Luk Van den Bossche, uitvinder van de GAS-boetes

Image

Luc Van den Bossche, minister van Binnenlandse Zaken in 1999, wist de federale regering destijds van het nut te overtuigen om gemeentebesturen de mogelijkheid te geven zelf op te treden tegen kleine overlast. Hieruit ontstonden de fel omstreden GAS-boetes waardoor een kind van 14 jaar een boete tot 350 euro kan krijgen voor belletje trek, sneeuwballen gooien, rondhangen, verkeerd gebruik van publieke zitbanken, met een doos over de grond schuiven, iemand laten schrikken, enz.

In een kort interview getiteld ‘Luc Van den Bossche, vader van de GAS-boete, herkent zijn kind niet meer’ met De Wereld Morgen van 19 november 2012, zei Van den Bossche ondermeer: “Die knaap kan ook naar de rechtbank stappen. Als het is gegaan zoals hij het vertelt, zal geen enkele rechter hem een sanctie geven.” “Als je gelijk hebt, moet je daarvoor vechten. Ik vind het zeer merkwaardig dat als iemand beweert gelijk te hebben daar toch in berust. Als ik morgen een GAS-boete krijg en ze onterecht acht, zal ik ze aanvechten.” “De basisprincipes van een rechtssysteem moeten gehandhaafd blijven tot het einde. Dat principe opgeven is zeer slecht.” “Ik werd in 2002 inderdaad betrapt op het roken van een sigaar in een ziekenhuis maar ik vind dat voor dat soort banaliteiten geen GAS-boetes moeten worden uitgeschreven.”

Maar hoe kan een ex-minister van Binnenlandse Zaken van een knaap verwachten dat hij om een onterechte opgelegde GAS-boete naar de rechtbank stapt en daar tot het einde toe blijft procederen terwijl hij niet eens de middelen heeft om de GAS-boete te betalen ?

Van den Bossche zelf zal waarschijnlijk wel nooit een GAS-boete opgelegd krijgen.
Indien het toch zover zou komen, beschikt hij over de nodige financiële middelen om een orgel advocaten aan te werven alhoewel een enkel telefoontje wel zal volstaan om de zaak te regelen.

In een artikel getiteld ‘Luc Van den Bossche en de gêne van SP.A’ daterend van 15 juli 2011, schreef Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van Knack, het volgende over Van den Bossche, die als welgestelde burger de uitvinder was van de GAS-boetes:

‘Onlangs lekte uit dat gewezen SP.A-minister Luc Van den Bossche jaarlijks een kleine 700.000 euro verdient als voorzitter van Brussels Airport Company (BAC), waar hij sinds 2005 de Belgische overheid vertegenwoordigt.

Van den Bossche werd destijds vanuit zijn ministerfunctie, en met de steun van premier Guy Verhofstadt, naar die voorzittersstoel gekatapulteerd. Toen al was Luc Van den Bossche de best betaalde voorzitter, rekende de zakenkrant De Tijd voor.

Toen hij onder mediavuur kwam, werd bekend dat Luc Van den Bossche klaar stond om BAC te verlaten en over te stappen naar Optima Financial Planners, waar hij overigens al drie jaar de raad van bestuur voorzit. Hij zou er nu voorzitter worden van het directiecomité.

Optima, nauw betrokken bij voetbalclub AA Gent, onderhoudt bevoorrechte relaties met de Gentse liberale en vooral socialistische politieke middens.
Het bedrijf, opgetrokken rond de zakelijke belangen van de vastgoedpromotor Jeroen Piqueur, wil een banklicentie verkrijgen. Een middel daartoe is de overname van Ethias Bank.

Bij Ethias wordt er fors geijverd om de overname door Optima mogelijk te maken. Vooral voorzitter Eric De Lembre, nauw betrokken bij de Gentse vriendenkring van Luc Van den Bossche, maakt er geen geheim van de overname van Ethias Bank door Optima genegen te zijn.

