Werkgroep Morkhoven vindt regeringsbeleid ongeloofwaardig

Image

Brussel 19.4.2013

Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Di Rupo
Wetstraat 16
1000 Brussel

Geachte Heer Di Rupo,

Betreft: ‘veiligheid van alle burgers’

Ik ontving zopas bericht dat, niettegenstaande de verschillende antwoorden die ik van uw beleidscel gekregen heb, de terreur tegen de gezinnen met minderjarige kinderen en de buurtbewoners in de omgeving van Herentals, waarover ik u reeds voldoende inlichtte, gewoon verdergaan.

De bendeleden worden door de autoriteiten beschermd.

Na het schrijven van Minister Milquet van 4.3.2013 aan de Herentalse burgemeester Jan Peeters die u zeer goed kent omdat hij  Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was ten tijde dat u nog Vice-premier was, werd er een zogenaamd politieonderzoek opgestart dat zich echter tegen de slachtoffers van de terreurcampagne richt alsof het de bedoeling is om deze zaak toe te dekken.

De terreurcampagne werd op 17.12.2012 door de genaamde V. (sp.a Herentals) met een sms-je aan een minderjarige waarin sprake is van een poging tot omkoperij en een doodsbedreiging, opgestart.  Zij ging gepaard met de wekenlange afsluiting van onze blogs, wat bewijst dat deze zaak van bovenaf geörganiseerd werd.

V. werd daarvoor nooit opgepakt en verhoord.

Onlangs ontdekte een politieagent dat hij zich met zijn auto verdekt had opgesteld in de omgeving van één van de huizen van de geterroriseerde slachtoffers. Hij zou over politie-scanner beschikt hebben en in zijn wagen zouden er zich twee bendeleden hebben bevonden.

Het is duidelijk dat niet alleen de magistratuur van Turnhout in gebreke blijft maar dat deze zaak een politieke achtergrond heeft.

V., alhoewel quasi analfabeet, werd mede dank zij Peeters immers tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd.  Hij lijkt dus aan het hoofd te staan van deze bende en wordt daarbij politiek gesteund.

Deze situatie is onaanvaardbaar en maakt uw regeringsbeleid ongeloofwaardig, rekening houdende met het Nationaal Veiligheidsplan en uw uitspraak dat de ‘veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering’.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Voor de duidelijkheid: ik ben geen lid van de NV-A of het Vlaams Belang maar ik vind wel dat uw regering correct moet handelen. In bijlage: ‘Federale verkiezingen: Geen tweede regering Di Rupo !’

———-

Federale verkiezingen: Geen tweede regering Di Rupo !

Morkhoven.Boeykens.jpg

Verstuurd aan: annemie.turtelboom,milquet.ibz.fgov.be,premier.Di.Rupo.fed.be,vandelanotte,olivier.chastel,
wathelet, pierre.crevits.wathelet,pascal.englebert.wathelet,courard.minsoc.fed,
maggiedeblock.ibz.fgov.be,crombez.fed.be,
datum: 14 april 2013 23:06
onderwerp: ‘Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering’
Kopie: Nederlandse ministers, kamerleden, pers,

GEEN ANTWOORD van de regering Di Rupo die beweert dat de ‘veiligheid van alle burgers een absolute priotiteit is van de regering’ en die onschuldige burgers, waaronder minderjarigen, maandenlang laat terrroriseren om bepaalde misdaden dicht te dekken.

===

De vzw Werkgroep Morkhoven diende wekenlang geleden een klacht in bij justitieminister Turtelboom (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH), Premier Verhofstadt (PS), de Hoge Raad voor de Justitie, Comité P enzoverder inzake de terreur waarvan een minderjarig meisje (15 jaar), twee gezinnen en verschillende buurtbewoners in Herentals het slachtoffer worden.  Het gaat hier ondermeer om de oudste kleindochter en dochter van Morkhoven-bestuurslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde en die vervolgd werd omdat men deze zaak wilde dichtdekken.

De terreur komt van een zekere V. en de leden van een geörganiseerde bende die door de Justitie worden beschermd. De Justitie heeft V. en een aantal bendeleden immers gebruikt heeft om Marcel Vervloesem aan te klagen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.  V. werd daarvoor politiek benoemd en schopte het in korte tijd tot sp.a gemeenteraadslid.

