Premier Di Rupo straalt veiligheid, transparantie en waakzaamheid uit

Image

Nucleaire veiligheid: veiligheid van en informatie aan de burger als prioriteiten

5 april 2013

Naar aanleiding van de actie van Greenpeace van vrijdag 5 april 2013 vóór de Wetstraat 16, willen Eerste Minister Elio Di Rupo en vice-Eerste Minister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet eraan herinneren dat de veiligheid van en de informatie aan de bevolking steeds een prioriteit was en is voor de overheden die betrokken zijn bij de noodplanning en het crisisbeheer. Dit geldt voor alle risico’s, ongeacht hun aard (overstromingen, ontploffingen, verkeersongevallen, nucleaire of chemische ongevallen). De waakzaamheid en de veiligheidsvereisten zijn permanent. Het huidige stilleggen van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 voor verder diepgaand onderzoek is daar een bewijs van. Er worden verschillende acties en oefeningen uitgevoerd om de veiligheid van de burgers permanent te optimaliseren.

De Eerste Minister en de minister van Binnenlandse Zaken hebben kennis genomen van het rapport en van de opmerkingen van Greenpeace inzake de nucleaire noodplanning. In januari 2013 werden overigens vertegenwoordigers van Greenpeace ontvangen op het kabinet Binnenlandse Zaken, om met hen de noodplanning en het crisisbeheer inzake het nucleair risico te bespreken. Ook het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken stond ter beschikking van Greenpeace: zo vond op 6 december 2012 een open discussie plaats in de lokalen van het Crisiscentrum. Greenpeace heeft bovendien, zoals het vroeg, alle nationale en provinciale nucleaire noodplannen inzake de Belgische kerncentrales gekregen.

De maatregelen van noodplanning zijn gedetailleerd en aangepast aan de verplichtingen inzake nucleaire activiteit. Bovendien beschikt elke burgemeester en gouverneur over een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) om zijn gemeente of provincie voor te bereiden om het hoofd te bieden aan elke noodsituatie met het oog op de veiligheid van hun burgers. Dankzij overleg en coördinatie tussen alle betrokken lokale actoren (nood- en interventiediensten, gemeenteambtenaren belast met de noodplanning en het crisisbeheer, experts,…), ziet een Veiligheidscel toe op de operationalisering en de continue verbetering van de noodprocedures en noodplannen. Anticiperen om beter te beheren is steeds de rode draad geweest ten opzichte van de risico’s, ongeacht hun aard.

Het nucleair risico, dat al lang geïdentificeerd is, vereist, net als elk ander risico, specifieke noodprocedures en noodplannen. Op nationaal niveau is er een nationaal nucleair en radiologisch noodplan (Koninklijk Besluit van 17 oktober 2003). Op provinciaal niveau beschikken de gouverneurs die betrokken zijn bij de nucleaire noodplanningszones zelf ook over een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP).

Een noodplan evolueert en verbetert echter steeds. Bovendien wordt er momenteel gewerkt aan een actualisering van het nationaal nucleair noodplan op aangeven van de minister van Binnenlandse Zaken en op basis van de lopende evaluaties:

 • om de ontwikkelingen van de noodplanning en de lessen die de voorbije jaren uit nucleaire gebeurtenissen (zoals het nucleair ongeval van Fukushima) en oefeningen getrokken werden, te integreren;
 • in overeenstemming met de internationale besprekingen die gevoerd worden tussen experts en met onze buurlanden;
 • conform de besluiten van de audit van het AIEA in 2010 voor de kerncentrale van Doel (OSART) die met name onderstreepte dat de Belgische overheden hun verantwoordelijkheden ten opzichte van het risico en bij een nucleair incident voorbeeldig opnamen.

Met een strikt jaarprogramma, bovenop de deelname aan diverse internationale oefeningen, organiseert het Crisiscentrum elk jaar, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), vele nucleaire oefeningen om te zorgen voor de permanente verbetering van de noodprocedures en noodplannen van alle betrokken nationale, provinciale of gemeentelijke overheden:

 • elk jaar wordt een oefening georganiseerd voor de kerncentrales van Doel en Tihange;
 • om de 2 jaar wordt een oefening georganiseerd voor het IRE en de nucleaire sites in de regio Mol-Dessel;
 • om de 3 jaar wordt een grootschalige oefening georganiseerd (Doel in 2009 – Tihange in 2012).

In november 2012 vond gedurende twee dagen een grootschalige oefening plaats die een incident simuleerde in de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Honderden medewerkers van de nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, van de nood- en interventiediensten en van de exploitant van de site, Electrabel, hebben samen hun noodprocedures getest. Dankzij een onuitgegeven ervaring met de hogeschool IHECS en zijn studenten die de media en burgers simuleerden, lieten deze 36 uren van de oefening iedereen toe om zijn plannen en procedures te testen in het kader van een zeer realistische simulatie met permanente interactie. Een synthese van de besluiten van de oefening zal binnenkort verspreid worden, met de voornaamste vaststellingen en de voorziene verbeteracties.