De top van de Nationale Bank van België heeft echter ernstige vragen over die kandidatuur van Optima.
Kan een relatief kleine speler als Optima een overname van die orde aan?
De NBB wil ook klaarheid in de huidige activiteiten en vooral de herkomst van de middelen van Optima.

De oude nomenclatura van de partij maakte het de sp.a niet gemakkelijk.
Voorzitter van het Vlaams Parlement Norbert De Batselier, gebruik makend van de riante parlementaire uitstapvergoeding, verzekerde zich van het directeurschap bij de Nationale Bank van België.
Steve Stevaert beitelde zich een plaatsje bij Ethias en naderhand ook in andere raden van bestuur.
En sp.a-parlementslid Bruno Tuybens scheen destijds forse bonussen bij KBC te innen.

http://www.knack.be/opinie/columns/rik-van-cauwelaert/luc-van-den-bossche-en-de-gene-van-sp-a/opinie-1195064594988.htm

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/19/luc-van-den-bossche-vader-van-de-gas-boete-herkent-zijn-kind-niet-meer

http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/02/27/actie-tegengas-in-gent

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Luk Van den Bossche, uitvinder van de GAS-boetes

 1. kruitvat zegt:

  Jongeren maken lijst van de absurdste GAS-boetes

  20/11/12

  Wie van plan is om binnenkort confetti te gaan rondstrooien in Wellen, denkt beter twee keer na. Volgens het lokale GAS-reglement is immers enkel biologisch afbreekbare confetti met een diameter van 10 millimeter toegelaten. Of hoe de GAS-regels een verzameling absurditeiten geworden zijn.

  Het systeem van de GAS-boetes, ook wel Gemeentelijke Administratieve Sancties, heeft steeds forsere tegenwind te verduren. Jongerenpersagentschap StampMedia onderzoekt in haar nieuwste magazine de zin en onzin van dit sanctiesysteem. Daarbij kon een overzicht van de meest absurde GAS-reglementen niet ontbreken.

  Lokeren heeft het bijvoorbeeld niet begrepen op waarzeggerij. Ook wie zich waagt aan het voorspellen van dromen of kwakzalverij riskeert een boete. Andere mensen doen schrikken is er evenmin gepermitteerd, net als het wegnemen van “verboden grondvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog niet los van de grond zijn.”

  Dendermonde laat zich evenmin onbetuigd. Volgens de reglementen is het er verboden om “heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van de woningen.” Zwemmers die per twee van een waterglijbaan glijden, of het wagen hun tocht te onderbreken of niet via het daartoe voorziene trapje naar boven te klimmen, riskeren een boete van 120 euro. Idem voor wie op 1 of 2 november een grafzerk schoonmaakt, of gemaskerd een voorwerp draagt dat als wapen kan dienen. IJspegels aan de buitenkant van daken worden ook niet getolereerd, net als schunnige, aanstootgevende liederen zingen in het openbaar.

  In Willebroek mogen mensen zich dan weer niet hinderlijk opstellen voor een “rijwielstalling of telefooncel”, terwijl de Brusselse gemeente Schaarbeek probeert af te rekenen met mensen die hun tapijt uitkloppen boven de openbare weg. In Hasselt is het verboden om op een voetbalveld te volleyballen (“de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten zijn voorbehouden mogen niet gebruikt worden voor andere sporten of spelen”, en ook wie er op de leuning van een openbare bank zit, kan een boete krijgen. Mortel bereiden op een kerkhof mag er énkel in een emmer.

  Nog voorbeelden? In Borgloon moet de organisator de burgemeester minstens 48 uur op voorhand inlichten over openbare vergaderingen die niet in openlucht plaatsvinden, terwijl je in Ronse niet zonder reden rumoer mag maken. Oudenburg op zijn beurt bant via de GAS-boetes het bezit van pitbullterriërs, terwijl Lede komaf maakt met vuurtje stook in woningen.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1536740/2012/11/20/Jongeren-maken-lijst-van-de-absurdste-GAS-boetes.dhtml

 2. kruitvat zegt:

  ‘Iedereen is tegen de GAS-boetes, behalve de regering’

  5 oktober 2012

  Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken heeft een wonderoplossing gevonden: de GAS-boetes. Bijna iedereen is er tegen, behalve de regering maar toch: de boetes gaan omhoog en de leeftijd omlaag.

