Nederland en België: Klachten Politie

Image

Op 1 november 2011 werd Ben Van Den Brink, wel op een uiterst gewelddadige manier door de Nederlandse politie gearresteerd.  Toen hij met zijn partner Leonie per auto op weg was om boodschappen te doen, werd hij door een drietal auto’s klemgereden. Een vijf man sterk arrestatieteam met blauwe alpinopetjes en kogelvrije vesten sleurde Ben daarop hardhandig uit de auto. 

Ben werd na aankomst op het politiebureau eerst in een cel gegooid terwijl hij toen al in een staat was om in het ziekenhuis te moeten worden verzorgd. Pas na enige tijd daarna werd hij in verband met zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bracht hij vijf uur door; hij lag een tijdlang aan een infuus, zijn gebroken linkerpols werd in het gips gezet, en de verwondingen aan zijn gezicht werden verzorgd. Een röntgenfoto liet vocht zien in zijn ene long.

Naast alle direct zichtbare schade had Ben erge last van ernstig gekneusde ribben [een verband met het vocht in de long?], pijn in zijn nek, en kapotte knieën. Zijn ene oog was bloeddoorlopen, zijn hoofdhuid en gezicht vertoonden verschillende verwondingen en in zijn haar zaten kale plekken ter grootte van een rijksdaalder. De dag na de mishandeling door het speciale politieteam plaste hij bloed. Urineren was bovendien pijnlijk.

De Nederlandse recherche reageerde wel positief op een klacht die zopas werd ingediend alhoewel er op de eerste plaats een onderzoek zou moeten ingesteld worden naar het gebeurde.

===

Geachte heer Roelevink,

Dank voor uw mail.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de politie Utrecht deze zaak goed zal onderzoeken.

Het betreft hier zeker een complexe zaak, waarvan veel aspecten grondig nagetrokken moeten worden.

Ik wacht een nadere rapportage over de vooruitgang in het onderzoek door de heer Analbers dan ook rustig af.

Met vriendelijke groet,

mede namens de andere burgeronderzoekers in deze zaak,

Frides Laméris, Zuidlaren

050-4096142

 

—– Original Message —–

From: Roelevink, D. (Dirk)

To: Frides Laméris

Cc: Analbers, R.E.B. (Raymond)

Sent: Thursday, February 28, 2013 2:44 PM

 

Subject: RE: Update-bericht familie van den Brink

Geachte heer Laméris,

Ik had beloofd u terug te koppelen over het verzoek tot doen van aangifte.

Mijn operationeel leiding gevende Dhr R Analbers heeft de zaak uitvoerig ingelezen.

Hieruit is de conclusie dat dit een zeer complexe zaak betreft die het verdient op een juiste wijze op te pakken.

Dit resulteert in het verder vergaren van alle mogelijk informatie zowel bij particulieren als justitie.

Derhalve is ook een officier van justitie van het parket Utrecht in deze zaak betrokken.

U merkt dat wij deze zaak zeer serieus nemen en goed beslagen ten ijs wilen komen zodat alle betrokkenen recht gedaan zullen worden.

Omtrent de vortgang van het onderzoek dat nu plaatsvindt zal u op de hoogte gehouden worden door R Analbers.

Mocht u vragen hebben kunt u die te allen tijde richten, per mail, tot mij of mijn leidinggevende.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,

 

Dirk Roelevink

Coördinator recherche

Politie  | Midden Nederland | Utrecht| Recherche

Bezoekadres, Kroonstraat 25, 3511RC Utrecht

M 06 51846852

T 088-1678583 

Werkdagen: Ma, di, do, vrij.

============

Van: Werkgroep Morkhoven
Aan: Minister Milquet
cc: Premier Di Rupo,Vice-president EU Neelie Kroes,redactie@volkskrant.nl,
katholieknieuwsblad,Nieuwsredactie stadsomroep, Redactie Sp00kje Nieuws,
demorgen
Datum: 22 maart 2013 19:09
Onderwerp: klachten: Nederlandse politie – Belgische Minister van Binnenlandse Zaken
 
Foto: familie Van Den Brink
Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Nederland en België: Klachten Politie

 1. kruitvat zegt:

  1.5.2012

  Kinderen in jeugdtehuizen ‘schokkend vaak’ misbruikt

  Kinderen in pleeggezinnen en tehuizen worden daar drie tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan jongeren die thuis wonen. Uit huis geplaatste jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn zelfs tien keer vaker slachtoffer. Tussen 2008 en 2010 kwam misbruik in de jeugdzorg ‘schokkend vaak’ voor, stellen wetenschappers van de Universiteit Leiden in een nog niet openbaar gemaakt onderzoeksrapport in opdracht van de commissie-Samson.