Deze oefeningen en alle acties die ondernomen worden om de veiligheid van de bevolking te garanderen, zullen steeds worden toegepast in het geval van een nucleair risico.

Bij risico’s is de preventieve informatie aan de burgers essentieel. Daarom voerde het Crisiscentrum in maart 2011 een nationale informatiecampagne over de nucleaire risico’s. De website http://www.nucleairrisico.be/ bevat nuttige informatie voor iedereen en is permanent toegankelijk. Naast informatiesessies die regelmatig georganiseerd worden om de buurtbewoners van een nucleaire site te informeren, wordt om de drie maanden een test van de alarmeringssirenes gehouden om iedereen eraan te herinneren aandacht te hebben voor het seveso- of nucleair risico en de goede reflexen te kennen. Deze test vond gisterenmiddag, donderdag 4 april, nog plaats, met informatie die via de sociale media circuleerde.

Ten slotte, herinneren Elio Di Rupo en Joëlle Milquet eraan dat de regering, meer dan ooit, drie prioriteiten heeft:

– transparantie;

– waakzaamheid;

– veiligheid.

De veiligheid van de inwoners en werknemers is en zal altijd prioritair blijven bij elke beslissing en bij elke situatieanalyse.

http://premier.fgov.be/nl/nucleaire-veiligheid-veiligheid-van-en-informatie-aan-de-burger-als-prioriteiten

PS. Zelfs Di Rupo’s glimlach oogt veilig.

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Premier Di Rupo straalt veiligheid, transparantie en waakzaamheid uit

 1. kruitvat zegt:

  Resulaten voor ‘waakzaamheid’:

  – Europa belooft waakzaamheid voor sterke euro en financiële crisis
  15-09-2007 De Europese minister van Financiën beloven waakzaam te zijn voor een sterke euro en eisen een veel grotere transparantie van de financiële markten. Op een …

  – FBI extra waakzaam voor aanslagen rond 4 juli
  02-07-2004 De aanhoudende stroom inlichtingen over mogelijke plannen van het terreurnetwerk Al-Qaida om deze zomer aanslagen te plegen in de Verenigde Staten, heeft …

  – Overvallen: Fedis blijft waakzaam en vraagt overheid maatregelen
  02-02-2004 Fedis, de Belgische federatie van distributieondernemingen, wil net als Unizo dat de overheid maatregelen neemt om bedrijven te beschermen tegen gewapende …

  – ‘Brandweer hele dag waakzaam’
  08-05-2011 De brand in Meeuwen-Gruitrode is officieel onder controle, maar dat wil niet zeggen dat het vuur overal volledig gedoofd is. De brandweer zal de hele dag …

  – Mexico waakzaam voor nieuwe griepopstoot
  10-03-2010 Er zijn al 1093 Mexicanen gestorven aan het nieuwe griepvirus dat één jaar geleden opdook in Mexico. De aanvankelijke paniek bleek overdreven, maar Mexico …

  http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/16/waakzaamheid.aspx?q=waakzaamheid&spage=4

 2. kruitvat zegt:

  Veiligheid
  ===

  ‘Veiligheid voor alle burgers is een basisrecht’

  Het onveiligheidsgevoel bij de Vilvoordse burgers is groot en neemt toe. Vilvoorde kent de hoogste criminaliteitsgraad in Vlaams-Brabant. Deze slechte cijfers afwentelen op de ligging van onze stad in de rand van grootstad Brussel klinkt wat al te gemakkelijk. Het beleid, uitgestippeld door het politiecollege van de politiezone Vilvoorde-Machelen, is niet aangepast aan de reële situatie.

  De grootste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Vilvoordse burgemeester als voorzitter van het politiecollege en bij de korpschef.
  Een andere aanpak dringt zich op. Het politiebudget bleef lange tijd bevroren en het jarenlange gebrek aan voldoende financiële ondersteuning van de politiezone is dan ook zichtbaar op het terrein. Sinds enige tijd verhoogt men gradueel het politiebudget en zou het politiekorps voldoende sterk in aantal moeten zijn. Maar nog steeds zien de burgers te weinig extra blauw op straat.
  De operationele aanwending van de manschappen kan veel beter. De wijkagenten zijn amper zichtbaar en voor vele burgers onbekend. Op cruciale tijdstippen en kritieke plaatsen ziet men geen politie, zoals bijvoorbeeld aan schoolpoorten, bij verkeersopstoppingen, in het handelscentrum, ter gelegenheid van evenementen. Bij klachten over verontrustend verdachte activiteiten in een leegstaand bedrijf aan de Houtemsesteenweg blijft de politie veilig op afstand. Wanneer een leerling van Horteco bedreigd wordt, houdt de politie pas een dag na de bloedige feiten massaal toezicht.
  Waarom gebeuren routinepatrouilles systematisch met twee of soms met nog meer, daar waar men in andere steden patrouilles van één agent tegenkomt?

