Veiligheidsplan werkt niet: Open Brief aan Premier Di Rupo

Image
 
Brussel, 26.2.2013
 
Premier Di Rupo
 
Geachte Heer Di Rupo,
 
Betreft: ‘Veiligheid van de Burger: terroriseren van burgers toegestaan’
 
Nogmaals bedankt voor het antwoord van uw beleidscel van 15.2.2013 inzake voornoemd onderwerp.
 
Ik hoop dat U de kopie van onze brief van 25.2.2013 aan de heer Slootmans van de FOD Justitie, goed ontvangen hebt en U de ernst van de toestand begrijpt.
 
Zoals U weet, gaat het hierbij om de familie Helsen uit Hulshout met vier kinderen onder de 16 jaar, waarvan één licht autistisch, dat met het medeweten van de Justitie en van uw regeringsleden, de ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Binnenlandse Zaken), nu reeds drie maanden geterroriseerd wordt. 
 
Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het gerecht van Turnhout nalaat om op te treden en de criminelen dus beschermt maar ook met het feit dat justitieminister Turtelboom, die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, haar politieke verantwoordelijkheid terzake niet opneemt.
 
Het is schandalig dat dit onder de voogdij van de ministers Milquet en Turtelboom gebeurt omdat beide ministers deelnamen aan het overleg over ‘Veiligheid’ dat U met de burgemeesters van de 15 grootste gemeenten en steden van het land organiseerde.
Deze ministers die, tesamen met U, allerlei forse uitspraken deden over de ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en over de ‘onpartijdigheid van de magistratuur’, zijn niet alleen verantwoordelijk voor de goede werking van de politie- en justitiediensten in dit land maar zijn bovendien politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘Nationale Veiligheidsplan’ van uw regering.
 
Maar het is niet alleen de geloofwaardigheid van uw regering maar ook uw persoonlijke geloofwaardigheid die wordt aangetast. U liet immers onlangs in een persmededeling weten dat de ‘veiligheid van alle burgers een absolute priorititeit is voor de regering’.
 
Het feit dat het hier om familie gaat van de heer Marcel Vervloesem die na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, door een aantal van de thans terreur zaaiende bendeleden werd beschuldigd en door het parket van Turnhout die de zaak Zandvoort dichtdekte, werd vervolgd, zorgt ervoor dat de internationale pers bijzonder veel aandacht krijgt voor wat er thans met het medeweten van de Belgische regeringsleden gebeurt.
 
Ik vernam dat er in de loop van de voorbije nacht verschillende brandbommen ontploft zijn nabij het huis van de familie Helsen. 
Ook andere familieleden van de heer Vervloesem ontvangen thans doodsbedreigingen. 
De politie van Herentals die, uitgezonderd haar hoofdcommissaris in functie, over het algemeen zeer correct is, maakte hiervan opnieuw een proces-verbaal op. 
 
Enkele dagen na de gepleegde aanslag van enkele weken geleden, waren er ’s nachts ook al geweerschoten te horen nabij het huis van de familie Helsen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat er vroeg of doden of gewonden zullen vallen in deze zaak.
 
Men moet echter niet denken dat er dan op de eerste plaats een proces zal gevoerd worden tegen de kleine criminelen die door de Justitie en de voldoende ingelichte Ministers stilzwijgend gesteund worden. 
Het zijn op de eerste plaats immers de betrokken beleidsvoerders van uw regering die in gebreke zijn gebleven die deze terreurdaden tegenover onschuldige burgers mogelijk hebben gemaakt.
 
We zullen ervoor zorgen dat U de schadeloosheidsvergoeding onder de vermelding ‘Regering Di Rupo – Schadevergoeding aan slachtoffers van terreurdaden’, op een rekening van de getroffen gezinnen kan storten.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)  
 
PS. Ik zend U in bijlage: 1) een kopie van het schrijven van 15.2.2013 dat ik van uw beleidscel ontving  2) een link naar de “Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken” op de website van Minister Milquet  3) een aantal linken naar uw uitspraken over ‘straffeloosheid’ en de ‘veiligheid van de burger’  4) een kopie van het antwoord van 7.2.2013 vanwege de heer Slootmans, Attaché FOD Justitie
 
Mag ik U tevens verzoeken om bij de Minister van Justitie inlichtingen in te winnen over het 14-jarig meisje dat op 31 oktober 2011 is overleden, nadat ze onder invloed in de vijver rond het gerechtsgebouw van Turnhout was beland ? Het gaat hier namelijk om één van de vriendinnetjes van de criminelen die van de Justitie te Turnhout nu reeds maandenlang terreur mogen zaaien en zelfs aanslagen mogen plegen. De vijver van het gerechtsgebouw te Turnhout staat al jaren bekend als een ontmoetingsplaats van drugsverslaafden en drugshandelaars, wat voor heel wat overlast bij de bewoners zorgt. Ook DAT heeft te maken met de ‘absolute prioriteit voor de veiligheid van all burgers’ van uw regering.
 
