele datanetwerken en hoe ze technisch functioneren (voornamelijk het verkeer tussen gebruiker en zendmast). Er wordt veel gebruik gemaakt van encryptie. Nu vroegen wij ons af hoe het eigenlijk juridisch zit daarmee. Mag een mobiele provider wel encryptie gebruiken of moet er dan een ‘achterdeur’ in zitten? Hoe sterk mag die encryptie zijn? En wanneer mag Justitie een mobiel telefoongesprek aftappen?
  Antwoord: De aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of -dienst moet zorgen dat deze dienst te allen tijde aftapbaar is. Dit staat letterlijk in artikel 13.1 Tw. Er zijn geen regels over de maximale sterkte van de encryptie, want dat is niet relevant: wat er ook gebruikt wordt, Justitie moet het gesprek kunnen volgen en opnemen als daar een bevoegd gegeven bevel voor is.
  Voor een aanbieder van een niet-openbaar netwerk, zoals een bedrijfsnetwerk met DECT-telefoons, geldt deze verplichting van aftapbaarheid niet. Een netwerk is openbaar wanneer “het publiek” er gebruik van kan maken (eventueel na lid worden), en is besloten (niet openbaar) wanneer slechts een beperkte en duidelijk af te bakenen groep dit netwerk op mag, zo bleek uit de SURFnet-rechtszaak.
  Het Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten en de Regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten regelen hoe dat aftappen moet verlopen. Cruciaal is dat er een “bevoegd gegeven last” moet zijn, oftewel de agent die wil meeluisteren moet een wetsartikel kunnen aanwijzen dat een grond biedt voor dat meeluisteren én hij moet de juiste instantie (zoals officier van justitie of rechter-commissaris) hebben gevraagd om toestemming. Zie het Wetboek van Strafvordering, afdeling 7. Iets leesbaarder is de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden, met name sectie 2.4.
  Een provider is niet verplicht te verhinderen dat zijn klanten zelf encryptie toepassen, en hoeft niet mee te werken aan het ontsleutelen daarvan. Of nou ja, dat moet hij theoretisch gezien wel als hij “kennis draagt van de wijze van versleuteling van de communicatie” (artikel 126m Strafvordering) maar dat zal zelden het geval zijn. Overigens mag de verdachte zelf niet gevraagd worden zijn eigen communicatie te ontsleutelen, zie lid 7.
  Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. In 2008 verscheen zijn boek “De wet op internet”.

  https://www.security.nl/posting/32504/

 2. kruitvat zegt:

  De kapitalen waarmee bendes in België schuiven, zijn duizelingwekkend.
  In 103 gerechtelijke dossiers is hun vermogen becijferd. Bijna één op de vijf bendes maakte meer dan 2,5 miljoen euro winst. Ruim één op de twintig boekte zelfs meer dan 10 miljoen euro winst. Het merendeel (65%) verdient tussen 25.000 euro en 2,5 miljoen euro.

  Criminele organisaties zijn in België op veel terreinen actief.

 3. kruitvat zegt:

  De Belgische zogenoemde ‘onafhankelijke berichtgeving’ is fel politiek gekleurd en van de zogenoemde scheiding der machten (politiek, justitie, pers) is geen sprake.

  ===

  ‘Elio Di Rupo burgerlijke partij tegen politicus die hem pedofiel noemde’

  28/11/2013

  Elio Di Rupo heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen kamerlid Laurent Louis omdat die hem een pedofiel had genoemd. Het is de eerste keer dat een premier persoonlijk betrokken is in een rechtszaak tegen een kamerlid….

  ‘Pedofielen worden beschermd door hooggeplaatste vrienden. Ze zitten op de belangrijkste functies in dit land. Denk maar aan de eerste minister, Elio Di Rupo,’ zo verklaarde het onafhankelijke parlementslid Laurent Louis op 22 december vorig jaar.

  Premier Di Rupo diende zelf geen klacht in maar het parket opende een onderzoek naar de feiten waarna de eerste minister zich burgerlijke partij stelde. Het is de eerste keer in ons land dat een premier zich burgerlijke partij stelt tegen een kamerlid.