Minister Turtelboom liet Geert Slootmans van de FOD Justitie antwoorden dat de Minister, ‘gelet op het principe van de scheiding der machten niet kan tussenkomen’. Maar dat is klinkklare onzin omdat Turtelboom uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat juist nalaat om tegen V. en de bendeleden op te treden, tot kabinetschef benoemde…

De beleidscel van Premier Di Rupo reageerde 3 maal met een nietszeggend antwoord. Men kan spreken van nietszeggende antwoorden omdat de terreur gewoon doorgaat en de uitspraak van Di Rupo inzake de bestrijding van de bendes en de veiligheid van alle burgers, pure nonsens blijkt te zijn. In de loop van de voorbije nacht werd Marcel Vervloesem’s dochter door de bendeleden die, gesterkt door de bescherming van de Justitie, ook reeds een aanslag pleegden en die al wekenlang met brandbommetjes gooien, voortdurend wakker gebeld en bedreigd.

Van het Comité P., dat als parlementair orgaan zogezegd de werking van de politiediensten moet kontroleren, kwam er geen antwoord. Zij onderzoekt dergelijke klachten blijkbaar niet. Een vroegere klacht van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door het Comité P. destijds naar de politiediensten gestuurd waartegen een klacht werd ingediend. Zij mochten die klacht zelf ‘onderzoeken’ en konden vanzelfsprekend geen enkel bezwarend feit vaststellen. Het Comité P valt onder de politieke bevoegdheid van Minister Milquet.

Ook van de Hoge Raad voor de Justitie die door de Belgische pers steevast  de ‘waakhand van de Justitie’ wordt genoemd terwijl het geen enkele bevoegdheid heeft en enkel maar wat advies kan geven, kwam er geen reactie. Minister Turtelboom liet onlangs weten dat ‘magistraten aan tuchtmaatregelen moeten kunnen onderworpen worden’. Maar Turtelboom is gespecialiseerd in zulke sterke uitspraken en is wel de laatste persoon waarvan magistraten tuchtmaatregelen moeten vrezen omdat zij magistraten zoals Herman Dams onvoorwaardelijk beschermt.  Turtelboom hoopt met haar uitspraken zoals ‘ik wil een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ en de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’, enkel de kiezer strikken.  De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 waarbij de arrogante Turtelboom en haar partij er flink van langs kregen, heeft echter bewezen dat die goedkope truken niet meer werken.

Minister Milquet (cdH) schreef op 4.3.2013 naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters. Maar Peeters die ook sp.a-kamerlid is en die onder het Vice-premierschap van Elio Di Rupo, de Staatssecretaris en Minister van de Veiligheid was, is een politicus die V. om de één of andere reden beschermt. In zekere zin is dit onbegrijpelijk omdat V. zogoed als analfabeet is en er van hem zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan die door de Justitie niet onderzocht werden.  Mede dank zij Peeters werd V. in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd; in 2006 als spa.-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen naar voren geschoven; als gemeenteraadslid aangesteld; en tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie + tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd.

Peeters ondersteunde destijds in de gemeenteraad van Herentals ook V’s voorstel om Marcel Vervloesem uit zijn wijk te zetten en uit de sociale woning van de Geelse Huisvesting te drijven. V.  is tevens een bestuurslid van de Geelse Huisvesting en betrekt zelf een sociale woning van de Geelse Huisvesting in dezelfde wijk.
Het zou dus best kunnen dat Peeters die toen verklaarde dat hij ‘wel oren had naar het voorstel omdat de goede naam van Herentals en omgeving door de aanwezigheid van Marcel Vervloesem werd aangetast’, zich ook stilzwijgend achter de terreurcampagne schaart die ondermeer tot doel heef om Marcel Vervloesem’s directe familie (die echter niets met de vzw Werkgroep Morkhoven te maken hebben) tot verhuizen te dwingen.  Peeters stond destijds ook achter V.’s eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen. Hij beloofde deze eis immers voor te zullen leggen aan de juridische dienst van de gemeente Herentals.

Opvallend is dat de terreurcampagne die door V. op 17.12.2012 zelf door middel van een sms-je naar een minderjarige met een poging tot omkoperij en doodsbedreigingen werd opgestart, onmiddellijk gevolgd werd door het wekenlange afsluiten van de skynetblogs.  Men wou de terreur waarschijnlijk laten doorgaan zonder dat de Werkgroep Morkhoven daarover op het internet kon rapporteren en misschien dacht men dat het moment gekomen was om de Werkgroep Morkhoven daadwerkelijk van het internet te verwijderen.