=======
 
van: Info Premier Fed 
aan: Jan Boeykens
datum: 15 februari 2013 18:11
onderwerp: RE: ‘Veiligheid van de Burger’: Brief aan Premier Elio Di Rupo
verzonden door: Premier
Geachte Heer,
 
We hebben uw mail goed ontvangen, waarvoor dank.
 
Uw mail werd doorgestuurd naar de medewerkers van de Eerste minister voor verder gevolg.
 
Met vriendelijke groeten,
 
De Beleidscel van de Eerste minister
 
=======
 
“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
 
 
“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”:
 
 
Di Rupo: ‘Werken aan meer veiligheid voor al onze burgers’:
 
 
Di Rupo gaat met burgemeesters praten over veiligheid:
 
 
Di Rupo gaat elke zes maanden met burgemeesters vergaderen:
 
 
Di Rupo en burgemeesters: “Straffeloosheid moet stoppen”:
 
 
Di Rupo wil einde maken aan gevoel van straffeloosheid:
 
 
Di Rupo hekelt houding MR over veiligheidsdebat:
 
 
Di Rupo en burgemeesters raken het eens over strafuitvoering:
 
 
Federale Regering: De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit:
 
 
======
 
Op 7 februari 2013 14:09 schreef Geert Slootmans Geert het volgende:
 
Geachte heer,
 
Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.
 
Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister – lid van de uitvoerende macht – geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.  Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.
 
Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Geert SLOOTMANS
 
Attaché
 
FOD Justitie
 
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
 
Operationele Directie
 
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
 
Tel : 02/542.69.69
 
Fax : 02/542.69.32
Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Veiligheidsplan werkt niet: Open Brief aan Premier Di Rupo

 1. kruitvat zegt:

  Meisje (14) onder invloed verdronken in vijver

  Maandag 31 oktober 2011

  TURNHOUT – In Turnhout is een 14-jarig meisje overleden nadat ze onder invloed in de vijver rond het kasteel was beland. Het meisje had samen met enkele jongeren een soort aanstekergas gesnoven. Ze werd nog gereanimeerd maar overleed vannacht in het ziekenhuis.
  Hoe het meisje uit Oud-Turnhout precies in het water is gesukkeld is nog onduidelijk. Het ongeval vond zondagavond rond 19 uur plaats. De andere jongeren verwittigden de hulpdiensten. Duikers van de brandweer konden het meisje nog uit de vijver halen, maar vannacht bezweek ze in het ziekenhuis.

  ‘Wat er precies gebeurd is, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Het parket onderzoekt de zaak’, zegt Turnhouts burgemeester Francis Stijnen (CD&V). ‘De hulpdiensten hebben er nog alles aan gedaan om het meisje te redden, maar dat mocht niet baten.’

  Gas gesnoven

  Volgens getuigen was het meisje onder de ogen van haar vriendje de ondiepe vijver ingewandeld, schrijft Gazet van Antwerpen. Ze zou volgens haar vriend naar het kasteel zijn gezwommen. Op een bepaald moment ging het mis. Volgens jongeren die haar kennen, kwam het meisje nog een paar keer boven, maar verdween ze toen definitief onder water.

  Jongelui die in de buurt van het kasteel rondhingen, verklaarden hoe het meisje ‘multigas’ had geïnhaleerd uit een fles die normaal wordt gebruikt om aanstekers mee te vullen. ‘Ze was zo stoned als een garnaal toen ze in de vijver belandde’, zei een van hen.

  Vriend durfde water niet in

  De vriend van het meisje zag hoe ze in de problemen kwam, maar durfde het water niet in, verklaarde de Turnhoutse brandweer. Volgens de eerste vaststellingen is er echter geen sprake van schuldig verzuim. De jongen wees de plaats aan waar zijn vriendinnetje was onder gegaan. In het donker en in de uitgestrekte vijver was het ook voor de brandweer niet makkelijk om haar te vinden. Ze lag uiteindelijk 15 tot 20 minuten in het water.