  Wat is een Gemeentelijke Adminstratieve Sanctie (GAS-boete)? Sinds 1999 kunnen de gemeentes zelf boetes opleggen zonder dat de rechter tussenkomt. Er zijn vier types administratieve sancties mogelijk. De meest bekende en toegepaste is de administratieve geldboete die tot 250 euro kan oplopen.

  Boetes omhoog, leeftijd omlaag

  De ‘topministers’ van onze regering raakten het erover eens dat de GAS-boetes fors worden verhoogd. Voor minderjarigen stijgen de boetes van 125 tot hoogstens 175 euro. Voor meerderjarigen worden ze opgetrokken van 250 naar 350 euro.

  Als je over de GAS-boetes hoort zal je die waarschijnlijk vooral met jongeren associeren terwijl niet alleen de jongeren er de dupe van zijn. Naar schatting 98% van deze boetes gaat naar meerderjarigen en een kleine 2% naar jongeren. Desondanks wordt de leeftijdsgrens verlaagd en het bedrag verhoogd. Niet echt logisch als je het mij vraagt, maar onze ‘topministers’ zullen wel beter weten.

  De kritiek op deze regeringsmaatregelen liet niet lang op zich wachten. Jeugdbewegingen (Scouts, Chiro), De Hangman (11 organisaties uit het bredere jeugdveld gaande van de Vlaamse Jeugdraad tot Kind en Samenleving), de kinderrechtencommissaris, zelfs een aantal politici (van Groen! en PVDA) en politiemensen (politiezone Hazodi) zijn niet blij met deze maatregelen.

  Een aantal maanden geleden verscheen ‘Volle GAS vooruit in de voorbeeldige stad?’, een artikel gedragen door tientallen mensen uit het middenveld, mensenrechtenorganisaties, opiniemakers, academische wereld en politici, dat zich bijzonder kritisch uitliet over de GAS-boetes.

  Eerder het probleem dan de oplossing

  De kritiek is meermaals aan bod gekomen maar laat me toch de belangrijkste punten weergeven.

  Ten eerste zijn de GAS-boetes in strijd met de scheiding der machten want verbalisering, sanctionering en beroep aantekenen gebeurt bij dezelfde lokale overheid.

  Ten tweede moet een regel die de overheid wil invoeren, voor iedereen gelijk zijn.

  Ten derde heeft men het over ‘overlast’ maar men geeft geen definitie daarvoor en dat leidt tot willekeur. Niet alleen zijn er grote verschillen tussen de interpretatie die de gemeentes geven, maar de gemeentes kunnen ook gemakkelijk bijzonder anti-sociale en repressieve maatregelen doorvoeren.

  Ten vierde tonen de cijfers aan dat vooral armen worden beboet. Dat betekent dat het beleid mensen in armoede nog meer gaat bestraffen en dat men hun gezinssituatie nog moeilijker maakt. Men kan dan wel roepen om ‘meer responsabilisering van de ouders’, maar dat zal weinig helpen als die ouders zelf in armoede en uitsluiting zitten.

  Ten vijfde staat België al te kijk als een land dat de kinderrechten regelmatig overtreedt en dergelijke voorstellen, die duidelijk ingaan tegen kinderrechten en kinderbescherming, vragen gewoonweg om meer veroordelingen.

  Ten zesde worden steeds meer mensen via het GAS-beleid geproblematiseerd en gecriminaliseerd.

  De conclusie is dus simpel: de GAS-boetes zijn niet de oplossing maar vormen zelf een belangrijk onderdeel van het probleem.

  Uitbreiding GAS-boetes

  Minister Milquet is een grote voorstander van deze boetes. Het beleid dat ze voert is dat van de hele regering. Er is een regeerakkoord, onderhandeld en ondertekend door de huidige regeringspartijen. Anderzijds heeft een minister heel wat ruimte voor de eigen inbreng. Haar inbreng tot zover kan je gemakkelijk samenvatten: uitbreiding van de GAS-boetes.

