Rechten van de Burger: Brief aan Neelie Kroes, Vice-Voorzitter Europese Unie

Image

Europese Commissie
t.a.v. Mevrouw Neelie Kroes, Vice-President
BERL 10/224
1049 Brussels – België

Geachte Mevrouw Kroes,

Betreft: Rechten van de Belgische (europese) Burger – Europese mensenrechten

Ik schreef u op 29.1.2013 over de reeks doodsbedreigingen tegenover de dochter en de oudste kleindochter (15 jaar) van Marcel Vervloesem van onze vereniging die in 1989 de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en daarvoor eindeloos werd vervolgd. 

De doodsbedreigingen werden toevallig gevolgd met het sluiten van al onze (skynet-)blogs op het Internet.

Zoals u weet, werd er enkele weken geleden ook een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem’s dochter zonder dat de Justitie tegen de criminelen die ook in het toedekken van kinderpornozaak Zandvoort zijn betrokken, optrad.

Ik schreef hierover reeds naar Premier Di Rupo, de ministers Milquet (Binnenlandse Zaken) en Turtelboom (Justitie), de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie en naar een aantal parlementsleden.

De doodsbedreigingen gaan echter gewoon verder en eergisterennacht ontploften er zelfs een aantal bommen rond het huis van Marcel Vervloesem’s dochter nadat er enkele weken geleden ’s nacht ook al geweerschoten rond het huis te horen waren. (Eén van de criminelen liet weten het huis te zullen ‘platbranden’)

In het zogenoemde Nationaal Veiligheidsplan geeft de Belgische regering ondermeer de voorrang aan de bestrijding van (gewapende) bendes en het geweld tegenover vrouwen.

Het is dan ook niet normaal dat de voornoemde Ministers die  politiek verantwoordelijk zijn voor  de goede werking van de Politie en de Justitie,  niet eens reageren op ons schrijven.  

Dat verklaart waarom er nu ook een tweede familie met kinderen, doodsbedreigingen van de criminele jongeren die blijkbaar in bende opereren, ontvangt.

Wordt de bende misschien bewust door de Belgische overheden gebruikt om onze vereniging die zeer veel rond de kinderpornozaak Zandvoort werkte en ondermeer aktief is rond de rechten van de gevangenen, het zwijgen op te leggen ?

Marcel Vervloesem heeft sinds 2006 een spreekverbod met de pers, wat geen verschil uitmaakt voor wat de vlaamse pers betreft, omdat die hem – via een media-proces – gedurende meer dan tien jaar aan de schandpaal nagelde.  Maar het spreekverbod met de pers beperkt zich echter niet alleen tot de vlaamse pers, wat toch wel vragen oproept over de persvrijheid in Europa.

Onlangs kwam de genaamde Faoud Belkacem van de vereniging Sharia4Belgium, na een korte gevangenisstraf vrij. Alhoewel ik mij in de standpunten van Belkacem en zijn vereniging niet kan weervinden, heb ik toch een probleem met het feit dat ook hij een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd.  Gezien hij door de persmededelingen van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, en van de Minister van Justitie in de vlaamse pers, werd afgekraakt, maakt zijn spreekverbod met de vlaamse pers geen enkel verschil uit. Maar ook in zijn geval blijft het spreekverbod met de pers niet enkel beperkt tot de vlaamse pers.

Dat moet toch een zorgwekkend teken voor u zijn gezien u juist voor ‘meer persvrijheid in Europa’ pleit. 

Wat de kwestie nog onrustwekkender maakt, is het feit dat Marcel Vervloesem al jarenlang een contactverbod met de andere bestuursleden van zijn vereniging heeft en geen deel mag uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.

Ik dacht dat de persvrijheid, het recht op vrije meningsuiting, het recht om vrienden te mogen ontmoeten en het recht om deel uit te maken van een vereniging, grondwettelijke rechten waren en zij onder de europese ‘mensenrechten’ vallen.

Marcel Vervloesem kreeg zelfs een verbod om zijn eigen dochter en kleinkinderen te zien, wat opnieuw een flagrante mensenrechtenschending is.

Bestaat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens nog wel ?

Rekenende op uw tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. In bijlage zend ik u een kopie van de brief die ik vandaag naar Premier Di Rupo zond.

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Rechten van de Burger: Brief aan Neelie Kroes, Vice-Voorzitter Europese Unie

 1. kruitvat zegt:

  Brussel, 27.2.2013

  Geachte Heer Di Rupo,

  Betreft: Nationaal Veiligheidsplan – terreur en terreuraanslag

  Zoals ik U in mijn brief van 26.2.2013 mededeelde, wordt de familie Helsen uit Hulshout met hun vier kinderen onder de 16 jaar, waarvan één licht autistisch, met het medeweten van de Justitie en van justitieminister Turtelboom, nu reeds drie maanden lang geterroriseerd.

  Zoals ik U schreef, werd er enkele weken geleden ook een aanslag op Mevrouw Helsen uitgevoerd. Dat gebeurde door middel van een snelrijdende wagen die zich, vanuit de tegenovergestelde richting, plotseling op hetzelfde baanvak begaf en zijn koplampen aanstak. Een frontale botsing en een fataal ongeluk konden enkel vermeden worden doordat de auto op het allerlaatste moment afdraaide en omdat Mevrouw Helsen, die aan het stuur zat van de andere wagen, haar koelbloedigheid bewaarde.
  Na de aanslag ontving het 15-jarige meisje van het gezin dat nu al drie maanden lang bestookt wordt met sms-jes met doodsbedreigingen, een berichtje van de genaamde Dimitri V. waarin deze vroeg om ‘eens naar het gezicht van haar moeder te kijken’.
  De nacht daarop waren er geweerschoten te horen rond het huis van de familie Helsen dat, klaarblijkelijk door de genaamde Dimitri die deel uitmaakt van een bende criminelen, dag en nacht geöbserveerd wordt.