  Seksueel misbruik is volgens de onderzoekers nog een groot taboe. De helft van de ondervraagde jongeren die slachtoffer werd van seksueel misbruik in de jeugdzorg, durfde zelfs in de anonieme vragenlijst niet te melden wie de dader is. Degenen die wel antwoordden, noemden medewerkers van de instelling als dader, maar ook pleegouders of groepsgenoten.

  De commissie-Samson onderzoekt in opdracht van de Tweede Kamer het seksueel misbruik van minderjarigen die door de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. De commissie is in 2010 opgericht in navolging van de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar misbruik binnen de katholieke kerk. Het verschil met de meldingen die Deetman ontvangt, is dat de kinderen in de jeugdzorg veelal eerder door hun ouders al zijn verwaarloosd of mishandeld en daarom onder verantwoordelijkheid van het Rijk in een instelling zijn geplaatst.

  Historisch onderzoek
  De commissie-Samson doet historisch onderzoek. Maar het deelrapport dat nu uitlekt, gaat over het hedendaagse risico op seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dat is op twee manieren gemeten: door jeugdzorgmedewerkers te vragen naar gevallen van seksueel misbruik die hun bekend zijn, en door jongeren zelf vragenlijsten te laten invullen. Volgens de gegevens van medewerkers zou gemiddeld 3,2 op de 1.000 kinderen zijn misbruikt in een instelling of pleeggezin. Uit de zelfrapportage van jongeren komt een getal van 188 per 1.000 naar voren.

  Het grote verschil is te verklaren doordat de meeste slachtoffers niet praten over wat hun is overkomen. De wetenschappers van de Universiteit Leiden gebruikten dezelfde meetmethode eerder om te onderzoeken hoe vaak misbruik voorkomt onder alle kinderen in Nederland. Ook toen liepen de cijfers van professionals en die van de zelfrapportages door jongeren sterk uiteen. Maar in beide vergelijkingen komt wel naar voren dat kinderen in de jeugdzorg een drie tot vier keer hoger risico lopen slachtoffer te worden dan jongeren die thuis wonen.

  Verstandelijke beperking
  Vooral kinderen met een licht verstandelijke beperking in de jeugdzorg lopen risico: zij worden tien keer vaker slachtoffer dan kinderen die thuis wonen. Ook komt seksueel misbruik vaker voor bij meisjes dan bij jongens en vaker in jeugdzorginstellingen dan in pleeggezinnen. Daarom moeten jeugdzorginstellingen alleen worden ingezet als ‘tijdelijke noodoplossing’, vinden de onderzoekers. Juist de aanwezigheid van 24-uurszorg ‘leidt tot gefragmenteerde opvoeding met weinig continuïteit en stabiliteit in de relaties tussen kinderen en hun professionele opvoeders’.

  Slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg kunnen zich nog steeds melden bij de commissie, die onder leiding staat van voormalig procureur-generaal Rieke Samson. Het eindrapport wordt in oktober verwacht.

  Anneke Stoffelen

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3248749/2012/05/01/Kinderen-in-jeugdtehuizen-schokkend-vaak-misbruikt.dhtml

 2. kruitvat zegt:

  8.10.12

  ‘Misbruik in jeugdzorg in media overschaduwd door misbruik katholieke kerk’:

  Het onderzoek naar misbruik in de jeugdzorg van de commissie-Samson kreeg minder aandacht in de media dan het misbruik in de katholieke kerk. Maar het misbruik in de jeugdzorg is geenszins verleden tijd.

  ‘Mijn misbruiker behoorde niet tot de katholieke kerk, maar maakt dit het minder erg?’ vroeg Carla zich af in haar brief aan de Volkskrant. Het is een vraag die meer slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg zich de afgelopen jaren stelden. Het werk van de commissie-Samson, die sinds de zomer van 2010 seksueel geweld bij uit huis geplaatste kinderen onderzoekt, heeft steeds in de schaduw gestaan van het onderzoek naar misbruik in de katholieke kerk door Wim Deetman.

