Belgische Staatsveiligheid: Minister Milquet spreekt over ‘veiligheid’

Image

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de Belgische Justitie en Staatsveiligheid de doofpotoperatie rond de kinderpornozaak Zandvoort geleid hebben en zij tevens verantwoordelijk zijn voor de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen waarbij al onze blogs wekenlang werden gesloten, schreven we herhaaldelijk naar de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Noëlle Milquet (christen-democraten), die echter niet antwoordde.

Het stilzwijgen van deze minister is echter niet normaal omdat zij bevoegd is voor de werking van de politiediensten en omdat er politiediensten zijn betrokken bij de voortdurende doodsbedreigingen tegen Marcel Vervloesem’s dochter en oudste kleindochtertje, alsook bij de aanslag op zijn dochter.

Marcel’s halfbroer Victor Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort met zijn verklaringen en de verklaringen van zijn bendeleden moest dichtdekken en waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, gaf op 17.12.2012 niet alleen het startsein tot de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen door een sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel’s kleindochtertje te sturen.

Victor Vervloesem werd in 2006, dank zij zijn goede contacten met de burgemeester van Herentals (die eveneens kamerlid is en in de jaren ’90 onder het vice-premierschap van de huidige Belgische premier Elio Di Rupo, ook de Belgische Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was), tot voorzitter van de herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd terwijl hij deels analfabeet is. 
Hij zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Neteland, een overkoepelend politienetwerk voor Herentals en omstreken, die door Peeters die ook aan het hoofd staat van de herentalse politie, wordt voorgezeten.
En het is uitgerekend Ronnie Geens, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals die goede contacten onderhoudt met Victor Vervloesem, die weigerde om een proces-verbaal op te maken van de aanslag tegen Marcel’s dochter ‘omdat er geen auto-nummerplaat genoteerd werd en men dus niets kon doen’. Op die wijze werd deze aanslag die fataal had kunnen aflopen, dichtgedekt.

Omdat de Justitie van Turnhout niet wilde optreden en de daders van de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag beschermden, schreven we ook herhaalde malen naar justitieminister Turtelboom. Op 7.2.2013 kregen we het hierboven gepubliceerde antwoord op onze brief van 7.1.2013 van de heer Slootmans van de FOD Justitie.

Minister Milquet die, tesamen met justitieminister Turtelboom, deelnam aan de door Premier Elio Di Rupo op 15.6.2012 georganiseerde speciale vergadering over veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van België, waarbij er overleg gepleegd werd over een ‘betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie’, zwijgt echter als een graf.

Op die manier distancieert Milquet zich van de regeringsverklaring van Premier Elio Di Rupo (Parti socialiste) die stelde dat ‘de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’.

Ik denk dat Minister Milquet, zoals de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Victor Vervloesem en de hele lokale maffia in het zadel hielp, dat vroeger ongetwijfeld heeft gedaan, te nauw met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid samenwerkt. En, zoals reeds aangehaald, zijn het de Justitie en de Staatsveiligheid geweest die jarenlang alles geprobeerd hebben om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Er woedt momenteel een verhitte politieke discussie over de door de christen-democraten gekontroleerde Staatsveiligheid in België omdat een aantal politici zich zorgen maakt over de geheime dossiers die de Belgische Staatsveiligheid over hen heeft opgemaakt. De gegevens uit die dossiers lekken immers regelmatig uit en zij worden ook in politieke rechtszaken gebruikt.

De krant De Standaard van 13 februari 2013 publiceerde de volgende bloemlezing van Minister Milquet die, tesamen met haar partij-vriend, de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck, de verdediging van de Belgische Staatsveiligheid op zich neemt: ‘Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. De dienst is onmisbaar. Het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land. De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top (nvdr. waarvan Milquet en De Clerck, politiek gezien, deel uitmaken). Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering. De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen.’

Het klinkt allemaal erg overtuigend. Het enige probleem is echter dat de uitleg van de Minister niet klopt. Want waarom maakt zij zoveel ophef rond de ‘veiligheid van de staat en haar burgers’ als zij het reeds te veel vindt om te antwoorden op een paar brieven waarin haar gevraagd wordt om een 15-jarig meisje en haar ouders met nog drie kinderen onder de 14 jaar, tegen wekenlange doodsbedreigingen en mogelijks nieuwe aanslagen te beschermen ?

Minister Milquet verkoopt dus onzin door te verklaren dat de ‘prioriteit moet uitgaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen de elementen die de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen’.

Ik denk dan ook dat Minister Milquet en haar politieke vriend Stefaan De Clerck die zeer goede contacten onderhoudt met de Belgische Staatsveiligheid en die voor een groot deel verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, op de eerste plaats hun eigen machtspositie willen veilig stellen.
Die hebben zij ondermeer te danken hebben aan de Belgische Staatsveiligheid en het dichtdekken van allerlei ‘staatsgevaarlijke’ dossiers.

