Veiligheidsmaatregelen en anti-terrorisme om terreur uit te oefenen ?

Image

16.4.2013

‘Aanslag zal leiden tot nog meer maatregelen’

De bomaanslag bij de marathon in Boston heeft opnieuw de kwetsbaarheid van de Verenigde Staten aangetoond, zegt Amerika-deskundige Willem Post van de Haagse denktank Clingendael.

‘Dit zal een grote impact hebben. Dat je ondanks alle hightech-apparatuur en veiligheidsmaatregelen dit niet kunt voorkomen. Dat tast het zelfvertrouwen aan. Ik vond het in dat verband typerend dat meteen na het incident in Boston meteen de veiligheidsmaatregelen in New York, Washington, San Francisco en andere grote steden werden verscherpt. Dat duidt toch op onzekerheid. De andere kant is dat de solidariteit tussen de Amerikanen door dit soort incidenten groeit. Zo van: we laten ons land niet kapot maken.’

Post verwacht dat de Amerikanen, ‘praktisch als ze zijn’, zullen reageren met het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen. ‘Het wemelt in het land al van de veiligheidsdiensten, uniformen en controles. Daar zijn na de aanslagen van 9/11 miljarden voor uitgetrokken, maar ik denk dat de roep om extra bescherming van vooral publieke evenementen toch zal klinken. Amerikanen willen altijd iets doen.’

Uit wat er tot nu toe bekend is geworden, lijken de gebruikte explosieven relatief eenvoudig te zijn. Post benadrukt ook hier dat het vooralsnog speculeren is, maar het zou erop kunnen wijzen dat het niet gaat om een goed voorbereide terroristische aanslag, zoals op 11 september 2001 het geval was in New York en Washington. 

Dat betekent dat niet moet worden uitgesloten dat de bomaanslag in Boston het werk is van een binnenlandse groepering. Post wijst erop dat het aantal haatgroeperingen in de VS onder het bewind van president Barack Obama enorm is gestegen. ‘Met 800 procent volgens een recent rapport van Southern Poverty Law Centre, dat dit soort groepen monitort.’

‘De groepen bestaan veelal uit rechts-extremisten die totale individuele vrijheid nastreven, de overheid haten en Obama ervan verdenken een moslim te zijn die hun wapens wil afnemen’, aldus Post. 

Mocht de aanslag toch van buiten de VS komen en tot een bepaald gebied zijn te traceren, dan zal Obama volgens Post zoals elke Amerikaanse president ‘zijn spierballen’ laten zien. ‘De strijd tegen het terrorisme duurt nog altijd voort, zie de aanvallen met Drones (onbemande vliegtuigen) in Pakistan, en zal in dat geval worden verhevigd.’

Rusland heeft aangeboden te helpen bij het onderzoek naar de dubbele bomexposie. De Russische president Vladimir Poetin zei in een bericht op de website van het Kremlin dat de internationale gemeenschap moet samenwerken in de strijd tegen het terrorisme. Rusland ‘is klaar om hulp te verlenen’ bij het onderzoek, aldus de president.

Tom Donilon, veiligheidsadviseur van president Barack Obama, voerde maandag overleg met Poetin en overhandigde hem een brief van Obama, waarin deze voorstellen doet voor verbetering van de bilaterale betrekkingen.

Bron: ANP,AP

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13104/Explosies-bij-marathon-Boston/article/detail/3426599/2013/04/16/Aanslag-zal-leiden-tot-nog-meer-maatregelen.dhtml

======

Minister Milquet gaat in Washington over ‘anti-terrorisme’ spreken maar laat geterroriseerde Belgische burgers aan hun lot over

In België zijn Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem’s dochter en pleegzoon (+ hun gezinnen met minderjarige kinderen) reeds maandenlang het slachtoffer van een gewapende bende die blijkbaar door de autoriteiten beschermd wordt.
Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven meer en meer begint te geloven dat de terreur door de lokale en federale autoriteiten georchestreerd wordt.