  Waarom worden de bestaande repressieve systemen van combitaks en gemeentelijke administratieve sancties (GAS) niet systematisch toegepast? Het is onverantwoord dat politieagenten een opdracht uitvoeren zonder hun gsm mee te nemen, zoals een schepen in een officieel rapport vaststelt.
  Bovendien is de tolerantie voor rondhangende jongeren en spijbelende jeugd veel te groot. Een kickbokser die agenten molesteert, weet zich levenslang onaantastbaar en zijn sportclub wordt niet alleen ongemoeid gelaten maar krijgt bovendien extra subsidies.

  Kordate acties dringen zich op:
  – Een efficiëntere en slagvaardiger werking van het korps
  – Telefonische oproepen worden onmiddellijk beantwoord (geen wachttoon meer)
  – Mentaliteitswijziging in het korps zodat het onbehagen en de wrevel bij niet-vriendjes van de leiding verdwijnt.
  – Alle operationele agenten moeten ook als dusdanig worden ingezet en niet bedolven worden onder administratieve taken. Extra aanwerving van CALOG-personeel dat de agenten administratief ontlast.
  – Systematische operationele inzet van agenten aan schoolpoorten, bij drukke kruispunten en op andere kritieke plaatsen.
  – Automatisch toepassen van combitaks en GAS met systematische invordering langs de geëigende weg bij niet-betaling

  – Plichtsbewuste vaststellingen bij inbreuken en incidenten (inbraak, vandalisme, agressie, overlast, winkeldiefstallen …)
  – Geen pamperbeleid naar rondhangende jongeren toe. Interpelleren van elke schoolplichtige jongere die op straat rondhangt tijdens de schooluren en dus niet enkel tijdens vooraf aangekondigde acties.

  – Verbaliseren van elke overtreding, zelfs al wordt ze niet altijd opgevolgd door het parket om niet langer de indruk van straffeloosheid te geven (openbaar drugsgebruik is strafbaar maar wordt heden blijkbaar zelfs niet meer geverbaliseerd)
  – Invoeren van VIP (Very Irritating Police) naar analogie van sommige steden naar hangjongeren toe. Individuen die herhaaldelijk de sfeer in onze stad verpesten, moeten continu in het oog worden gehouden en aangepakt worden totdat ze hun storend en hinderend gedrag wijzigen.

  – Wijkagenten moeten zich duidelijker profileren en meer aanwezig zijn in de straten. Ze moeten, net als al hun collega’s telefonisch permanent bereikbaar te zijn wanneer ze van dienst zijn

  – Voort uitbreiden van het netwerk van camerabewaking met invoering van meer mobiele camera’s die overal inzetbaar zijn.
  – Op het niveau van de wijkwerking moet men de buurtbemiddeling verder opdrijven.
  – Inzet en samenwerking met private bewakingsdiensten voor specifieke opdrachten kunnen het politiekorps ontlasten.
  – Correcte informatie (comité Veilig Faubourg is ontstaan uit het ongenoegen en de wrevel over onvolledige en onware informatie)
  – Meer klantvriendelijkheid in de politiewerking.
  – Adequatere opvolging van klachten
  – Grondige herwaardering van preventiedienst
  – Ontradende aanpak van ‘kleine’ criminaliteit
  – Een agent als peter/meter voor elke school

  Vilvoorde moet terug een veilige stad worden, met duidelijke grenzen en normen. Handhaving is en blijft een kernopdracht voor de stedelijke overheid en de politie. Het vergt politieke moed om dit consequent toe te passen, maar het is essentieel. Wie nalaat regels na te leven, straft in feite die medeburger die strikt de regels volgt. Zo krijgt de burger het gevoel dat de stad haar opdracht niet nakomt en dat tast het bestuurlijk en politioneel gezag aan. Het voeren van een goed handhavingsbeleid vergt een totaalaanpak. Het richt zich niet uitsluitend op het sanctioneren maar maakt eerst werk van een preventiebeleid, van correcte informatie en communicatie, van een verwittiging- en aanschrijvingbeleid en indien nodig van gemotiveerde sancties. Deze hebben niet alleen oog voor het slachtoffer maar gelden ook als duidelijk signaal voor de dader, de maatschappij en de ordehandhavers. Crimineel en asociaal gedrag wordt niet getolereerd.
  In het kader van de preventiewerking moet men dringend werk maken van de hervorming van het systeem van de gemeenschapswachten. Deze formule werkt nu niet naar behoren.

  http://vilvocraten.be/index.asp?ID=136&L=FR

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s