Sexueel misbruik in Nederland: Het is “oorverdovend stil”…

Image

14.2.2013

‘Overheid onderneemt geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Het ministerie van Volksgezondheid doet te weinig om seksueel misbruik bij pleeggezinnen en instellingen aan te pakken. Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die dit seksueel misbruik onderzocht vandaag in Trouw. Het is “oorverdovend stil” volgens Samson.

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen, maar daarna is er volgens de voorzitter weinig gebeurd. Volgens Samson worden de aanbevelingen van de commissie doorgeschoven.
 
Stukje uit het interview in Trouw van 14.2.2013
 
Rieke Samson heeft harde kritiek op het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens haar schuift het ministerie veel van de aanbevelingen door. Naar Jeugdzorg Nederland, naar de commissie-Rouvoet die door Jeugdzorg is ingesteld om een kwaliteitskader te ontwikkelen, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Naar de taskforce onder leiding van burgemeester Van der Laan, die toeziet op het actieplan voor de aanpak van kindermishandeling en misbruik. Samson: “Maar op het Ministerie verandert er niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten. En Van der Laan monitort maar door. Het ontbreekt aan actie.”

Jeugdzorg Dark horse:

 
Ook komen er geluiden van belangenbehartigers van jeugdzorgslachtoffers, dat er van overheidswege niets wordt gedaan voor het stroomlijnen van het beleid inzake compensatieregelingen. Geen enkele pro-actieve houding is merkbaar vanuit de ministeries en ieder contact moet vanuit de stichtingen zelf komen. Dat maakt de excuses die de overheid (onder grote druk) dan uiteindelijk toch heeft gemaakt richting de slachtoffers, nog leger dan ze al waren.

Het is overduidelijk dat de schaduwzijde van jeugdzorg bij dit kabinet, net als voor alle voorgaande kabinetten, geen enkele speciale belangstelling geniet en dat men zonder na te denken, verder gaat met het ontwikkelen van talloze plannen om juist meer kinderen het jeugdzorgcircuit in te leiden, zodat er nog meer kinderen beschadigd kunnen raken door dit overmatig gejuridiseerde systeem, waarin ouders feitelijk worden beschouwd als minderwaardige wezens. Niet op papier natuurlijk, want de schijn van gelijkwaardigheid wil men blijven wekken, maar in juridische zin verandert er voor ouders de komende tijd helemaal niets. O nee, dat is niet helemaal waar. De gronden voor gedwongen maatregelen worden met de ‘OTS-light’ in de nieuwe jeugdwet nog verder versoepeld, dus ouders zullen in de praktijk nog sneller de regie over hun eigen kinderen kwijt zijn.

Foto: voormalige procureur-generaal Rieke Samson

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3393733/2013/02/14/Samson-Oorverdovend-stil-rond-misbruik.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/14/overheid-onderneemt-geen-actie-om-seksueel-misbruik-aan-te-pakken/
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/meldpunt/index.aspx
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/20121218-laatste-openbaar-bericht-commissie-samson.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/summary-rapport-commissie-samson-beschikbaar.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/Excuus-bewindspersonen-aan-slachtoffers.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onafhankelijkleven.be/2012/10/10/seksueelmisbruik/

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Sexueel misbruik in Nederland: Het is “oorverdovend stil”…

 1. kruitvat zegt:

  10 oktober 2012

  Meer kans op misbruik in voorzieningen?

  In Nederland werd een onderzoekscommissie opgericht nadat slachtoffers van seksueel misbruik uit de zorgsector hun verhaal in de media hadden gedaan. De onderzoekscommissie, geleid door de voormalige procureur-generaal Rieke Samson, voerde gesprekken met slachtoffers en personeelsleden in de sector. Deze gesprekken leidden tot verontrustende cijfers over seksueel misbruik in de zorgsector (gehandicapten- en jeugdzorg). In 2010 zijn 143 kinderen op 1.000 seksueel misbruikt.

  De meest kwetsbaren zijn meisjes met een verstandelijke handicap die niet thuis wonen. Leeftijdsgenoten vormen meer dan de helft van de daders. Maar ook volwassenen zijn daders. Volgens het onderzoek gaat het niet om echte pedofielen, maar om daders die van de gelegenheid gebruik maken om een kind seksueel te misbruiken.

  Specialisten vrezen dat deze cijfers aan de lage kant zijn. Kinderen zonder verstandelijke handicap gaven aan dat ze veel vaker misbruikt zijn dan de cijfers weergeven. Ook wilden 10 van de 28 instellingen niet meewerken. Ze waren ‘bang voor het psychische welzijn van de kinderen’.

  http://www.onafhankelijkleven.be/2012/10/10/seksueelmisbruik/

 2. kruitvat zegt:

  8 okt 2012

  Belangrijkste conclusies Samson

  “Het taboe op seksualiteit en de handelingsverlegenheid van de professionals heeft mij verbaasd”, zegt Rieke Samson.

  Haar commissie heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen in instellingen en pleeggezinnen. Een overzicht van de belangrijkste conclusies:

  De overheid wist vanaf 1945 dat seksueel misbruik bij uit huis geplaatste kinderen voorkwam, maar had geen idee van ernst en omvang. De overheid ondernam geen actie om dit te voorkomen.

  Meer dan 50 procent van het misbruik wordt door leeftijdsgenoten gepleegd. Dat is opmerkelijk, omdat eerder werd aangenomen dat het vaak om groepsleiders ging.