De terreurcampagne die direct gevolgd werd door de wekenlange sluiting van alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven, startte op 17.12.2012 met een sms-je dat van de GSM van een zekere Victor V. scheen te komen. Victor V. is diegene die met zijn beschuldigingen van Marcel Vervloesem de kinderpornozaak Zandvoort hielp dicht te dekken. Van de man bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes. Dank zij de sp.a werd hij echter politiek benoemd en tot gemeenteraadslid van het stadje Herentals aangesteld.
Na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid, werd hij, mede dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), tot Voorzitter van de stedelijke Commissie voor Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de lokale politieraad (Neteland) benoemd.
De onvoorwaardelijke steun aan Victor V. die quasi analfabeet is, roept ernstige vragen op omdat de Herentalse burgemeester Jan Peeters tevens sp.a-kamerlid is.
Peeters was tijdens de regering DehaeneII, zelfs de Staatssecretaris en Minister van Sociale Integratie en Veiligheid.
Premier Di Rupo (PS) die reeds herhaaldelijk in deze zaak werd aangeschreven en zijn beleidscel een paar keren liet antwoorden, was in diezelfde periode Vicepremier en Minister van Economie en Telecommunicatie.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat de Turnhoutse Justitie die de kinderpornozaak Zandvoort door middel van de klachten van Victor V. en zijn criminele kompanen dichtdekte, de terreur mede toelaat omdat zij zich gesterkt weet door het feit dat justitieminister Turtelboom (Open VLD) de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.
Minister Turtelboom liet een paar maanden geleden via Geert Versloten van de FOD Justitie weten dat zij ‘gezien het principe van de scheiding der machten niet kan tussenkomen in deze zaak’.

De Werkgroep Morkhoven heeft ernstige kritiek op Premier Di Rupo omdat deze tijdens de persvoorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de ‘veiligheid van alle burgers en de bestrijding van de bendes, een absolute prioriteit zijn van de regering’.

Alhoewel Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op 4.3.2013 de Herentalse burgemeester Peeters terzake schriftelijk contacteerde, blijft het oorverdovend stil sinds de Minister geïnformeerd werd over het feit dat het door de politie ingestelde onderzoek op een doofpotoperatie lijkt omdat de Herentalse agenten die met het onderzoek werden belast, de slachtoffers van de terreur er thans van beschuldigen van de terreur en de aanslag die er tevens werd gepleegd, ‘zelf georganiseerd te hebben’.

Zowel bij het Comité P dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, als bij de Hoge Raad voor de Justitie, werd er een klacht ingediend maar er kwam geen enkele reactie, wat uiterst ongewoon is.

De Werkgroep Morkhoven vindt het vreemd dat er grootscheepse anti-terrorisme-oefeningen worden gehouden en men over ‘technieken in de strijd tegen terrorisme en radicalisme’ spreekt terwijl de Belgische overheid toelaat dat gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners door een bende geterroriseerd worden.

Zij stelt zich ondermeer de volgende vragen: Waarom spreekt Premier Di Rupo over de ‘veiligheid van alle burgers’ als hij niet in staat is om die ook daadwerkelijk te garanderen ?  Waarom zegt justitieminister Turtelboom dat zij de ‘kleinste misdaad bestraft en onmiddellijk uitgevoerd wil zien’ terwijl zij akkoord gaat met het feit dat de Justitie terroriserende bendes ongemoeid laat ? Waarom spreken Premier Di Rupo en de beide voornoemde ministers over de ‘bestrijding van het gevoel van straffeloosheid’ waardoor 14-jarigen nu administratief kunnen beboet worden terwijl zij onschuldige burgers laten terroriseren ? Waarom wil België de Turnhoutse jongeren die een 22-jarige Eindhovenaar half-dood sloegen, niet aan de Nederlandse Justitie uitleveren ? Waarom worden de bendes en de georganiseerde criminaliteit beschermd ? Is Minister Milquet naar Washington vertrokken om er ook over de ‘veiligheid van de burger’ te spreken of komt in de gesprekken met de CIA en FBI enkel het ‘anti-terrorisme’ ter sprake zonder dat er nagedacht wordt over Staatsterreur en politieke onderdrukking ?

======

Het sms-je van Victor V. aan de 15-jarige Sanne H.,  dat het startsein bleek te zijn van de terreurcampagne van de bende die zelfs over een politie-scanner zou beschikken

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

=========

Een kort overzicht:

21-4-13 – ‘Minister Milquet: Veiligheid en Terreur’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

21-4-13 – Di Rupo: ‘de veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/20/di-rupo-de-veiligheid-van-alle-burgers-is-een-absolute-prior.html

17-4-13 – ‘Jeugdbendes in Nederland’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/jeugdbendes-nederland.html

31-3-13 – ‘Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

21-3-13 – ‘Klacht bij Minister Milquet’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/22/klacht-bij-de-nederlandse-politie-klacht-bij-minister-milque.html

18-3-13 – ‘Terreur in Herentals: Antwoord van Premier Di Rupo’s beleidscel’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/18/terreur-in-herentals-antwoord-van-premier-di-rupo-s-beleidsc.html

14-3-13 – ‘Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/waarom-is-het-nationaal-veiligheidsplan-belangrijk-voor-uw-v.html