  In Het Nieuws op vtm vertelden de stief- en halfbroer van het meisje dat ze niet begrijpen waarom niemand het water inging om haar te redden. Zij wisten naar eigen zeggen niet dat hun zus experimenteerde met het inhaleren van gas.

  Het kasteeldomein van Turnhout is vrij toegankelijk voor het publiek en een populaire trekpleister voor jongeren. Maandagmiddag brachten klasgenoten van het slachtoffer een bezoek aan de plaats van het ongeval.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20111031_006

 2. kruitvat zegt:

  Het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015

  02/03/’12 JOHN DE WIT 2 MAART 2012 – Geen enkel wapen zal nog vrij verkrijgbaar zijn, er komt geen etalageverbod voor vuurwapens, de telefoontapwet wordt uitgebreid om illegale vuurwapenhandel beter aan te pakken, iedere verkoper moet registreren welk wapen hij aan wie heeft verkocht en verkopen gebeuren bij voorkeur via overschrijving. Dat zijn enkele punten uit het nieuwe wapenplan dat de regering gisteren voorstelde. Ze deed dat ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Daarin staat dan weer dat de strijd tegen het geweld, vooral tegen vrouwen een absolute prioriteit wordt, net zoals tien soorten misdrijven, vier soorten risicoplaatsen en twee soorten daders. De regering kondigde bovendien nog tegen juni 2012 een nationaal actieplan tegen homofoob geweld aan. Een overzicht van deze drie voorstellen en enkele bedenkingen tot besluit.
  1. DE WAPENWET

  Na de dodelijke schietpartij van Nordine Amrani op 13 december in Luik, waarbij zes doden vielen met inbegrip van Amrani zelf, besloot de regering om strenger op te treden tegen het gebruik van illegale wapens. Bij Amrani werd immers een heel arsenaal gevonden. Maar in tegenstelling tot wat in sommige media werd beweerd is er momenteel nog geen enkel bewijs voor dat Amrani ook een wapenhandelaar of een religieuze extremist die zijn aanslag vanuit jihadistische motieven heeft gepleegd.

  Minister Turtelboom werkte een voorstel uit om de wapenwet te verstrengen en om de toepassing ervan op andere punten aan te passen. De wapenwet was in 2008 onder druk van de wapenlobby versoepeld (zie: hier, nvdr), nadat ze in 2006 was verstrengd, na de racistische moorden van Hans Van Themsche (zie: hier, nvdr). Na de schietpartij van Amrani komt er nu weer een verstrenging. Wat staat er in?

  * Geen enkel wapen zal nog vrij te verkrijgen zijn. Turtelboom:”Nu mogen nog 300 historische en folkloristische wapens vrij verkocht worden, omdat er zogenaamd geen munitie meer voor is. In deze categorie vallen niet alleen wapens die nog werken met buskruit en daarom totaal oninteressant zijn voor criminelen, maar ook een hele reeks oudere vuistvuurwapens. Maar dan blijkt na enkele maanden dat er munitie van uit het buitenland komt. En dan zijn die wapens plots toch weer bruikbaar. Dat mag niet meer. Daarom worden alle wapens vergunningsplichtig. Onder deze 300 wapens vallen: de Colt,de Nagant, de Mauser, de Smith & Wesson, de Walther. Zij zullen alleen mogen verkocht worden aan mensen met een wapenvergunning”. Dit voorstel was eerder al door het Vlaams Vredesinstituut geformuleerd in zijn evaluatie van de wapenwet (zie: hier, nvdr.).

  * “Mensen die zulke wapens hebben moeten die wapens binnen de drie maanden laten registreren én hiervoor een vergunning aanvragen”, zo verduidelijkte perswoordvoerster Margaux Donckier (Justitie). Ter herinnering: om een vergunning te krijgen moet u meerderjarig zijn, een blanco strafregister hebben, slagen voor een praktische en een theoretische proef behalve als U al een licentie hebt als jager of sportschutter. Samenwonenden moeten akkoord gaan met het wapenbezit en u moet ook een geldige reden hebben om zo’n wapen te bezitten. Voor een jager volstaat het jachtverlof, voor een sportschutter de sportschutterslicentie die de gemeenschappen uitreiken. De vergunning is van onbepaalde duur, maar moet om de vijf jaar door de provinciegouverneur gecontroleerd worden.

  * De illegale vuurwapenhandel wordt een van de tien prioriteiten voor de federale politie.