Nog opvallender is het feit dat enkele vrienden van Marcel Vervloesem die een 82-jarige zieke vrouw ten huize verzorgden, enkele jaren geleden door de Geelse Huisvesting ook al uit hun sociale woning werd gedreven die ze meer dan 20 jaar betrokken. Dat gebeurde, zoals in het geval van Marcel Vervloesem, door middel van een kleine petitie waarin zij vals beschuldigd werden en waarbij een bevriende politieagent van V. betrokken was. De Werkgroep Morkhoven diende daarvoor en voor het feit dat de Geelse Huisvesting de sociale woningen gebruikte om aan vriendjespolitiek te doen, een klacht in bij Minister Freya Van Den Bossche (sp.a). De klacht werd echter zonder gevolg geklasseerd, wat nogmaals de politieke betrokkenheid van de sp.a aantoont.

Van het schrijven van Milquet aan Peeters moet men dus niet veel verwachten. Dat blijkt trouwens ook uit het feit dat de nachtelijke terreur tegen de gezinnen nog altijd voortduurt en de slachtoffers van de terreur, er nu door enkele politieagenten die zogenaamd onderzoek moeten voeren, van beschuldigd worden de terreur ‘zelf geörganiseerd te hebben’.  Vermoedelijk gaf Peeters de opdracht tot het ‘onderzoek’ dat in feite niets meer is dan een doofpotoperatie die V. en de bendeleden moet beschermen. Zoals vermeld, werd V. mede door Peeters die oud-minister van Veiligheid is en die ongetwijfeld met de Staatsveiligheid samenwerkte, tot voorzitter van de Politiecommissie en bestuurslid van de lokale politieraad (Neteland) benoemd.

Milquet werd opnieuw van deze feiten op de hoogte gebracht maar reageerde echter niet, wat bewijst dat zij deze zaak niet wil aanpakken.

Milquet’s uitspraak dat de GAS-boetes die tot 250 euro kunnen oplopen, bedoeld zijn het gevoel van straffeloosheid onder 14-jarigen te bestrijden, is dus puur uit de lucht gegrepen.  Want waarom laat de Minister hardhandig optreden tegen 14-jarigen omdat zij zich met bellleken-trek hebben geamuseerd terwijl zij 17-jarige bendeleden die burgers (waaronder gezinnen met minderjarigen) voortdurend met de dood bedreigen en zelfs aanslagen plegen, ongestoord hun gang mogen blijven gaan ?

De uitspraken van Di Rupo (‘veiligheid van alle burgers’,), Milquet (‘het gevoel van straffeloosheid moet bestreden worden’,) en Turtelboom (‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’,) zijn m.a.w. gelogen.
De burger wordt met al deze zogeheten veiligheidsmaatregelen die helemaal niet ten dienste van de burger staan, bedrogen.
Minister Milquet, Minister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo gebruikten deze leugens reeds bij de persvoorstelling van het zogenoemde Nationaal Veiligheidsplan dat op de website van Milquet weer te vinden is.
Dat is een voldoende ernstige reden om bij de eerstvolgende federale verkiezingen van 2014, niet meer op de politici die thans deel uitmaken van de regering Di Rupo te stemmen.
Laat ons niet vergeten dat ook de zaak Fortis en Belfius door de regering Di Rupo werden dichtgedekt…

====

Ook op Facebook weer te vinden.

 

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/04_april/15/binnenland/probleem_jeugdbendes_nog_niet_opgelost.xml

31.3.2013 – Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

17.4.2013 – ‘Jeugdbendes grijpen de macht: Turnhout’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/jeugdbendes-grijpen-de-macht-turnhout.html

17.4.2013 – ‘Regering Di Rupo bindt de strijd aan tegen jeugdbendes’:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/regering-di-rupo-bindt-de-strijd-aan-tegen-jongerenbendes.html

14.3.2013 – Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/waarom-is-het-nationaal-veiligheidsplan-belangrijk-voor-uw-v.html

van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: premier fed.be
datum:     19 april 2013 19:18
onderwerp:     Re: België treedt niet op tegen jeugdbendes

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Werkgroep Morkhoven vindt regeringsbeleid ongeloofwaardig

 1. kruitvat zegt:

  Veiligheidsoverleg: ‘Einde stellen aan straffeloosheid’
  Brussel
  vrijdag 15 juni 2012
  © brusselnieuws.be

  Er is meer en betere strafuitvoering nodig in België. Dat bleek tijdens topoverleg tussen eerste minister Elio Di Rupo en de burgemeesters van de vijftien grootste steden. Het gesprek kwam er naar aanleiding van de recente incidenten in Molenbeek.