14-3-13 – ‘Veiligheid van de burger: Open Brief Europese Unie’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/veiligheid-van-de-burger-open-brief-europese-unie.html

8-3-13 – ‘Europa van de Burger’: Open Brief aan Neelie Kroes, Vice-voorzitter E.U.’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/08/europa-van-de-burger-open-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorz.html

5-3-13 – ‘De veiligheid van de burgers: antwoord van Minister Milquet’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/05/de-veiligheid-van-de-burgers-antwoord-van-minister-milquet.html

25-2-13 – ‘Veiligheid van de Burger: Open Brief aan FOD Justitie’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/25/veiligheid-van-de-burger-open-brief-aan-fod-justitie.html

15-2-13 – ‘Veiligheid van de Burger’: Antwoord van Premier Di Rupo’s kabinet: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/15/veiligheid-van-de-burger-antwoord-van-premier-di-rupo-s-kab.html

7-2-13 – ‘Doodsbedreigingen: Antwoord aan de heer Slootmans (FOD Justitie)’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/07/doodsbedreigingen-antwoord-aan-de-heer-slootmans.html

24-1-13 – ‘Skynetblogs van ‘Werkgroep Morkhoven’ zijn weer terug’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/01/24/skynetblogs-van-werkgroep-morkhoven-zijn-weer-terug.html

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Veiligheidsmaatregelen en anti-terrorisme om terreur uit te oefenen ?

 1. kruitvat zegt:

  De Belgische Senaat sprak in een oud document over ‘terrorisme’ maar niet over de terreur-methoden die thans door de lokale en federale overheden worden gebruikt…

  ‘Terrorisme: een analyse’

  Niemand van de commissie Binnenlandse aangelegenheden kon vermoeden dat hun studiedag van 5 juni 2001 over de bestrijding van terrorisme, met de aanslagen van 11 september 2001 op de WTC-torens in New York en het Pentagon in Washington, zo actueel zou worden. Belangrijkste conclusie van de studiedag was dat ons land een gespecialiseerde eenheid ontbeert die zich bij voorrang met de bestrijding van het terrorisme kan bezig houden.

  De Franse deskundige Gérard Chaliand bracht op de studiedag voor de senatoren het fenomeen van het internationale terrorisme in kaart.

  Hij onderscheidt vier types van terrorisme: nationalistische bewegingen, ideologische groeperingen (extreem links of extreem rechts), sekten en ten slotte een religieus geïnspireerd terrorisme met een politiek doel.

  Tot de laatste soort behoort het islamitische terrorisme zoals dat van de Saudische miljardair Osama bin Laden. Het islamisme is geen theologische doctrine, meent Chaliand, maar een concept dat de islam politiek gebruikt. Het verwerpt resoluut het Westen en zijn waarden en grijpt terug naar het islamitische fundamentalisme.

  Het huidige terrorisme ontstond volgens Chaliand uit de falende Latijns-Amerikaanse guerrillabewegingen na 1968. De visie van een beweging als de Tupamaros in Uruguay was dat hun terreur zou leiden tot een repressieve politiestaat waartegen het volk in opstand zou komen. West-Europese organisaties als de Duitse Rote Armee Fraktion, het Franse Action Directe, de Italiaanse Rode Brigades en de Belgische CCC voerden actie vanuit eenzelfde opvatting.

  “Media-terrorisme”

  Intussen ontstond in het Midden-Oosten een media-terrorisme van onder meer het Volksfront van Palestina tegen hun vijand, Israël. Media-terrorisme, omdat de terreurbeweging mikte op de aandacht van de media voor hun daden en zaak.

  Diplomatiek terrorisme

  Dat soort terrorisme maakt snel plaats voor een diplomatiek terrorisme waarbij landen als Irak, Syrië, Libië en Iran het terrorisme als pressiemiddel gebruiken, vooral tegen West-Europa. De redenen liggen voor de hand: ze krijgen makkelijk toegang tot de Europese landen, de media smeren de terreurdaden breed uit, de processen zijn openbaar en de straffen vrij licht. Onderschat de psychologische impact niet, waarschuwt Chaliand. Terrorisme is volgens hem de meest gewelddadige vorm van psychologische oorlogsvoering.

  Maar, zegt de Franse expert, sedert de val van de Berlijnse Muur laten terreurgroeperingen zich niet langer via staten maar via criminele activiteiten betalen. De Baskische ETA die bedrijfsleiders afperst en de Afghaanse opiumtrafiek van Bin Ladens organisatie Al-Qaeda zijn daar maar een paar voorbeelden van. Soms werken die terreurgroepen ook gewoon samen met de georganiseerde misdaad. De geldkanalen zijn echter zo ingewikkeld in elkaar geknutseld, dat ze moeilijk bloot te leggen zijn.