  Actie voeren (zelfs symbolische acties), betogen, bijeenkomsten organiseren, uiten van seksisme, openbare dronkenschap, fout parkeren, straatverbod, opzettelijk niet betalen van goederen en diensten… zijn voorbeelden van die uitbreiding van de GAS-boetes. Milquet is zelfs van plan om hier nog een aantal inbreuken aan toe te voegen: weerspannigheid en smaad en inbreuken op de leerplicht. Ja, zelfs op scholen wil men GAS-boetes invoeren.

  Strafbeleid

  ‘Dit is geen beleid’ hoor je van critici, wat op eerste zicht logisch lijkt als je weet hoe Milquet en de regering zich letterlijk verslikken in die GAS-boetes. Ik ben van mening dat dit wel een beleid is, maar dan een asociaal, kortzichtig en onrechtvaardig strafbeleid. Het is uiterst belangrijk dat al die organisaties en mensen die zich tegen de GAS-boetes verzetten ook begrijpen waarom de overheid die gebruikt en uitbreidt ondanks de breedgedragen kritiek.

  Terwijl de socio-economische problemen toenemen stellen we vast dat de politici onmachtig zijn om ze aan te pakken. Politici worden verkozen om de samenleving te besturen en de problemen aan te pakken. Ze moeten op één of andere manier laten zien dat ze daarmee bezig zijn. Lukt het niet om de echte problemen aan te pakken, dan is een beleid zoals dat van de GAS-boetes het makkelijkste en meest voor de hand liggend om hun macht te legitimeren en te laten zien dat ze de problemen ‘aanpakken’.

  Politieke acties nodig

  De vraag is nu wat al die tegenstanders zullen ondernemen? Zullen ze zich organiseren en actie voeren tegen het GAS-beleid? Als de overheid maatregelen neemt houdt ze er rekening me dat er bij aanvang kritiek komt. Zij die kritiek hebben mogen van geluk spreken als ze die in de media kunnen verkondigen. Maar na een aantal dagen gaan de media op zoek naar andere thema’s of andere onderwerpen. De overheid weet dit ook en daarom trekt ze zich van die kritiek weinig aan. ‘Het zal wel koelen zonder blazen. Kritiek is er altijd, maar wij kunnen niet anders’ denken ze en zo geschiedde.

  Kiezen voor een GAS-beleid is een politieke keuze die sociale en economische gevolgen heeft. Wie met mensen werkt wordt geconfronteerd met die gevolgen. Voor mensen in de praktijk wordt de situatie bovendien stilaan onhoudbaar, want ze worden verplicht om mee te werken aan een antisociaal beleid. En als ze er zelf niet direct aan meewerken, dan worden ze door hun doelgroepen toch geassocieerd met de overheid en haar beleid. Het is geen wonder dat heel wat jongeren en mensen een soort degout hebben ontwikkeld voor deze organisaties terwijl die toch goede bedoelingen hebben en goed werk proberen te verrichten maar onder druk staan van het beleid en afhankelijk zijn van overheidssubsidies.

  Het is tijd dat deze organisaties een duidelijk signaal sturen naar de beleidsmakers en de nodige politieke acties voeren wanneer zij het oneens zijn met wat de overheid voorstelt. De overheid vraagt een kritisch middenveld en vraagt om structuren die de problemen van de mensen aanpakken. Dat kan alleen als het middenveld structureel wordt gesteund en er rekening wordt gehouden met wat de mensen uit de praktijk denken en te zeggen hebben. In het geval van de GAS-boetes is het duidelijk wat zij denken en zeggen.

  “We staan te springen om gehoord te worden in het GAS-debat en om mee te werken aan jeugdvriendelijker en betere principes. Maar we krijgen de kans niet of worden niet gehoord”, aldus Benjamin Vandervoort van Chirojeugd Vlaanderen. Harder op de tafel kloppen en de nodige acties ondernemen, is wat er moet gebeuren. Dat kan slagen als men de krachten bundelt.