  Uit de partij gezet

  Laurent Louis zetelt als onafhankelijke in de kamer. Hij was 15 jaar lid van de MR maar raakte daarna op drift. Hij stapte over van de Franstalige liberalen naar de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen maar werd een jaar later uit de partij gezet. Sinsdien zetelt hij als onafhankelijke. In Brussel kwam hij op bij de partij Islam, maar ook daar werd hij uit de partij gezet.

  Foto’s uit autopsierapport Julie en Melissa

  Als het erop aan komt om ophef te veroorzaken in het parlement, is Laurent Louis niet aan zijn proefstuk toe. In april 2012 verlieten de parlementsleden tijdens een vragenuurtje het halfrond toen Louis een vraag wilde stellen aan minister van Justitie Annemie Turtelboom. Eerder op de dag had hij een persconferentie gegeven over de zaak Dutroux waar hij foto’s toonde uit het autopsierapport over Julie en Melissa. Dat leidde tot grote verontwaardiging bij het voltallige parlement.

  Psychiatrisch onderzoek

  Een onderzoeksrechter stelde voor dat Louis een psychiatrisch onderzoek zou ondergaan, maar dat weigerde hij.

  Op vraag van het Brussels parket komt op 5 december de commissie bijeen, die moet nagaan of onschendbaarheid van het onafhankelijke kamerlid schrijft Le Soir.

  De commissie zal een rapporteur aanduiden, die de zaak moet voorbrengen in de plenaire zitting, waar Laurent Louis zelf gehoord wordt. Daarna volgt er een stemming achter gesloten deuren, aldus kamervoorzitter André Flahaut. (EE)

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/elio-di-rupo-burgerlijke-partij-tegen-politicus-die-hem-pedofiel-noemde/article-normal-117602.html

  ++++

  Na het nodige overleg en onderlinge afspraken:

  ‘Di Rupo toch geen burgerlijke partij tegen kamerlid dat hem pedofiel noemde’

  Premier Elio Di Rupo heeft zich tot op vandaag geen burgerlijke partij gesteld tegen parlementslid Laurent Louis (foto links), zo meldt het Brusselse parket donderdag. Het parket ontkent daarmee berichten in de kranten Le Soir en De Standaard, die melding maakten van de burgerlijke partijstelling van de premier. Het kabinet-Di Rupo is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

  Het gerechtelijk onderzoek dat het Brusselse gerecht voerde naar Laurent Louis is intussen wel afgerond. Het dossier komt op 21 januari voor de raadkamer en het Brusselse parket heeft gevraagd om de onschendbaarheid van Laurent Louis op te heffen.

  Kamerlid Laurent Louis kwam in 2012 in opspraak omdat hij stukken uit het dossier Dutroux in bezit had en verspreidde, waaronder beelden van de vermoorde meisjes Julie en Melissa. Op 22 december beschuldigde Louis de premier dan van pedofilie. Die dag was volgens hem de internationale dag van de pedofielen. “Ze worden beschermd door hooggeplaatste vrienden. Ze zitten op de belangrijkste functies in dit land. Denk maar aan de eerste minister, Elio Di Rupo”, verklaarde hij.

  Di Rupo diende zelf geen klacht in maar het Brusselse parket liet wel een gerechtelijk onderzoek openen naar de verschillende feiten. Dat onderzoek is afgesloten en het dossier komt op 21 januari voor de Brusselse raadkamer. Die moet dan beslissen of Laurent Louis voor de correctionele rechtbank moet verschijnen.

  Voor het zover is, moet de parlementaire onschendbaarheid van het kamerlid wel opgeheven worden. Het Brusselse parket-generaal heeft daartoe een verzoek ingediend en dat wordt op 5 december behandeld door de bevoegde kamercommissie. Die commissie zal een rapporteur aanduiden, die de zaak moet voorbrengen in de plenaire zitting, waar Laurent Louis zelf gehoord wordt. Daarna volgt er een stemming achter gesloten deuren, aldus kamervoorzitter André Flahaut.

  http://www.vandaag.be/binnenland/141038_di-rupo-dient-geen-klacht-in-tegen-parlementslid-dat-hem-pedofiel-noemde.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s