  Reacties

  Het Westen tracht ondertussen met een aangepaste antiterroristische wetgeving te reageren, met het ingebakken gevaar dat men onder het mom van terreurbestrijding elke zogezegd ongewenste operatie kan uitschakelen.

  Speerpunt in die terreurbestrijding zijn de inlichtingendiensten. Om hun werk efficiënt te kunnen uitvoeren, moeten ze kunnen rekenen op een waterdichte wetgeving.

  België heeft geen specifieke antiterrorisme-wet. Het strafrecht bevat ook geen definitie van terrorisme. De terreurbestrijders kunnen wel terugvallen op de strafrechtelijke bepalingen die voor criminele organisaties en benden worden gebruikt en ook op de wet op het witwassen van geld. Een stap vooruit, zo zeggen onderzoekers, zijn wetgevende initiatieven als de bescherming van getuigen en van spijtoptanten en de omkering van de bewijslast.

  Overlappingen

  De commissie Binnenlandse aangelegenheden stelde op de studiedag ook vast dat te veel diensten zich met terrorisme bezighouden. Zo krijg je begripsverwarring en onnodig dubbelwerk. De federale politie beschikt over de dienst ,,Terrorisme en Sekten” en de dienst ,,Terrorisme en Openbare Orde”. De regering beschikt nog over de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst SGR en de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG). Vooral rond deze laatste dienst hadden de senatoren nogal wat vragen. De AGG werd in 1984 opgericht door toenmalig minister van Justitie Jean Gol en bestaat uit leden van zowel de politie als de Staatsveiligheid. Hoofdopdracht is informatie in te winnen en die tegen het licht te houden. Op basis daarvan kunnen maatregelen genomen worden.

  Om door de bomen het bos nog te kunnen zien, drong de commissie bij de regering aan op een betere structuur en afbakening van bevoegdheden.

  Intussen diende Anne-Marie Lizin (PS), voorzitter van de commissie Binnenlandse aangelegenheden, opnieuw haar wetsvoorstel van 20 juni 1997 voor een echte antiterrorismewet in die steunt op een betere definitie van terrrorisme.

  Na 11 september

  De strijd tegen het terrorisme stond reeds vóór de aanslagen van 11 september 2001 op de agenda van de commissie Binnenlandse zaken en Administratieve aangelegenheden, die door u wordt voorgezeten. In haar verslag van 3 juli 2001 eiste de commissie de oprichting van een speciale anti-terrorisme-eenheid. Hoever staat het daarmee?

  Anne-Marie Lizin (PS) : De minister van Binnenlandse zaken heeft extra steun toegekend aan de gespecialiseerde programma’s ter zake op het niveau van de federale politie. De diensten van de Staatsveiligheid hebben hun cel ter bestrijding van het islamitische terrorisme versterkt. Ook het leger heeft maatregelen genomen. Er moeten desondanks nog heel wat inspanningen worden geleverd inzake coördinatie en aanwezigheid op het terrein. Ik vrees dat we ons niet voldoende bewust zijn van de ernst van de risico’s.

  Na de aanslagen van 11 september overwoog de minister de oprichting van een nieuwe structuur. Dat plan werd opgegeven. Waarom?

  Anne-Marie Lizin (PS)

  Anne-Marie Lizin : Het werd opgegeven omdat er eigenlijk geen nieuwe structuur nodig is om de doelstellingen te bereiken. Het komt er vooral op aan dat de teams op het terrein worden versterkt en dat ze goed op de hoogte zijn van alle elementen die betrekking hebben op terrorisme.

  Foutieve inschatting

  Reeds op 20 juni 1997 hebt u een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het terrorisme. Wat houdt dat voorstel in en wat is ervan terechtgekomen?

  Anne-Marie Lizin : Het voorstel geeft een definitie van het begrip terrorisme. Iedereen is het erover eens dat er dringend een definitie moet komen, maar daar staan we nog nergens mee. De behandeling van mijn wetsvoorstel in de commissie Justitie wordt vertraagd doordat Europa een g emeenschappelijke definitie van het terrorisme opstelt.