  Gedeeltelijk is dat te verklaren doordat de commissie onder leiding van oud-procureur-generaal Rieke Samson de tweede was die onderzoek ging doen. De heftigste maatschappelijke verbazing over wijdverbreid seksueel misbruik in instituties was al door ‘Deetman’ opgevangen. Bovendien speelde bij de rooms-katholieke kerk mee dat de gruwelijke verhalen over misbruik aansloten bij de onder veel Nederlanders toch al groeiende afkeer van het Vaticaan, met zijn achterhaalde ideeën over homoseksualiteit en anticonceptie.

  Ervaringsdeskundige
  Maar dat is niet het enige. Om een onderwerp op de kaart te zetten, zijn ervaringsdeskundigen nodig die bereid zijn in de media hun verhaal te doen. En die bleken voor de commissie-Samson veel moeilijker te vinden dan voor de commissie-Deetman. Dat is te verklaren uit de achtergrond van de slachtoffers. Kinderen die door de rijksoverheid in een jeugdzorginstelling werden en worden geplaatst, hebben gemeen dat zij geen stabiele thuisbasis hebben. Hun ouders zijn verslaafd, gewelddadig of psychiatrisch patiënt.

  Het misbruik in de instelling was voor deze slachtoffers dus de tweede keer dat zij aan hun lot werden overgelaten. Dat is een verschil met kinderen in katholieke instellingen, die in veel gevallen wel een redelijke band met hun eigen ouders onderhielden. Om naar buiten te treden, een taboe te doorbreken, moet je stevig in je schoenen staan. En door die dubbele kwetsbaarheid is dat het nu juist waar het de slachtoffers in de doelgroep van Samson vaak aan ontbreekt.

  De enkelingen die wel over het verleden durfden te vertellen, verhaalden van andere misbruikslachtoffers die door alle ellende aan de drugs raakten of zichzelf van het leven beroofden.

  Sterk verhoogd risico
  Het onderzoek van Samson is des te relevanter omdat ook de kinderen die op dit moment in een jeugdzorginstelling of pleeggezin verblijven, nog steeds een sterk verhoogd risico lopen. In mei kwam via de Volkskrant al een deelrapport van de commissie naar buiten. Daarin stellen onderzoekers van de Universiteit Leiden dat uit huis geplaatste jongeren drie tot vier keer vaker seksueel misbruik meemaken dan kinderen die bij hun ouders wonen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn zelfs tien keer vaker slachtoffer.

  Tussen 2008 en 2010 kwam misbruik in de jeugdzorg ‘schokkend vaak’ voor, stellen de wetenschappers. Het aantal meldingen van seksueel misbruik in de zorg die de inspectie dit weekend via RTL Nieuws openbaarde, geven evenmin een rooskleurig beeld. Tussen 2007 en medio 2012 werden 412 zaken gemeld. Seksueel misbruik in de jeugdzorg is dus geenszins verleden tijd.
  Aan Samson de taak om daar vandaag een zinnig antwoord op te formuleren.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3328227/2012/10/08/Misbruik-in-jeugdzorg-in-media-overschaduwd-door-misbruik-katholieke-kerk.dhtml

 3. kruitvat zegt:

  7.10.12

  ‘Jeugdzorg moet excuses maken voor misbruik’:

  De jeugdzorginstellingen waar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, zouden excuses moeten maken aan de slachtoffers. Een woordvoerder van de commissie-Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, bevestigde die aanbeveling zondag. Het rapport van de commissie wordt maandag gepresenteerd, maar de NOS wist de hand op een voorpublicatie te leggen.

  Eerder lekte al uit dat de commissie vindt dat de overheid en Jeugdzorg Nederland tekort zijn geschoten in hun taak om uit huis geplaatste kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Kinderen die in een jeugdzorginstelling zitten, hebben ongeveer 2,5 keer zo grote kans om seksueel misbruikt te worden. Voor verstandelijk gehandicapte kinderen is de kans drie keer zo groot of zelfs meer.