  * Telefoontap wordt ruimer mogelijk in wapenzaken. Nu kan dit alleen bij illegale wapenhandel als er een internationale link is én als het gaat om zwendel in militair materieel. Dat is te beperkt en daarom onderzoekt men hoe dit kan worden uitgebreid.

  * Er komt één vaste procedure om oorlogsmateriaal (kanonnen,raketlanceerders, granaten) onbruikbaar te maken. Nu zijn er verschillende en die zijn niet allemaal even efficiënt. Daardoor is het mogelijk dat officieel onklaar gemaakte oorlogswapens eigenlijk toch nog bruikbaar zijn. Dat moet vermeden worden.

  * Wapenhandelaars zullen duidelijk moeten inschrijven wat ze aan wie hebben verkocht. De kopers moeten zich identificeren. Boven een bepaald bedrag zal een wapen niet meer cash kunnen worden betaald, maar wordt een overschrijving verplicht.

  * Er komt eindelijk een definitie van wat een “veelpleger” precies is, zodat de politie veel gerichter op deze groep kan werken. Een veelpleger is volgens de werkdefinitie een dader die binnen een vaste periode meerdere en diverse inbreuken pleegt. Het accent moet liggen op inbreuken tegen de wapenwet, de drugswet, zware gewelds- of zedenfeiten. Hij moet ook een aanhoudende neiging hebben om die misdrijven te plegen. Op basis hiervan moet de politie exact weten wie een veelpleger is.

  * Politie, gerecht, justitie huizen en gevangeniswezen zullen allen toegang hebben tot één centrale databank met de objectieve gegevens over veroordeelden in, nl. de databank van het gevangeniswezen. De politie zal alvast al deze data automatisch krijgen.

  * De voorwaarden waaronder veelplegers worden vrijgelaten zullen veel concreter moeten worden. Nu zijn die te vaag (“werk zoeken”, “geen ex-gedetineerden ontmoeten”, “geen alcoholgebruik”…). Ze zullen heel concreet moeten worden om te verhinderen dat de veelpleger, die bv. autozwendel, drugshandel en wapenhandel cumuleert, nog in deze sectoren terecht komt. De controle hierop moet ook sterker. Dat was ook een groot probleem in de zaak-Amrani waar deze moordenaar sinds zijn vrijlating liefst acht keer door de justitie-assistent was gezien zonder dat die iets had gemerkt van zijn wapenactiviteiten.

  * Het plan dat nu voorligt bevat géén etalageverbod voor vuurwapens en wellicht komt dat er ook niet meer. Eerder had de gemeenteraad van Antwerpen zo’n verbod om vuurwapens in winkelvitrines ten toon te stellen, goedgekeurd. Hij wilde daardoor na de racistische moorden van Hans van Themsche impulsieve aankopen van vuurwapens tegengaan. Maar de Raad van State vond dat een gemeenteraad zo’n beslissing niet mag nemen. Dat moet de federale overheid doen, zo luidde het. Daarop dienden de socialistische verkozenen Renaat Landuyt (in de Kamer) en Bert Anciaux (in de Senaat) een wetsvoorstel in om dat etalageverbod mogelijk te maken. In de Senaat werden hierover al hoorzittingen georganiseerd. De jagers waren volledig te vinden voor zo’n etalageverbod. Maar begin dit jaar werd het voorstel toch afgevoerd, mede omdat sommige sp.a-ers zelf er problemen mee hadden. Zo zou het niet stroken met de vrijheid van handeldrijven. Het zou ook technisch niet zo simpel zijn om het uitstallen in vitrines te verbieden, maar niet op publieke wapenbeurzen. Bovendien rijst de vraag of het etalageverbod nog wel echt nodig is, nu je voor iedere aankoop van om het even welk wapen een vergunning zal moeten hebben. Dan zijn impulsieve aankopen niet zomaar meer mogelijk. Het ziet er naar uit dat Turtelboom snel wil realiseren wat mogelijk is om die verstrenging van de wapenwet alvast niet te vertragen door de technisch en politiek moeilijker realiseerbare dingen.

  http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1128492/het-nationaal-veiligheidsplan-2012-2015.aspx

 3. kruitvat zegt:

  2. HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN

  De regering stelde gisteren ook haar nieuw Nationaal Veiligheidsplan voor. Dat loopt van 2012 tot 2015 en bepaalt welke misdaadvormen bij voorrang moeten worden aangepakt. De veiligheidsplannen van de 196 politiezones moeten op dit veiligheidsplan afgestemd worden, maar dat moet uitzonderlijk pas tegen einde maart 2013 gebeurd zijn, zodat de nieuwe gemeenteraden dit kunnen doen.