  Dit tijdverlies is betreurenswaardig want op dit ogenblik worden gevaarlijke individuen die banden hebben met terroristische groeperingen vervolgd voor bendevorming, alsof het gewone misdadigers zijn die een kleine overval hebben gepleegd. Ik herhaal dat de reële dreiging van het terrorisme in ons land totaal verkeerd wordt ingeschat.

  http://www.senate.be/doc/magazine/2002_8/n08-26.html

 2. kruitvat zegt:

  “Anti-terreurmaatregelen gevaarlijker dan terroristen”

  4-4-2012

  In de Verenigde Staten sterven er meer mensen door anti-terreurmaatregelen dan door terroristen, het is dan ook de hoogste tijd om veel van dit soort maatregelen af te schaffen. Daarvoor pleit beveiligingsgoeroe Bruce Schneier in een vernietigend stuk over de anti-terreurmaatregelen die na 11 september op tal van vliegvelden zijn ingesteld. De Transport Security Administration (TSA) is in de VS verantwoordelijk voor de veiligheid op vliegvelden.

  In 2004 moesten passagiers vanwege de TSA procedures gemiddeld per persoon 20 minuten langer wachten. Dat betekent alleen in de VS een economische schade van 10 miljard dollar per jaar. Meer dan het budget van de TSA. Het aantal doden door mensen die besluiten de auto in plaats van het vliegtuig te nemen, bedraagt 500 per jaar. “Deze getallen gelden alleen voor de VS en bewijzen dat de post 11 september luchtvaartbeveiliging meer kwaad dan goed heeft gedaan”, stelt Schneier.

  Vrijheid
  De huidige TSA-maatregelen zouden volgens hem nog veel meer kwaad doen, namelijk het inperken van de vrijheid van burgers. “Luchthavens zijn in principe rechtenvrije zones”, merkt Schneier op. “Beveiligingsbeambten hebben grote macht over jou als passagier. Je hebt beperkte rechten om een visitatie te weigeren. Je spullen kunnen in beslag worden genomen. Je mag geen grappen maken, of kleding dragen die de luchthavenbeveiliging niet goedkeurt. Je kunt niet anoniem reizen.”

  Daarnaast hanteert de Amerikaanse overheid een zwarte lijst van mensen die niet mogen vliegen, zonder dat mensen op deze lijst dit mogen zien, weten of er bezwaar tegen kunnen maken. “Deze politiemacht zou overal behalve op het vliegveld illegaal zijn, en we worden allemaal door hun bestaan getroffen, individueel en collectief.”

  Angst
  De TSA probeert mensen bang te maken door te stellen dat de maatregelen nodig zijn om aanslagen te voorkomen, maar juist door dat gedrag speelt het terroristen in de kaart. “Het doel van terrorisme is niet om vliegtuigen te laten crashen, of mensen te vermoorden. Het doel van terrorisme is om terreur te verspreiden” schrijft de beveiligingsgoeroe die onlangs nog tijdens een hoorzitting over de TSA werd geweigerd.

  Terroristen kunnen niet onze vrijheid afnemen, of onze vrijheden inperken, gaat Schneier verder. “Het is onze reactie op terrorisme die bepaalt of hun acties succesvol zijn. Dat wij overheden toestaan om deze dingen ons aan te doen, om eigenlijk het werk van de terroristen te doen, is het grootste gevaar van allemaal.”

  Afschaffen
  Schneier wil dan ook alle beveiligingsmaatregelen op luchthavens die na 11 september zijn ingesteld afschaffen. “Dump alles wat niet nodig is om tegen willekeurige amateuristische terroristen te beschermen en niet werkt tegen professionele al-Qaede plots.”

  Het geld zou vervolgens geïnvesteerd kunnen worden in inlichtingen, onderzoek en ‘emergency response’ buiten het vliegveld. Daarnaast moeten overheden erkennen dat 100% veiligheid niet mogelijk is en dat terrorisme geen “existentiële dreiging” voor onze levenswijze vormt. “Reageer niet met angst op terrorisme, maar met onverzettelijkheid. Weiger te worden geterroriseerd.”

  https://www.security.nl/artikel/40997/%22Anti-terreurmaatregelen_gevaarlijker_dan_terroristen%22.html

 3. kruitvat zegt:

  Nationaal Veiligheidsplan

  Enkele uitspraken:

  ‘Men spreekt van een crimineel fenomeen wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden binnen een ruimere criminele “business” dikwijls met een georganiseerd karakter. Binnen een fenomeen kunnen meerdere inbreuken worden gepleegd die niet echt typisch zijn voor dat fenomeen maar die ook in een andere context kunnen voorkomen’

  ‘Radicalisering is een proces tijdens hetwelk een individu of groep zodanig wordt beïnvloed dat het individu of de groep in kwestie mentaal bereid is extremistische daden te plegen en zelfs gewelddaden en terroristische daden’

  ====

  Nationaal Veiligheidsplan
  De prioritaire fenomenen

  Terrorisme

  Het Nationaal veiligheidsplan (NVP) bepaalt de strategie die de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie zullen volgen inzake veiligheid. Dit plan stelt dat een aantal criminele fenomenen1 prioritair zullen worden aangepakt. De bijdrage die de politiediensten aan de aanpak van deze fenomenen zullen leveren wordt erin uitgeschreven.

