Klachten Sexueel Misbruik Kinderen: Bureau Jeugdzorg

Image

7.5.2013

De Nederlandse Rijksoverheid verwijst naar het Bureau jeugdzorg in geval van vermoedens van sexueel misbruik.
Maar in de zaak Van Den Brink werden de kinderen, zonder verder onderzoek in een instelling geplaatst nadat de ouders een klacht wegens een vermoedelijk sexueel misbruik indienden en er geneeskundige rapporten werden opgemaakt die deze vermoedens leken te bevestigen.

Er zijn talrijke vragen over de werking van de Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik die sinds 1 oktober 2012 werd ingesteld.

Ook over het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ dat volgde op het onderzoek van de Commissie-Samson naar seksueel misbruik van minderjarigen die in de jeugdzorg zijn geplaatst, bestaat er heel wat onduidelijkheid. Het Aktieplan is bedoeld om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren, te stoppen en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

===

Bureau jeugdzorg

Als de laagdrempelige ondersteuningvan het CJG (gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin) niet voldoende is, kunnen ouders en jongeren via een CJG bij Bureau Jeugdzorg terecht. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg hebben namelijk andere wettelijke bevoegdheden dan medewerkers van het CJG. De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:

indicatiestelling (passende hulp vinden voor kind of ouders);
uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij);
jeugdreclassering.
Elke provincie heeft een Bureau Jeugdzorg; ook de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ieder hun eigen Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg valt onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en wordt grotendeels gefinancierd met overheidssubsidies.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan iedereen (vermoedens van) kindermishandeling melden. Elk Bureau Jeugdzorg beschikt over een AMK.

Onderzoek naar misbruik in jeugdzorg

De Commissie-Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen die sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Uit het eindrapport van de commissie blijkt dat kinderen in residentiële jeugdinstellingen 2 maal zo veel risico te lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik als andere kinderen in Nederland.

De ministeries van Veiligheid & Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – de opdrachtgevers van het onderzoek – zullen met snelle maatregelen en structurele oplossingen en verbeteringen komen. Een aantal stappen is al gezet:

Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ is gericht op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zal de uitvoering van de acties uit het Actieplan Kinderen Veilig nauwlettend volgen en aanjagen. De taskforce zal ook de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie-Samson monitoren.
Sinds 1 oktober 2012 is er een Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/jeugdzorg-dichtbij-kind-organiseren

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Klachten Sexueel Misbruik Kinderen: Bureau Jeugdzorg

 1. kruitvat zegt:

  JEUGDZORG NEGEERDE KLACHTEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK BIJ PLEEGGEZIN

  28.10.2011

  Commissie-Samson pleit voor centrale regie bij aanpak kindermisbruik

  Seksueel misbruik van pleegkinderen kon doorgaan zonder dat jeugdzorginstellingen ingrepen. Volgens mevrouw Samson, voorzitter van de commissie-Samson, zijn er “enorm veel instellingen die zich ermee bemoeien. Er zit geen centrale regie op en er wordt te weinig gecommuniceerd“. Hierdoor werden kwetsbare kinderen jarenlang slachtoffer van misbruik en mishandeling.

  Centraal punt
  De commissie-Samson doet onderzoek naar seksueel misbruik bij kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen, of bij pleeggezinnen geplaatst zijn. Samson pleit in ‘ZEMBLA’ voor één centraal punt dat alle betrokkene organisaties op de hoogte moet brengen van misstanden bij een pleeggezin of instelling. “Het moet ergens terecht komen bij een organisatie die ook feitelijk iets kan doen. Die ook bijvoorbeeld kunnen zeggen: we plaatsen daar niet meer”, aldus mevrouw Samson.

  Mishandeling en seksueel misbruik
  In april van dit jaar zijn de pleegouders M. uit het Brabantse dorpje Langenboom veroordeeld voor mishandeling en seksueel misbruik van hun pleegkinderen. In ruim tien jaar tijd vingen ze 77 pleegkinderen op. In het vonnis staat dat de pleegouders over geen enkele pedagogische opleiding beschikken. De pleegmoeder is zelfs zwakbegaafd.
  Hoe kon het misbruik jarenlang doorgaan zonder dat er iemand ingreep? Deze vraag is nooit uitgezocht.

  Jeugdzorg was op de hoogte
  ‘ZEMBLA’ deed onderzoek naar de gang van zaken bij het pleeggezin M. Daaruit blijkt dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant jarenlang op de hoogte was van mishandeling en seksueel misbruik bij het pleeggezin. Vanaf 2002 meldden schoolartsen, vrijwilligers en zelfs slachtoffers keer op keer misstanden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in Brabant. Pas in 2004 vormden de meldingen voor Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant aanleiding om hun kinderen bij de pleegouders weg te halen. Maar in 2008 werd door dezelfde organisatie willens en wetens weer een zesjarig jongetje bij dit pleeggezin geplaatst, zo blijkt uit de gegevens van ‘ZEMBLA’.

  Jeugdzorg waarschuwde niet
  Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant laat na om andere jeugdzorgorganisaties, die ook hun kinderen bij de pleegouders hadden geplaatst, te waarschuwen. Jeugdinstellingen uit het hele land plaatsten na 2004 onwetend nog tientallen kinderen bij de pleegouders. De heer Meuwissen, directeur van Bureau Jeugdzorg Rotterdam, is boos op zijn collega’s in Brabant: “Als ik dat had geweten dan hadden we onze kinderen absoluut niet daar geplaatst.”

  Niet ter verantwoording geroepen
  Pas in 2009 werden alle kinderen bij het pleeggezin weggehaald nadat twee stagiaires en een schoolarts Inspectie Jeugdzorg inschakelden. Opmerkelijk is dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant tot nu toe niet ter verantwoording is geroepen. “Als die signalen bij het Openbaar Ministerie terechtkomen dan zou dat reden kunnen zijn om dat uit te zoeken,” stelt mevrouw Samson in ‘ZEMBLA’.

  http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=52038&cHash=aa29bc7d0d0d109d02244f7f52a6e4fa

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s