  * Centraal in dit Veiligheidsplan staan tien sleutelelementen.

  2.1. De strijd tegen de ongehoorzaamheid (“incivilités”) en de overlast wordt versterkt. Er komt een ondubbelzinnige en nauwkeurige definitie van wat “ongehoorzaamheid” precies is. De wet op de gemeentelijke sancties wordt aangepast en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet kondigde een nieuw ontwerp aan binnen de twee maanden. Over de inhoud was verder al bekend dat de leeftijd om overlastboetes op te leggen zal dalen van 16 naar 14 jaar en dat de overlastboetes verhoogd zullen worden. Gisteren maakte Milquet ook bekend dat de “waakzaamheidscel antisemitisme” die onder leiding van ambtenaren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de strijd tegen het antisemitisme aanpakt, de opdracht heeft gekregen om na te gaan of racistische en antisemitische beledigingen met overlastboetes kunnen worden beteugeld. Nu kan dat niet omdat het misdrijf “belediging” niet is opgenomen in de wet op de gemeentelijke administratieve sancties, maar onderzocht wordt hoe dat mogelijk kan zijn.

  2.2. De wijkagenten zullen meer op het terrein aanwezig moeten zijn. Hun prioritaire taken worden geherdefinieerd. Meer blauw op straat is een evergreen uit alle beleidsplannen van de voorbije twintig jaar. Deze idee stond ook al in het vorige veiligheidsplan en wordt eigenlijk al als belangrijkste prioriteit naar voren geschoven sinds halverwege de jaren negentig.

  Ook de gemeenschapswachten zullen worden uitgebreid omdat zij de burgers een veiligheidsgevoel geven en de politie van problemen in de wijken kunnen inlichten.

  2.3. De strijd tegen het lichamelijk geweld vooral dan tegen vrouwen (verkrachting, foltering, slagen, doding…) is de topprioriteit. Dit soort zaken moet eerst worden aangepakt op uitdrukkelijk verzoek van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.

  2.4. Daarnaast worden tien misdrijven prioritair behandeld.

  Het gaat om:

  == gewapende diefstallen;

  == stadsbendes en geweld in het openbaar vervoer;

  == cocaïnehandel, productie en handel in XTC en drugsdealen;

  == illegale vuurwapenzwendel;

  == terrorisme;

  == intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen;

  == mensenhandel en mensensmokkel;

  == informaticacriminaliteit;

  == fiscale, sociale fraude, witwassen van misdaadgeld en fraude bij het beheer van afval;

  == inbraken.

  Voor elk van deze prioriteiten moet de federale politie binnen de zes maanden een specifiek programma uitwerken. De verantwoordelijke ministers willen dat vooral twee soorten daders (georganiseerde bendes en veelplegers) worden aangepakt. De prioriteiten moeten worden opgenomen in de veiligheidsplannen die alle 196 lokale politiezones moeten maken. Die plannen moeten uitzonderlijk pas tegen het einde van het eerste trimester van 2013 klaar zijn, zodat de nieuw verkozen gemeenteraden ze kunnen opstellen.

  http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1128492/het-nationaal-veiligheidsplan-2012-2015.aspx

 4. kruitvat zegt:

  2.5. Er komen ook vier plaatsen waar de criminaliteit prioritair zal worden aangepakt: het openbaar vervoer, de grote recreatiedomeinen, de grote evenementen en plaatsen met grote volkstoeloop, het internet.

  2.6. Er komt een apart plan voor Brussel. Eerder zegde Milquet al dat de hoofdstedelijke politie bovenop de 25 miljoen euro die ze jaarlijks krijgt om de veiligheid van de Europese toppen te garanderen, voor deze taak nog eens 30 miljoen euro extra krijgt. Dat geld zou nodig zijn om ervoor te zorgen dat de politiemensen die met een Europese top bezig zijn op hun gewone werk kunnen worden vervangen. Het geld zou gaan naar meer gemeenschapswachten om de ongehoorzaamheden onder controle te krijgen en naar de beveiliging van de metro. Ter herinnering: toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open Vld) stelde aan de Europese Unie voor om minstens de helft van de Europese toppen in Brussel te houden. Vroeger hadden die toppen plaats in het land dat de voorzitter van de EU leverde. Verhofstadt stuurde zijn binnenlandminister Patrick Dewael er op uit om de kosten om de leiders van de EU te beschermen tegen de bevolking, te recupereren. Dat was toen 25 miljoen, maar de Europese Commissie wilde dat niet doen, omdat zij niet had aangedrongen om die toppen in Brussel te houden. Toen telde de EU nog maar 15 staten, nu al 27. Gevolg: veel meer toppen, veel meer kosten. Vandaar het extra geld. (Over het veiligheidsprobleem in Brussel, zie: hier, nvdr.)