  Wat is terrorisme?

  Het is helemaal niet zo eenvoudig om te bepalen wat terrorisme nu juist is; in de literatuur circuleren immers wel een honderdtal definities van dit begrip die in functie van het standpunt van de opsteller nogal eens kunnen variëren. De rode draad doorheen van de meeste van deze definities is evenwel het destabiliseren van de overheid of andere instellingen en het creëren van angst, terreur bij de bevolking door geweld tegen personen of goederen die hiermee meestal niet rechtstreeks te maken hebben.

  De politie hanteert in de eerste plaats twee definities die we kunnen terugvinden in zowel het Gerechtelijk Wetboek als het Strafwetboek.

  Het Gerechtelijk Wetboek definieert terrorisme als het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische, religieuze of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.

  Het Belgisch Strafwetboek voorziet daarenboven, sinds 19 december 2003, in artikels betreffende terroristische misdrijven en groeperingen.
  Volgens deze wetgeving, is een terroristisch misdrijf “een misdrijf dat door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en bovendien opzettelijk gepleegd is, met als doel de bevolking angst aan te jagen, de overheid of een internationale organisatie op een onrechtmatige wijze dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van handelingen om politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie te ontwrichten of vernietigen.

  Een terroristisch misdrijf is bijvoorbeeld een brandstichting die tevens een ideologische, politieke of religieuze boodschap bevat. Andere mogelijke terroristische misdrijven zijn het tot ontploffing brengen van springtuigen, het kapen van transportmiddelen, het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen, het verstoren van de watertoevoer en de elektriciteitsvoorziening, bedreiging, ontvoering en gijzelneming van personeel, enz.

  Wanneer we het over terrorisme hebben, mogen we ook extremistische geweld en gewelddadige radicalisering niet uit het oog verliezen. Terrorisme is immers geen losstaand probleem of gevaar, terrorisme verschijnt niet plotseling uit het niets, maar is het eindpunt van een gewelddadige radicalisering2.
  Individuen en groeperingen geraken er hierdoor langzaam van overtuigd dat het gebruik van geweld de enige manier is om hun zienswijze over een bepaald aspect van de maatschappij te realiseren. In de loop van dit proces worden meestal al eerder kleinschalige feiten gepleegd die kunnen wijzen op de radicalisering van een groepering. Niet zelden escaleren deze feiten tot ernstige incidenten in een later stadium. In de strijd tegen het terrorisme is het dus belangrijk op de hoogte te zijn van de eerste tekenen om aldus tijdig te kunnen anticiperen.

  http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_phenomenes_terro_nl.php

 4. kruitvat zegt:

  Veiligheid van de Staat

  ‘Er wordt wel eens gedacht dat een inlichtingendienst buiten de wet staat en alle middelen mag aanwenden om het gewenste doel te bereiken.
  De Veiligheid van de Staat is gebonden aan een wettekst en is onderworpen aan parlementaire controle…’

  http://www.standaard.be/extra/pdf/staatsveiligheid.pdf

 5. kruitvat zegt:

  De Nationale Veiligheidsstaat: The USA Patriot Act

  De openlijke machtsgreep van de regering-Bush heeft verstrekkende gevolgen voor de burgerlijke Amerikaanse vrijheden. Zonder enig publiek debat of hearing voerde zij radicale institutionele veranderingen door die van kracht werden op het ogenblik dat ze werden bekend gemaakt. De Patriot Act en een reeks uitzonderingsmaatregelen die sinds de aanslag van 11 september werden uitgevaardigd reiken verder dan terrorismebestrijding. Waar blijft de tegenstem van de democratische liberale oppositie?

  liberalen

  Op 5 november verscheen in Newsweek een opinieartikel met de provocerende titel: “Time to think about Torture”. De auteur, een liberaal, oordeelt fysieke marteling amoreel: “Maar in de strijd tegen de terreur moet een mens soms zijn waarden herzien”. Een verontrustende tendens. Alan Dershowits, een Harvard geleerde en liberaal is een fervent verdediger van de civiele rechten en vrijheden en is geen voorstander van marteling maar “in de strijd tegen ‘terreur’ kan marteling een noodzaak worden om de noodzakelijke informatie te bekomen die honderden levens kan redden… Dit kan grondwettelijk mogelijk gemaakt worden door middel van een volmacht aangevraagd aan de rechtbank”. Een andere Harvard-geleerde, Laurence Tribe, mensenrechtenverdediger, keurt de installatie van militaire rechtbanken goed en vergoelijkt de aanhouding van 1200 mensen onmiddellijk na de aanslag op de WTC torens. Heel wat liberalen houden zich dezer dagen gedeisd en hoeden zich ervoor openlijk kritiek uit te oefenen op het antwoord van de Amerikaanse regering op de nieuwe dreiging van het terrorisme.