  Kinderen die in instellingen wonen worden 2,5 keer vaker slachtoffer dan kinderen die bij pleeggezinnen zijn ondergebracht.

  Meisjes zijn veel vaker slachtoffer dan jongens.

  Kinderen met een licht verstandelijke beperking lopen drie keer zoveel kans om seksueel misbruikt te worden als hun leeftijdgenoten in instellingen.

  Het ministerie van VWS heeft de aanpak van misbruik te veel aan de sector overgelaten.

  Al in 1990 wilde de overheid meer onderzoek naar de omvang van het misbruik. Toch is er twintig jaar lang niets gebeurd.

  De sector slaagde er niet in om de seksuele problemen te herkennen en bespreekbaar te maken. Ook werd er onvoldoende ingegrepen.

 3. kruitvat zegt:

  6.10.2012

  ‘Overheid moet kinderen in tehuizen beter beschermen tegen misbruik’

  De overheid moet maatregelen nemen om de 40.000 kinderen en jongeren die nu in pleeggezinnen en tehuizen zijn geplaatst, beter te beschermen tegen seksueel misbruik. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking lopen “een ontoelaatbaar groot risico”, staat in de onderzoeksrapporten van de commissie-Samson waarover NRC beschikt.

  Voor deze groep is de kans op misbruik driemaal zo groot als bij de kinderen in de reguliere jeugdzorg. Ook bij deze kinderen komt misbruik nog “schokkend vaak” voor, drie tot vier keer meer dan bij kinderen die thuis wonen. Gisteren kwamen al enkele conclusies via de NOS naar buiten, maar NRC Handelsblad beschikt over de onderzoeksrapporten van de commissie-Samson, waarop de eindconclusies van de commissie zijn gebaseerd.

  De commissie van voormalig procureur-generaal Rieke Samson onderzocht in opdracht van de ministeries van Justitie en van Jeugd en Gezin het seksueel misbruik van minderjarigen die door de overheid zijn geplaatst in rijksjeugdinrichtingen, kindertehuizen en pleeggezinnen. De commissie kwam er in navolging van de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar misbruik van kinderen in kostscholen en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk.
  Seksueel misbruik verbonden met systeem zorg in tehuizen

  Vooraf was al duidelijk dat kindermisbruik geen exclusief rooms probleem is. Samson documenteert in haar honderden pagina’s tellend rapport hoe het ook onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid mis kon lopen. “Seksueel misbruik en seksueel overschrijdend gedrag vormden in de hele onderzoeksperiode 1945-2008 een structureel probleem”, aldus het rapport.

  Het seksueel misbruik blijkt verbonden met het systeem van de zorg in tehuizen. “Waarin groepen jeugdigen met veel (seksuele) problemen bijeen worden gebracht en begeleid worden door professionals die onvoldoende kennis en ervaring hebben om een pedagogisch veilige omgeving te garanderen.” De samenstelling van groepen met jongens en meisjes onder één dak “lijkt een ongelukkige keuze, die vooral meisjes aan een sterk verhoogd risico blootstelt.”
  Misbruik begon vaak op jonge leeftijd en duurde soms jaren

  Het seksueel misbruik van pleegkinderen komt minder vaak voor dan in tehuizen, maar is ook vaak ernstig. Dat bleek onder meer uit de 800 meldingen die de commissie-Samson ontving. Misbruik begon vaak op jonge leeftijd en duurde soms jaren. Bij veel kinderen was ook sprake van fysieke en emotionele mishandeling en verwaarlozing.

  Plegers waren, en zijn, vooral mannelijke groepsleiders en pupillen. In pleeggezinnen zijn het vooral (pleeg)vaders of andere mannelijke gezinsleden. Slachtoffers zijn in meerderheid meisjes in de puberleeftijd.
  Betere groepsleiders en seksuele opvoeding kinderen nodig

  Om het misbruik in te dammen zijn maatregelen nodig. De pedagogische kwaliteit van groepsleiders moet beter, net als de seksuele opvoeding van kinderen in tehuizen. Er moet ook meer aandacht komen voor de behandeling van kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden. Tot nu toe wordt er vooral overgeplaatst. Bovendien moet het toezicht in de jeugdzorg geheel onafhankelijk worden, aldus het rapport.

  Het misbruikprobleem in de jeugdzorg is in elk geval omvangrijker dan de 31 meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 12 meldingen bij de Inspectie Jeugdzorg. Uit interviews met medewerkers blijkt dat niet alle vermoedens van misbruik bij de inspectiediensten worden gemeld.

  Het is van belang, aldus het rapport, om duidelijkheid te bieden wanneer instellingen misbruik moeten melden bij inspecties. De stijgende alertheid bij pleegouders en groepsleiders, mede door de publiciteit over kindermisbruik, is een “gunstige evolutie”.
  ‘Misbruikte kinderen teleurgesteld over aanpak professionals’

  Uit de meldingen bij de commissie, en uit interviews met elf misbruikte jeugdzorgpupillen, blijkt een groot tekort aan aandacht en zorg voor slachtoffers. Kinderen probeerden het misbruik aan te kaarten, maar kregen weinig of geen hulp of werden niet geloofd. Het duurde lang voordat instellingen in actie komen. “Vrijwel alle jongeren zijn verdrietig en teleurgesteld over de aanpak van de professionals.”

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/06/overheid-moet-kinderen-in-tehuizen-beter-beschermen-tegen-misbruik/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s