  Turnhout als alternatief

  Wij moeten terug leren omgaan met jongeren. Het is op zijn minst aangewezen om hen eerst en vooral te begrijpen en dus om met hen te praten. Dat begrijpen kan maar plaatsvinden als we vanuit de jongeren zelf vertrekken. We moeten rekening houden met hun realiteit. Een realiteit die constant in verandering is. Streven naar de onzichtbaarheid van jongeren door hen uit te sluiten en te straffen, lijkt me niet de oplossing.

  Streven naar een geïntegreerd positief beleid lijkt me een veel betere oplossing. Hiervoor heb je samenwerking nodig tussen mensen uit de verschillende domeinen die een rol kunnen spelen, zoals jeugdwerkers, straathoekwerkers, buurtbewoners, lokale beleidsmensen en politiemensen.

  Die publieke ruimte moeten we terug haar echte betekenis geven: een ontmoetingsplaats voor iedereen. Om die ontmoeting goed te laten verlopen is er dialoog en interactie nodig tussen jongeren onderling, tussen jongeren en buurtbewoners en met de verantwoordelijken voor het lokaal beleid. Een dialoog die vertrekt uit een positieve visie en de wil om de publieke ruimte te delen.

  Turnhout is een positief voorbeeld. Ook daar ging men eerst hard optreden, maar dat leverde al gauw meer problemen met en vijandigheid van de jongeren op. ‘Repressie werkt averechts’ zegt Luc Gorris van de lokale politie Turnhout (DM 17/05). In hetzelfde artikel zegt Tine Lescoutiers, coördinator van het jeugdproject, dat ze nu ‘kiezen voor een positieve benadering, en dat moet bij alle instanties een reflex worden’. Volgens haar is de keuze voor repressief optreden in steeds meer gemeenten te begrijpen, omdat het ‘op korte termijn een houvast biedt’. Ze pleit echter voor een aanpak en investeringen op langere termijn. En die aanpak heeft in Turnhout gerendeerd. Andere gemeenten kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

  Bleri Lleshi
  (politiek filosoof die momenteel aan een nieuw boek ‘De neoliberale strafstaat’ werkt)

  http://www.knack.be/opinie/columns/bleri-lleshi/iedereen-is-tegen-de-gas-boetes-behalve-de-regering/opinie-4000188825361.htm

 3. kruitvat zegt:

  Privacycommissie struikelt over GAS-boete

  27 februari 2013

  De Privacycommissie heeft problemen met de omstreden GAS-boetes die gemeenteambtenaren kunnen uitdelen. In een advies aan de regering over die ‘gemeentelijke administratieve sancties’ wijst de commissie op manifeste gaten in de wet, zo schrijft De Tijd.

  De gemeenten kregen in 1999 de bevoegdheid om zelf boetes op te leggen voor kleine overlast, zoals lawaaihinder of hondenpoep, die niet door de parketten wordt behandeld. Maar pas de afgelopen jaren vond de wet ingang, meer dan 80 procent van de Vlaamse gemeenten heeft intussen een GAS-reglement. De regering-Di Rupo heeft in december zelfs ingestemd met een verdere uitbreiding: boetes kunnen voortaan vanaf de leeftijd van 14 jaar en voor bedragen tot 350 euro.

  In een advies over de wetsuitbreiding wijst de Privacycommissie op belangrijke hiaten in de hele wetgeving, aldus De Tijd. Zo is het onduidelijk wat precies de onderzoeksbevoegdheden zijn van de sanctionerende ambtenaren. Dat wordt alleen in een rondzendbrief geregeld, waarschuwt de commissie. Ze wijst er ook op dat gemeenten via een Koninklijk Besluit toegang hebben tot het Rijksregister, maar dat die KB’s niet volstaan om de raadpleging toe te laten voor GAS-boetes.