  usa patriot act

  Juist zes weken na 11 september keurde het Amerikaanse congres, onder grote druk van de Minister van Justitie, John Aschcroft, een wet van 342 pagina’s goed. Een nieuw arsenaal van anti-terrorisme maatregelen en hun toepassing worden hierin beschreven. Deze complexe en verreikende wetsvoorstellen werden in een recordtijd bijeengeschreven zonder enig noemenswaardige politieke hoorzitting of debat. Wegens tijdsgebrek brachten verschillende afgevaardigden hun stem uit zonder de tekst grondig te hebben gelezen Op 26 oktober tekende de president triomfantelijk de afkondiging van de wet.

  Deze Act consolideert uitgebreide nieuwe machtscentra voor de uitvoerende macht. De Federale Amerikaanse justitie kan vanaf nu op eigen houtje en zonder enige volmacht verreikende bewakingsopdrachten uitvoeren en informatie verzamelen. Controle op e-mailverkeer en internetgebruik, het opvragen van gevoelige medische en andere persoonlijke gegevens, het afluisteren van telefoon- en gsm-aparatuur zonder enige volmacht zijn een ernstige inbreuk op de wet van de privacy en in strijd met de Amerikaanse grondwet. De immigratiedienst krijgt de wettelijke macht om vreemdelingen “redelijkerwijze verdacht van terrorismeactiviteiten” zonder enige vorm van beschuldiging voor 48 uur of voor onbepaalde tijd in het kader van een urgentie of van een uitzonderlijke toestand vast houden. Meer dan 5000 immigranten zullen op basis van hun leeftijd, gender en land van oorsprong en niet op basis van enig bewijs van connectie met het netwerk van Al Qaida of de gebeurtenissen van 11 september, ondervraagd worden. De geheimhouding tussen advocaat en cliënt is niet meer gegarandeerd. Eind oktober bevestigde Minister van Justitie, John Aschcroft, dat in het belang van “terrorismebestrijding” deze gesprekken konden afgeluisterd worden.

  uitzonderingsmaatregelen

  Onmiddellijk na de aanslag werden reeds 1200 mensen zonder enige vorm van beschuldiging gevangen genomen op basis van een interim-maatregel die door Ashcroft reeds op 17 september werd uitgevaardigd. (En dus niet op basis van de Patriot Act) Het ministerie van Justitie weigerde in het begin zelfs de meest elementaire informatie, zoals identiteit en de reden van opsluiting publiek te maken. Enkel 10 tot 15 van deze aangehouden personen zouden banden hebben met het netwerk van Al Qaida. Wat met de resterende 1185 aanhoudingen? Op 27 november gaf Aschcroft schoorvoetend de identiteit toe van 50 opgeslotenen op beschuldiging van federale misdaden. Hij weigerde echter de identiteit van 500 aanhoudingen op basis van de immigratiewetgeving vrij te geven. Hun visum zou verstreken zijn en zij verbleven dus met ongeldige papieren op Amerikaans grondgebied. Het aantal getuigen van de aanslag opgesloten voor veiligheidsredenen werd niet vrijgegeven.

  binnenlands terrorisme

  De Patriot act beschrijft als federaal misdrijf alle daden gepleegd op Amerikaans grondgebied wanneer zij erop gericht zijn de politiek van een regering te beïnvloeden door intimidatie of dwang. De tekst is vaag en opgesteld in bedekte termen. Hij kan door de uitvoerende macht, de politie, het leger gebruikt worden om politieke activiteiten, vreedzame demonstraties of daden van burgerlijke ongehoorzaam-heid.als gevaarlijk voor de staat te beschouwen. Milieuactivisten en anti-globalisten kunnen dus vervolgd worden voor misdaden van binnenlandse terreur. Vertegenwoordigers van politieke en sociale organisaties uit het buitenland zullen in de VS niet meer in het openbaar kunnen spreken indien de regering uitmaakt dat deze terrorismeactiviteiten ondersteunen. Het congres kreeg niet eens de garantie dat de bewakings- en onderzoeksopdrachten nodig zijn om het terrorisme te bestrijden en dat zij niet zullen misbruikt worden. Het FBI kan een volmacht van het gerecht verkrijgen om alle papieren, boeken en documenten in beslag te nemen nodig voor een onderzoek in het kader van dreiging van terrorisme. De persoon wiens documenten in beslag worden genomen moet zich niet in staat van beschuldiging vinden. Zowel vreemdelingen als Amerikaanse staatsburgers als vreemdelingen met een permanente verblijfsvergunning zijn onderhevig aan deze maatregel die van kracht blijft tot 31 december 2005.