  Voor de andere grote steden komt er geen apart plan, maar wel een werkgroep met de burgemeesters van die grote steden. Daar kunnen ze “ervaringen uitwisselen”.

  2.7. De strijd tegen het radicalisme wordt versterkt, maar zoals dat in het verleden ook al het geval was, wordt helemaal niet gezegd hoe. Wel zal de wijkagent meer naar voren worden geschoven. Hij zal een opleiding moeten volgen om de uiterlijke tekens van smeulende radicalisering bij sommige individuen onmiddellijk te herkennen en door te spelen aan de bevoegde diensten.

  2.8. In het verkeer heb je vier prioritaire thema’s: overdreven snelheid; rijden onder invloed; gsm’en aan het stuur; gordel niet dragen of kinderzetels niet gebruiken. Daarnaast zijn er drie prioritaire doelgroepen: zwakke weggebruikers, motorrijders en chauffeurs van vrachtwagens. Tegen het einde van dit plan zal de federale wegpolitie 10% meer controles moeten doen dan in 2010.

  2.9. Er komt ook een plan om grote rampen en crisissituaties te beheersen. Enkele jaren terug schreef het Comité P al dat de politie een grote ramp niet aankon. (Lees hierover: hier, nvdr.)

  2.10. De samenwerking met de buurlanden wordt versterkt, zeker in de grensregio’s. Ook dit is – zeker in Limburg, waar het drugstoerisme naar Maastricht binnenkort wellicht verschuift naar de Belgische Limburgse gemeenten omdat de Maastrichtse coffeeshops alleen nog aan Nederlanders hasj zullen verkopen – een evergreen. Het wordt telkens opnieuw beloofd. (Over het Limburgse drugsprobleem, zie: hier, nvdr.)

  * De nieuwe commissaris-generaal voor de federale politie, Catherine De Bolle, zag op basis van dit Veiligheidsplan drie grote uitdagingen voor de federale politie:

  A. Het HRM-beleid. Binnenkort gaat een hele reeks politiemensen met pensioen. Hoe gaan we die vervangen zonder de competenties die ze hadden kwijt te spelen? Dat is de hamvraag. Hiervoor komt er een speciale HRM-manager. Er komt ook een betere opleiding, want de visitatierapporten van de politiescholen (waaruit de Antwerpse politieschool als een van de mindere naar voren trad) wezen op nogal wat pijnpunten. Minister Milquet zal hierover “binnenkort” voorstellen doen. Tenslotte moet ook het administratieve, juridische en tuchtstatuut worden vereenvoudigd. Dit laatste element wordt ook al vele jaren aangekondigd, maar ondertussen is het statuut er alleen maar ingewikkelder op geworden.

  B. De ICT herorganiseren en één informaticasysteem ontwikkelen waardoor iedere politieman op het terrein onmiddellijk bij die informatie kan die hij nodig heeft.

  C. De federale politie, die op vele cruciale diensten personeel te kort heeft, moet echter ook inleveren. Hierrond wil De Bolle ook een project ontwikkelen.

  http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1128492/het-nationaal-veiligheidsplan-2012-2015.aspx

 5. kruitvat zegt:

  3. HET ACTIEPLAN TEGEN HOMOFOOB GEWELD

  Tijdens de persconferentie was nogal wat kritiek omdat Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet in haar Nationaal Veiligheidsplan alleen maar het geweld tegen vrouwen centraal stelde en met geen woord repte over het geweld tegen homo’s, vooral in de grote steden. Milquet kondigde daarop een “nationaal actieplan tegen homofoob geweld aan” tegen uiterlijk juni 2012. Ze zegde dat ze al contacten heeft gehad met de drie nationale koepelorganisaties van homo’s en lesbiennes, met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Die contacten zullen voortaan om de drie maanden plaatsgrijpen. De minister, die zich enkele weken terug nog verzette tegen de aanwezigheid van homoseksuele politiemensen in uniform op de Gay Pride, zei in de Kamer dat ze de Rainbow Cops, een werkgroep van homoflikken, “steunt”. In de Kadernota Integrale Veiligheid, een soort van veiligheidsplan dat samen met de gemeenschappen wordt opgesteld en tegen de zomer opgesteld moet zijn, zal homofoob geweld als actiepunt opgenomen zijn.