  Na het drie uur durende overleg verzekerde Di Rupo dat het veiligheidsdossier in een stroomversnelling zal komen. “Veiligheid is een topprioriteit”, zei hij. De federale regering zal nu een kadernota opstellen waarin alle aspecten van het veiligheidsprobleem aan bod komen. Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) waren aanwezig.

  De burgemeesters hadden het na afloop over een goed en constructief gesprek. “Ik heb het gevoel dat iedereen op één lijn zit”, zei Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD). “Er moet een einde komen aan de straffeloosheid. Het is onaanvaardbaar dat celstraffen onder de drie jaar niet worden uitgevoerd”.

  Voorzichtige geluiden waren er wel te horen bij Anderlechts burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). “Er ligt niet veel nieuws op tafel”, zei hij. “Het gaat erom over te gaan tot de uitvoering.”

  Naast strafuitvoering hamerden de burgemeesters ook op de nood aan meer politieagenten. “Daarover is iedereen het eens”, zei Bernard Clerfayt (FDF), burgemeester van Schaarbeek. “Zij moeten ook minder administratieve taken krijgen. 70 procent van hun tijd gaat nu op aan papierwerk.”

  De meeste burgemeesters toonden zich tevreden met het wetsontwerp dat de uitbreiding van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) regelt.

  De gesprekspartners kwamen ten slotte overeen om de discussie binnen zes maanden voort te zetten, “of sneller als dat nodig is”.

  https://www.brusselnieuws.be/artikel/veiligheidsoverleg-%E2%80%98einde-stellen-aan-straffeloosheid

 2. ben van den brink zegt:

  Ben van Den Brink
  2 uur geleden
  Ik hoorde net nieuws van twee kanten, van Ben en van een woordvoerster van politie Utrecht, (mediadesk, 088-1677111).

  Ik meldde de woordvoerster dat op het internet uitvoerig melding is gemaakt van de hacking van Bens computer door de Utrechtse
  rechercheur Mariëlle Hansen en haar partner. Zij zei dat zij op de hoogte was van deze zaak en dat er verschillende mensen aan werkten.

  Tegelijkertijd heb ik haar gevraagd of ze mijn mail over deze zaak had ontvangen, die ik net had aan de mediadesk had verstuurd.
  Die mail had ze inderdaad net ontvangen, zei ze. .Ik heb haar gevraagd of ik een antwoord op deze mail kan krijgen en dat werd mij toegezegd.

  Ik heb haar ook verzocht om de mail ook onder aandacht te brengen van rechercheur Dirk Roelevink waarmee wij een tijdje goed
  contact hebben gehad vanwege aangifte door Ben van den Brink tegen 3 corrupte rechters van de rechtbank Amsterdam in februari van dit jaar.
  Wij hebben echter het gevoel dat onze mails aan de heer Roelevink nu onderschept worden, omdat geen van onze mails tot dusver beantwoord
  is.

  Ben belde mij dat de hackingsactiviteiten de laatste uren weer op volle toeren draaien en hij neemt aan dat deze activiteit nog steeds door de
  betreffende rechercheur wordt uitgevoerd.

  Tot zover het hackingsverhaal.

  Tevens bereidden we een nieuw nieuwsitem voor rond het oorspronkelijke medische verslag van het onderzoek naar het seksuele
  misbruik van Demi en Nirvana, verricht door OCK Het Spalier artse Mevr. Leontien van Kampen in 2009.

  Er blijken twee versies van het verslag te bestaan, een verkorte (gemanipuleerde?) en het oorspronkelijke, meer uitvoerige rapport. Men heeft in het
  korte aan Ben en Leonie verstrekte verslag de naam van deze artse en haar volle gegevens verborgen gehouden, maar die hebben we nu teruggevonden.

  Deze artse bevestigt volledig het seksuele misbruik van beide kinderen en blijkt expert te zijn op dit gebied (25 jaar ervaring).
  Vrij kort nadat ze dit rapport had geschreven werd deze artse plotseling ontslagen, aldus Ben.

  So far, meer later op de avond!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s