  Zoals ik U tevens hebben gemeld, ontploften er eergisterennacht verschillende brandbommen rond het huis van de familie Helsen. Enkele weken geleden dreigde de genaamde Dimitri V. er immers mee om het huis van de familie Helsen te zullen ‘platbranden’.
  De politie van Herentals die, met uitzondering van de hoofdcommissaris in functie, over het algemeen zeer correct is, maakte hiervan opnieuw een proces-verbaal op.

  Ook een ander gezin met minderjarige kinderen, schijnt nu, dank zij het in gebreke blijven van de Justitie te Turnhout en het stilzwijgen van de ministers Milquet en Turtelboom die al geruime tijd worden ingelicht, doodsbedreigen ontvangen te hebben.

  Minister Turtelboom zit natuurlijk met het probleem dat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.

  Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet die op haar website de ‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/politie: De Veiligheid van de burgers versterken’ heeft staan, stelde tijdens de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 op 1 maart 2012, alleen het geweld tegen vrouwen centraal.
  Het is dan ook bijzonder vreemd dat zij in dit geval waarvan er sprake is van een vrouw die moeder is van vier kinderen, niet reageert.
  Maar het is mogelijk dat zij het geweld tegen kinderen, vrouwen met kinderen, en gezinnen met kinderen minder belangrijk vindt.

  U weet waarschijnlijk dat er tijdens de persconferentie nogal wat kritiek te horen was omdat Minister Milquet in haar Nationaal Veiligheidsplan ook met geen woord repte over het geweld tegen homo’s, vooral in de grote steden. Maar dat was natuurlijk geen probleem.
  Milquet kondigde metéén een “nationaal actieplan tegen homofoob geweld aan” tegen uiterlijk juni 2012.
  Ze zei verder dat ze ‘al contacten had met de drie nationale koepelorganisaties van homo’s en lesbiennes, met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen’. Die contacten zouden ‘voortaan om de drie maanden plaatsgrijpen’.
  De minister, die zich enkele weken voor de presentatie van het Nationaal Veiligheidsplan verzette tegen de aanwezigheid van homoseksuele politiemensen in uniform op de Gay Pride, zei vervolgens in de Kamer dat ze de Rainbow Cops, een werkgroep van homoflikken, “steunt”.
  In de Kadernota Integrale Veiligheid, een soort van veiligheidsplan dat samen met de gemeenschappen werd opgesteld, werd het homofoob geweld als actiepunt opgenomen.

  Het gaat, mijns inziens, echter niet op, Mijnheer Di Rupo, dat U met uw regeringsleden Milquet en Turtelboom, bepaalde burgers en groepen in onze samenleving, discrimineert.
  Het is onaanvaardbaar dat U zoveel aandacht besteedt aan het homofoob geweld en voortdurend over ‘de bestrijding van de straffeloosheid’ spreekt, terwijl het maandenlange terroriseren van een minderjarige en gezinnen met minderjarige kinderen waarbij zelfs een aanslag wordt gepleegd, wordt toestaan.

  Zoals ik U gisteren mededeelde, staat er in het Veiligheidsplan trouwens ook iets over ‘georganiseerde bendes’.
  Het is dus niet normaal is dat er tegen de geörganiseerde bende die de bovenvernoemde gezinnen terroriseert, niet wordt opgetreden.

  Mag ik erop rekenen, Mijnheer Di Rupo, dat U zo spoedig mogelijk de ministers Turtelboom en Milquet die deelnamen aan het Veiligheidsoverleg met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten, samenroept en dat U, tesamen met hen, zowel deze zaak als de inhoud en de uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan bespreekt ?

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Hoogachtend,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis

  PS. Een kopie van dit schrijven wordt ondermeer naar Mevrouw Neelie Kroes, Vice-President van de Europese Commissie, gestuurd.

  “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:

  http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.13…

  “Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”:

  http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-bin…

  Di Rupo: ‘Werken aan meer veiligheid voor al onze burgers’:

  http://www.nieuws.be/nieuws/Di_Rupo_Werken_aan_meer_veili…

  Di Rupo gaat met burgemeesters praten over veiligheid:

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/di-rupo-gaat-met-burgem…

  Di Rupo gaat elke zes maanden met burgemeesters vergaderen:

  http://4nieuws.be/binnenland/372000/di-rupo-gaat-elke-zes…

  Di Rupo en burgemeesters: “Straffeloosheid moet stoppen”:

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detai…

  Di Rupo wil einde maken aan gevoel van straffeloosheid:

  http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detai…

  Di Rupo hekelt houding MR over veiligheidsdebat:

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DM…

  Di Rupo en burgemeesters raken het eens over strafuitvoering:

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DM…

  Federale Regering: De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit:

  http://forum.politics.be/showthread.php?t=172143

 2. kruitvat zegt:

  van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
  aan: Neelie.Kroes.europa.eu
  cc: Anthony.Whelan.europa.eu, Constantijn.Van-Oranje-Nassau.europa.eu, thibaut.kleiner.europa.eu, Carl-Christian.Buhr.europa.eu, Peter.Power.europa.eu, Carlota.REYNERS-FONTANA.europa.eu, Miguel.Gonzalez-Sancho.europa.eu,
  Lucas.Josten.europa.eu, Hannelore.Worbs.europa.eu, Soschanne.Schurink.europa.eu,
  Ana.Henriques.europa.eu
  bcc: Redactie Argusoog, redactie.volkskrant.nl, katholieknieuwsblad
  datum: 27 februari 2013 17:25

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s