  Concrete voorstellen formuleerde de minister nog niet en op de door andere partijen geformuleerde voorstellen ging ze ook niet in.

  4. BEDENKINGEN

  4.1. Het plan om de wapenwet te verstrengen is een goed plan. Enorm positief is dat de minister van justitie na jarenlang aandringen eindelijk met een actieplan tegen veelplegers wil komen. De vorige ministers hebben op dat vlak altijd niet thuis gegeven. Maar…de wapenvergunning blijft onbeperkt duren. Na de moorden van Hans Van Themsche was ze gedurende een korte periode maar voor vijf jaar geldig, maar onder druk van de wapenlobby werd ze opnieuw van onbeperkte duur. En voor de meeste vergunningen zijn geen medische tests meer nodig sinds 2008. Er blijft bovendien veel te weinig personeel om te controleren of een vergunning eigenlijk nog wel mag blijven voortduren. Ook mogen jagers en sportschutters hun wapens nog altijd bij hen thuis bewaren en niet op vaste afgesloten plaatsen in clubs. Dit blijven pijnpunten in de wet.

  4.2. Het Nationaal Veiligheidsplan geeft absolute prioriteit aan geweldsmisdrijven, vooral tegen vrouwen. Daarmee legt Milquet duidelijk de vinger op de wonde en lost ze de verwachting van de burgers in. Maar daarnaast zijn in dit Plan ook nog tien soorten misdrijven, vier soorten plaatsen, twee soorten daders (georganiseerde bendes en veelplegers) prioritair. Zijn er niet te veel prioriteiten? Als bijna alles wat mediatiek is een prioriteit moet zijn voor de politie, dan wordt de strijd tegen de prioriteiten uitgehold. Sommige prioriteiten zijn overigens al stokoud en blijken nog altijd niet gerealiseerd (bv. de wijkagent herwaarderen).

  Verder is niet duidelijk hoe de federale politie met een groot personeelstekort op bepaalde van zijn gespecialiseerde diensten, dit allemaal zal moeten bolwerken, te meer daar die federale politie ook nog moet bezuinigen.

  Het plan is ook te vaag over de grote steden. Die moeten het met een overlegwerkgroep met de burgemeesters van de grote steden stellen. Alleen voor Brussel, waar minister Milquet zelf woont en in oktober meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, komt er een nieuw plan en véél nieuw geld. Maar is er al een analyse gemaakt van de efficiëntie van de werking van de zes Brusselse korpsen? Het blijkt van niet. Zo’n Brusselplan is overigens zeker nodig, maar de andere grote steden worden toch wat stiefmoederlijk behandeld.

  4.3. De minister kondigde nu toch een plan tegen homofoob geweld aan tegen juni van dit jaar. Dat is beslist een heel positieve evolutie, die zich op heel korte termijn heeft doorgezet.

  Milquet deed die aankondiging evenwel in reactie op vragen van journalisten en parlementsleden, want in de voorstelling van haar Veiligheidsplan was hierover niets van terug te vinden. Concrete voorstellen zijn er ook nog niet. Het Veiligheidsplan van 2012 tot 2015 heeft weliswaar geweld als topprioriteit en vermeldt daarbij uitdrukkelijk geweld tegen vrouwen, maar niet tegen homo’s. Ook het voorstel om racistische, antisemitische en seksistische beledigingen met overlastboetes te beteugelen, geldt – nog afgezien van de vraag of dat voorstel wel wenselijk is – alleen voor deze groepen, niet voor homo’s.

  Milquet overlegt nu ook om de drie maanden met de drie koepelorganisaties van homo’s én met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Zeer goed. Maar zijn dat nu net niet de organisaties die sinds kort zwaar onder vuur liggen omdat ze nog geen enkel concreet voorstel over de strijd tegen het homofoob geweld hebben geformuleerd en omdat ze die problematiek hebben onderschat? Hierbij treft Milquet overigens geen enkele blaam, want als minister moet zij uiteraard met de officiële organisaties overleggen.

  Op de vele voorstellen die politici de jongste dagen deden om homofoob geweld aan te pakken, reageerde Milquet nog niet, ze keurde wel uitdrukkelijk de smartphone-applicatie af die door Outrage! werd ontwikkeld om homofoob geweld te melden omdat dit “een verklikkersmaatschappij zou bevorderen”.

  Hoewel de evolutie erg positief is, toch is enig scepticisme gewettigd.