  Dezelfde kritiek geldt voor toegang tot de databank van het DIV (Directie Inschrijving Voertuigen). De Privacycommissie heeft ook problemen met het bijhouden van een register door de gemeenten, met het plaatsverbod en met de uitbreiding naar minderjarigen.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130227_00485081

 4. kruitvat zegt:

  Brugs bestuur doet niet mee met trend van GAS-boetes

  26/12/12

  De nieuwe bestuurscoalitie in de West-Vlaamse provinciehoofdstad Brugge zal op veel vlakken verderbouwen op de vorige legislatuur, maar wel met andere accenten. Zo heeft de nieuwe coalitie het niet zo begrepen op de GAS-boetes, blijkt bij de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord.
  “We zetten ons hier niet mee af tegen het bestuur van burgemeester Patrick Moenaert, maar er zullen andere accenten komen”, aldus de aankomende burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). “Bijvoorbeeld het beperken van GAS-boetes, waarmee we ook ingaan tegen een Vlaamse trend.”

  Het nummer twee in Brugge, Dirk De fauw (CD&V), volgt de wijziging. “Bijvoorbeeld de GAS-boete op alcohol in het straatbeeld is maar een paar keer toegepast. We hebben gemerkt dat de aanwezigheid van politie veel effectiever is dan een boete.” Boetes op wildplassen en sluikstorten blijven wel.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1553984/2012/12/26/Brugs-bestuur-doet-niet-mee-met-trend-van-GAS-boetes.dhtml

 5. kruitvat zegt:

  Ministerraad geeft groen licht voor uitbreiding GAS-boetes

  13/12/12

  De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), waarmee gemeenten overlast kunnen aanpakken, uitbreidt en moderniseert. Het voorziet onder meer in een verhoging van de maximumboetes en de mogelijkheid om sancties op te leggen aan minderjarigen vanaf veertien jaar. De boetes bedragen voortaan maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen, bij wie ook bemiddeling verplicht is.
  Het ontwerp maakt ook een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en maximaal 30 uur voor meerderjarigen als alternatief voor de boetes mogelijk. Een burgemeester zal ook een tijdelijk plaatsverbod kunnen opleggen bij een verstoring van de openbare orde. Dat verbod kan een maand duren. Die periode is tweemaal hernieuwbaar. Voorts komt er een uitbreiding van de lijst met agenten die inbreuken kunnen vaststellen met provinciale en gewestelijke ambtenaren, alsook agenten van de structuren van de intercommunale samenwerking en van de autonome gemeentelijke regieën.

  Verkeersovertredingen
  Daarnaast wordt het mogelijk om GAS-boetes in te voeren die gelden voor een volledige politiezone of gerechtelijk arrondissement. Ook de lijst van “gemengde overtredingen” waarvoor met toestemming van het parket een GAS-boete kan worden opgelegd, wordt aangepast. Zo kan men ook GAS-boetes opleggen voor verkeersovertredingen. Het dreigen met aanslagen tegen personen of gebouwen is daarentegen van de lijst gehaald en met de onderwijsministers en verenigingen van steden en gemeenten wordt overlegd over schoolverzuim en spijbelen ook met GAS-boetes bestraft kunnen worden. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State en de Privacycommissie.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1548423/2012/12/13/Ministerraad-geeft-groen-licht-voor-uitbreiding-GAS-boetes.dhtml

 6. jacques zegt:

  ik weet niet goed wat ik er van moet denken , maar een ding staat vast , de oudere onder ons uit de oorlogsjaren zij herinneren hun deze ernst van doen , maar nu blijkt , voorbeeld : je ouders slachten stiekem een varkentje omdat ze anders hun kroost niet konden voeden , een van de kleine peuters uit het huisgezin vertelde dit in de school , en een ander kleuter kreeg het te horen , waarop deze het s’avonds aan zijn vader of moeder vertelde ,en zij op hun beurt het aan de toen heerser van het land melden , dat dit een rede was om in het concentratie of gevangen kamt te belanden ( opgesloten ) (of nu gas boetes)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s