  militaire rechtbanken

  Geheimhouding wordt het woord van de dag en er is nog meer op komst. Militaire rechtbanken zullen de processen van de verdachten, beschuldigd van terrorisme, afhandelen. De beschuldigden van militaire rechtbanken hebben geen recht op een publiek proces, een jury of om beroep aan te tekenen tegen onrechtmatig verworven bewijsmateriaal of om beroep te doen op een onafhankelijke rechtbank. Twee derden van de stemmen van de militaire officieren is voldoende om de doodstraf te voltrekken. Militaire rechtbanken zijn niet nieuw en werden tot nu toe beperkt voor de processen van oorlogvoerenden, zij die vechten voor de vijand. Sinds 11 september werd nog geen oorlogsverklaring gedaan aan een vijandig land. Het bevel van Bush tot de installatie van militaire rechtbanken geeft de president de macht om elke inwoner van de VS, die geen enkele band heeft met het netwerk van Al Qaida, maar toch beschuldigd wordt van “internationaal terrorisme” voor een militaire rechtbank aan te klagen waar bewijsmateriaal niet publiek moet gemaakt worden zoals de grondwet vereist in een gewoon burgerlijk crimineel proces.

  terreurbestrijding

  Was de wetgeving van voor 11 september dan ontoereikend om de dreiging van terreur aan te pakken?

  Terreurmisdaden zijn in het verleden door traditionele rechtbanken succesvol behandeld geworden met respect van alle beschermingsmaatregelen voorzien door de grondwet. Vóór het in voege treden van de Patriot Act en de uitzonderingsmaatregelen konden vreemdelingen die terreuractiviteiten ondersteunden of die een bedreiging vormden voor de nationale veiligheid aangehouden worden of uit het land gezet. Zou de niet toepassing van de Patriot Act en de uitzonderingsmaatregelen de oorzaak zijn van het falen in het onderzoek naar de daders van 11september? De regering heeft zich niet de moeite getroost hierop een antwoord te geven. Wat ze wel keer op keer heeft gezegd is dat Amerika in oorlog is. En blijkbaar noodzaakt dit statement geen verdere verklaring. Aschcroft vertelt dus dat, vermits Amerika in oorlog is, de buitenlandse terroristen geen bescherming kunnen genieten van de Amerikaanse grondwet. Maar wat is een buitenlandse terrorist? Militaire tribunalen sluiten praktisch elke procedurecontrole uit om de beschuldigde te beschermen en om zo precies mogelijk de schuldvraag te definiëren.

  hoog gerechtshof

  Welke lezing zullen de rechterlijke machten en het Hoog Gerechtshof van deze beperking van de “Bill of Rights” geven? Zullen zij de politieke machtsgreep consolideren of zich kritisch opstellen? De recente woorden van rechter Sandra O’Connor, lid van het Hoog Gerechtshof geeft niet veel hoop voor de verdediging van de politieke vrijheden door het rechterlijk apparaat. Na een bezoek aan Ground Zero verklaarde de rechter grimmig: “Ik voorspel nog meer beperkingen op onze persoonlijke vrijheid dan ooit het geval was in dit land.”

  (Uitpers, februari 2002)

  http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=385

 6. kruitvat zegt:

  “EU en VS in gevaarlijke wedloop van veiligheidsmaatregelen”

  14-2-2008

  Gisteren lanceerde de Europese Commissie een anti-terrorisme plan om reizigers van buiten de EU bij binnenkomst biometrische gegevens als een vingerafdruk of een irisopname af te laten geven, net zoals in de Verenigde Staten het geval is. “Het lijkt wel of de EU en de VS in een wedloop van veiligheidsmaatregelen zitten. Op elke draconische maatregel van de VS komt de Europese Commissie ook met een plan. De VS eisen PNR? De EU ook. De VS maken een “entry/exit” programma? Dan Frattini ook zijn eigen entry/exit. De VS introduceren een Eletronic Travel Authorization? Dan kan Europa niet achter blijven. Het wordt tijd dat we eens even stil staan en de balans opmaken van al deze maatregelen!”, zegt D66-europarlementariër Sophie in´t Veld.

  https://www.security.nl/artikel/18077/%22EU_en_VS_in_gevaarlijke_wedloop_van_veiligheidsmaatregelen%22.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s