  4.4. Zeker de vijf voorstellen van de N-VA én die van de sp.a hadden een reactie verdiend.

  De N-VA-voorstellen zijn:

  * Snelrecht voor homofobe daders.

  Is dit voorstel wel een goed idee? Het is zeer moeilijk om in de heel korte tijd van het snelrecht een precies overzicht van de feiten te krijgen. En bovendien kan een slachtoffer veel zwaarder verwond zijn dan op het eerste gezicht lijkt, de ernst van verwondingen kan soms pas maanden later blijken. Dan moet de kwalificatie van het misdrijf ook zwaarder moet zijn en misschien is de dader dan al (te licht) gestraft. Snelrecht bij geweldsfeiten ligt daarom moeilijk.

  * Naar Nederlands voorbeeld campagnes voeren in uitgaansmilieu om daden van agressie op straat te documenteren door foto’s, beeldopnames met telefoon, e.d. en die te rapporteren. Dit is dus een promotie van de smartphone-applicatie van Outrage die al door Milquet werd afgewezen.

  * Verhoogde aanwezigheid en verhoogde aanspreekbaarheid van politie in uitgaansbuurten van homo’s. De N-VA pleit nog net niet voor “lokhomo’s” zoals de PVV in Nederland deed.

  * Structureel overleg met allochtonengemeenschap met klare afspraken over verantwoordelijkheid om gelijkwaardigheid van homo’s te respecteren. Hier zou je bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een overleg met de Moslimexecutieve kunnen organiseren om de imams op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Dat zou uitgerekend iets voor de Interculturele Dialoog geweest zijn, die minister Milquet tijdens de vorige legislatuur had opgestart en die leidde tot een rapport…waarin geen enkel voorstel tegen homfoob geweld stond.

  * Homofoob geweld moet een aandachtspunt worden in het plan over radicalisering. Of dat het geval is, mag niemand weten, want de inhoud van dit plan wordt al jaren geheim gehouden. Ooit lekte uit dat de staatsveiligheid er niet in slaagde om het moslimextremisme behoorlijk te volgen (zie: hier, nvdr), maar of dat nog zo is mogen we niet weten. Deels ook door het gebrek aan openheid van het Comité I dat de inlichtingendiensten controleert.

  De sp.a-voorstellen werden geformuleerd door Vlaams Parlementslid Jan Roegiers. Hij pleitte voor doelgerichte voorlichtingscampagnes naar jonge allochtonen in het onderwijs, vooral in concentratiescholen. Dat is alvast een uitstekend idee, want onderzoek van professor Marc Hooghe toonde aan dat moslimjongens twee keer zo homofoob zijn als katholieke of vrijzinnige jongens. Die campagnes zou de Vlaamse Gemeenschap kunnen organiseren. Bovendien wil hij dat de imams ervan overtuigd worden dat homo’s evenwaardig zijn aan hetero’s. Een moedig standpunt, maar zeker geen sinecure.

  De voorstellen van beide partijen zouden best gekaderd worden in een algemeen beleid over homodiscriminatie. Ook daarrond werden al enkele concrete voorstellen geformuleerd: het weigeren van een woning, een baan of een promotie op het werk door een privépersoon omdat iemand homo is moet strafbaar worden, net zoals dat al in racismezaken het geval is; aanzetten tot homohaat in de pers moeten net zoals racistische uitspraken in de pers voor de correctionele rechter kunnen komen; er zijn praktijktests nodig om bv. het racisme van Brusselse taxichauffeurs te testen, zoals Nahima Lanjri (CD&V) voorstelde. Het is niet onze stelling dat al deze voorstellen noodzakelijk moeten worden ingevoerd, want de huidige antidiscriminatie- en antiracismewet stelt problemen op het vlak van vrije meningsuiting, maar als deze voorstellen van kracht zijn in de strijd tegen het racisme dan moeten ze ook gelden in de strijd tegen homohaat. En dat is nu niet het geval.

  In ieder geval blijft opmerkelijk dat een reeks politici, onder wie enkele vooraanstaande allochtone heteroseksuele vrouwen (Nahima Lanjri, Zuhal Demir) nu met concrete voorstellen tegen homofoob geweld zijn gekomen, maar de verantwoordelijke organisaties (de koepelorganisaties van de homobeweging en het CGKR) en de verantwoordelijke ministers deden dat vooralsnog niet. Over dit thema is dus nog veel werk aan de winkel.

  http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1128492/het-nationaal-veiligheidsplan-2012-2015.aspx

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s