  Ook de Inspectie Jeugdzorg krijgt kritiek. Minder papieren toezicht en meer het veld in, concludeert de commissie. Ook zou de overgang van het toezicht op jeugdzorg naar gemeenten nog niet moeten plaatsvinden. ‘Een groot aantal gemeenten is daar nog niet klaar voor’, aldus de woordvoerder.

  Jeugdzorg Nederland komt maandagochtend met een reactie op het rapport.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3327964/2012/10/07/Jeugdzorg-moet-excuses-maken-voor-misbruik.dhtml

 4. kruitvat zegt:

  7.10.12

  ‘De commissie-Deetman bleek slechts een succesvolle katholieke bliksemafleider’:

  Rieke Samson, de voorzitter van de Commissie Samson, kan de wereld morgen in een klap duidelijk maken dat in Nederland niet structureel kindermisbruikers de hand boven het hoofd gehouden wordt, schrijft columnist Jan Bennink. ‘It’s a very dirty job, but somebody has to do it.’

  Systematisch misbruik van kinderen was een paar jaar geleden nog iets dat uit België kwam. An, Eefje, Julie en Melissa. Een horroronderwerp, veilig weggestopt onder de zuidgrens, waar Dutroux, het monster van Luik, en zijn trawanten dingen deden die hier nooit zouden kunnen.

  Hoe anders is dat nu.

  Begin 2010 ging de deksel van de doofpot van Pandora. Misbruik in de kerk, misbruik in de jeugdzorg, misbruik in de kinderopvang. Er kwam geen einde aan.

  Peuterklasjes, snoezelruimtes, slaapzalen, internaten, pleeggezinnen, de sacristie. Waar in Nederland zijn kleine kinderen nog veilig voor grijpgrage vingers?

  Zware commissies, die van Deetman en Samson, werden aangesteld. Eindelijk zou de onderste steen boven komen. En het recht zijn loop hebben.

  Robert M.
  En in één geval is dat ook gebeurd. Echter niet dankzij die eminente commissies, maar dankzij Nijntje. Door haar afbeelding in een smerige foto werd Robert M. uiteindelijk het hofnarretje van de Nederlandse kindermisbruikscene. Het monster van Riga werd gepakt en veroordeeld tot achttien jaar en TBS. En daar is heel misschien mee te leven voor de ouders en hun kinderen.

  Maar vergelijk de straf van M. eens met het lot van Broeder Gregorius, het monster van Boekel. Hij liet, zo beweert men, kleine jongetjes castreren en werd nooit gestraft.

  Andreas evenmin. Het monster van Heel kon, naar verluidt, ongestraft zevenendertig geestelijk gehandicapte kinderen vermoorden.

  En ook de paters Salesianen, de monsters van ’s Heerenberg bleven, voor zover ik weet, immuun voor ’s werelds recht.

  De commissie Deetman bleek slechts een succesvolle Katholieke bliksemafleider voor de dreigende volkswoede. En leidde niet tot de massatribunalen waar de slachtoffers van kindermisbruik recht op hebben.

  Spijt en schadevergoeding
  Terwijl de boevenwagen langs kloosters en katholieke bejaardentehuizen had moeten rijden om monsters van hun bed te lichten, lag bij de commissie Deetman de nadruk op spijt en schadevergoeding, een goed gesprek van verzoening tussen dader en slachtoffer. Niet een van de duizend beschuldigden werd aangeklaagd. ‘Verjaard’. ‘Niet genoeg bewijs’; klonk het opgelucht. Kan het nog perverser?

  Morgen, 8 oktober, heeft Rieke Samson, de voorzitter van de Commissie Samson, de kans om het beter te doen dan Wim Deetman. Zij kan de wereld in een klap duidelijk maken dat in Nederland niet structureel kindermisbruikers de hand boven het hoofd gehouden wordt.

  Van Samson, voormalig Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie, wil ik dus meer horen dan een verklaring dat het allemaal beter moet in de toekomst. Van haar verwacht ik behalve een kundig verslag, een stevig advies over de vervolging van de monsters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van kinderen die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vielen en nog steeds vallen.

  Rieke, it’s a very dirty job, but somebody has to do it. Now do it.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11105/Jan-Bennink/article/detail/3327824/2012/10/07/De-commissie-Deetman-bleek-slechts-een-succesvolle-katholieke-bliksemafleider.dhtml

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s