AIVD: vage taakomschrijving en gebrek aan toezicht

Image

Zoals uit bijgaande tekst blijkt, is de taakomschrijving van de Nederlandse Algemene Veiligheids- en Inlichtingendiensten zeer vaag en men kan zich afvragen in welke zin het Nederlands Parlement werkelijk toezicht op de werking van de AIVD uitoefent. Van de “Commissie Stiekem” bijvoorbeeld kunnen alleen fractievoorzitters van de politieke partijen lid worden…

—–

Een geheime dienst is een overheidsorganisatie die mede op heimelijke (clandestiene) wijze onderzoek doet ten behoeve van de nationale veiligheid van een land.

Geheime diensten worden onderscheiden in veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten. In grotere landen zijn dat aparte diensten, in kleinere landen is er vaak één organisatie die zowel veiligheids- als inlichtingentaken vervult.

Naast de algemene veiligheids- en inlichtingendiensten zijn er ook specifieke afluisterdiensten en militaire inlichtingendiensten.

In kleinere landen is er vaak één organisatie die zowel verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid, als voor het vergaren van inlichtingen uit het buitenland. Ook in de voormalige communistische en in enkele ‘nog bestaande dictaturen’ was, resp. is er sprake van één gecombineerde geheime dienst.

Op basis van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) uit 2002 heeft de AIVD vier wettelijke taken:

– Het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;

– het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);

– het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;

– het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen.

De vierde taak is een nieuwe taak ten opzichte van de voormalige BVD, die van 1946 tot 1994 werd uitgevoerd door de Inlichtingendienst Buitenland (IDB, tot 1972 bekend onder de naam Buitenlandse Inlichtingendienst/BID), die na heftige interne twisten werd opgeheven. Van deze inlichtingendienst maakte de vooroorlogse fascisten-leider Jan Baars deel uit, die tijdens de oorlog met toestemming van de Duitse bezetter Mussolini persoonlijk bezocht, inkoper van de Wehrmacht was, in bij Joden in beslag genomen goederen handelde en secretaris van de WA-hopman Albertuz Nijland was. Deze inlichtingentaak maakt van de AIVD een gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst, wat een naamswijziging noodzakelijk maakte.

Voor het afluisteren van radioverkeer en satellietcommunicatie werkt de AIVD samen met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de in 2003 opgerichte Nationale SIGINT Organisatie. Ieder politiekorps beschikt over een Regionale Inlichtingen Dienst (RID), een lokale afdeling die nauw samenwerkt met de AIVD.

—-

Het Nederlandse Parlement houdt toezicht op de AIVD met de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel “Commissie Stiekem” genoemd. Van deze commissie kunnen alleen fractievoorzitters van de politieke partijen lid worden en geheimhouding is verplicht. De commissie brengt verslag uit aan de Tweede Kamer.

Naast deze kamercommissie is er ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze is ingesteld bij de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) en de leden worden benoemd door de Tweede Kamer. De CTIVD houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de WIV en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Op basis van die wetten toetst de Commissie zowel het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hierbij beschikt de Commissie over verregaande bevoegdheden.

In maart 2004 werd door de minister van Binnenlandse Zaken de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD geïnstalleerd. Deze commissie had de taak een evaluatie uit te voeren van de wijze waarop de AIVD zijn wettelijke taken uitvoert.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) – Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_dienst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Inlichtingen-_en_Veiligheidsdienst
http://www.aivdkennisbank.nl/

Foto: Gebouw AIVD Zoetermeer

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op AIVD: vage taakomschrijving en gebrek aan toezicht

 1. kruitvat zegt:

  ‘Werken bij de Overheid’

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft tot taak de nationale en internationale veiligheid te beschermen. Aantastingen van die veiligheid zijn bijvoorbeeld: terrorisme, politiek extremisme en verspreiding van massavernietigingswapens. Om haar taak te vervullen doet de AIVD onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD deelt gericht kennis en informatie die anderen in staat stelt om gepaste maatregelen te nemen. Tot de taak van de AIVD behoort ook het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties. Tenslotte bevordert de AIVD beveiligingsmaatregelen bij instellingen en bedrijven die van vitaal belang zijn voor de samenleving.

  De AIVD wordt wel getypeerd als geheime dienst. Dat houdt onder meer verband met de bevoegdheid om gebruik te maken van bijzondere inlichtingenmiddelen. Dit betekent dat de AIVD informatie verzamelt over personen en organisaties die mogelijk een gevaar voor de nationale veiligheid vormen. Voorbeelden van zulke inlichtingenmiddelen zijn: het volgen en observeren van mensen, de inzet van agenten en het aftappen van telecommunicatie. Voor al deze middelen geldt, dat zij alleen mogen worden ingezet wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de taakuitvoering. Overigens komt een belangrijk deel van de informatie van de AIVD uit openbare bronnen.

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de AIVD. Hij legt verantwoording af aan de Tweede Kamer. De Kamer heeft voor de controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een aparte commissie ingesteld, die in alle vertrouwelijkheid door de minister wordt geïnformeerd.

  http://www.werkenbijdeoverheid.nl/organisaties/deelnemer/aivd/

 2. kruitvat zegt:

  Veiligheidsbevordering voor bedrijven: ‘Ik vermoed dat één van mijn medewerkers radicaliseert…’

  – Kan ik medewerkers laten screenen of aanmelden voor een AIVD-veiligheidsonderzoek?

  Steeds meer werkgevers hebben graag gescreende mensen in dienst; bij voorkeur mensen die een veiligheidsonderzoek hebben ondergaan door de AIVD. Hierbij zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Omdat de AIVD een overheidsorganisatie is die gaat over de nationale veiligheid, richt het veiligheidsonderzoek zich altijd op dat thema. Het is onmogelijk en onwenselijk om iedereen aan een AIVD-onderzoek te onderwerpen. Bezien moet worden of een veilgheidsonderzoek echt nodig is, omdat daarmee diep in iemands privéleven wordt gekeken. Dat mag alleen met zeer goede reden. Pas als aantoonbaar is dat de nationale veiligheid kan worden aangetast en nadat andere in redelijkheid te nemen beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, kan het nodig zijn vertrouwensfuncties aan te wijzen en veiligheidsonderzoeken uit te voeren. De aanwijzing van vertrouwensfuncties vindt plaats door de verantwoordelijke vakminister, waarbij instemming wordt verkregen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  – Ik vermoed dat één van mijn medewerkers radicaliseert: wat kan ik doen?

  U kunt bij vermoedens van radicalisering contact opnemen met de politie, bereikbaar via het landelijke nummer 0900-8844. U kunt uw tip ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Voor meer informatie over radicalisering kunt u daarnaast kijken op de website van Nuansa, Kennis- en Adviescentrum over polarisatie en radicalisering.

  Hoe kan ik in contact treden met de AIVD?
  De AIVD is telefonisch te bereiken op het volgende nummer: 079 – 320 50 50. Het faxnummer is: 070 – 320 07 33.

  https://www.aivd.nl/onderwerpen-0/bedrijven/kunt-aivd-verwachten/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s