Machtsgeile politici hebben maar weinig oog voor de ‘veiligheid van de burger’ die Premier Elio Di Rupo tot een ‘absolute prioriteit van de regering’ noemde.

Laat ons hopen dat er zowel in België als in Nederland meer en meer burgers opstaan die niet akkoord gaan met het politieke spel rond de ‘veiligheid van de staat’ dat ten koste van hun eigen veiligheid gespeeld wordt.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Milquet: ‘Staatsveiligheid mag niet worden afgeschaft’:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_072

‘De Clerck verzet zich tegen afschaffen Staatsveiligheid’:
http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1331203/stefaan-de-clerck-verzet-zich-tegen-afschaffen-staatsveiligheid.aspx#.URuD03jAzP4.twitter

(Er zijn problemen met de publikatie van dit bericht op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ )

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

22 reacties op Belgische Staatsveiligheid: Minister Milquet spreekt over ‘veiligheid’

 1. kruitvatK zegt:

  Milquet: ‘Staatsveiligheid mag niet worden afgeschaft’

  woensdag 13 februari 2013

  Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) laten weten in een reactie op de uitspraken van Renaat Landuyt. Milquet vindt wel dat Staatsveiligheid verbeterd kan worden. Permier Elio Di Rupo (PS) en Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) roepen intussen op tot sereniteit en gematigdheid.
  Milquet begint haar reactie door te stellen dat het ontbinden van de dienst Staatsveiligheid praktisch onmogelijk is, aangezien dat niet in het regeerakkoord is opgenomen. Ze is echter ook van mening dat de dienst onmisbaar is. ‘het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is bovendien onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land.’

  ‘De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top’, meent Milquet.

  Meer transparantie

  De minister vindt wel dat de dienst voor verbetering vatbaar is: ‘Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering.’

  Milquet heeft een rapport over Staatsveiligheid overhandigd aan premier Elio Di Rupo. ‘Dat omvat meerdere pistes ter verbetering van de rol van de staatsveiligheid alsook wat betreft een versterking van de coördinatie tussen de verschillende diensten zoals bijvoorbeeld met de politie en het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) en tussen de diensten en het ministerieel comité’, aldus de minister.

  ‘De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen’, besluit Milquet.

  ‘Sereniteit en gematigdheid’

  Premier Elio Di Rupo en minister van Justitie Annemie Turtelboom roepen op tot ‘sereniteit en gematigdheid’ in verband met de eventuele evolutie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De federale regering wacht de resultaten af van de onderzoeken die werden gevraagd, stellen de premier en de minister.

  Ze herinneren eraan dat het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, onder het voorzitterschap van de eerste minister, op 22 februari samenkomt. Intussen wordt deze vergadering voorbereid door het College voor Inlichtingen en Veiligheid. Parallel daarmee zal een interkabinettenwerkgroep samenkomen.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_072

 2. kruitvatK zegt:

  De Clerck verzet zich tegen afschaffen staatsveiligheid

  woensdag 13 februari 2013

  BRUSSEL – Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) verzet zich uitdrukkelijk tegen de oproep van SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt om de Staatsveiligheid af te schaffen. Hij benadrukt dat de dienst niet alleen “nuttig en nodig” is, maar de voorbije jaren ook versterkt en geprofessionaliseerd werd.
  De Clerck benadrukt dat de Staatsveiligheid zich aan de regels moet houden. Als uit de lopende onderzoeken zou blijken dat er regels overtreden zijn, is een uitbreiding van de controlebevoegdheden van het Comité I voor hem dan ook bespreekbaar.

  “Maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien”, waarschuwt hij. “De Staatsveiligheid afschaffen zou een te simpele en foute conclusie zijn. Het gaat tenslotte om een instrument dat onze democratie en onze democratische instellingen moet beschermen.”

  De voormalige justitieminister vindt niet dat politie en justitie de taken van de Staatsveiligheid kunnen overnemen. “Zij houden zich bezig met strafrecht, terwijl de Staatsveiligheid toch inlichtingen levert over veel bredere bedreigingen als terrorisme en radicalisme.” Dat zomaar aan de politie toevertrouwen, zou volgens hem naar een politiestaat neigen “waarin de politie permanent alles bijhoudt”.

  Bovendien heeft de Staatsveiligheid voor De Clerck ook een rol te spelen op andere domeinen, zoals het verdedigen van onze economische belangen, rond economische spionage en cybercriminaliteit. “We hebben diensten nodig die ook daar zeer performant in zijn”, klinkt het.

  Tot slot wijst De Clerck op onze “politiek en diplomatiek gevoelige hoofdstad”. Als we zelf geen inlichtingendiensten organiseren, zullen buitenlandse diensten hier zelf “komen doen wat ze menen te moeten doen”, waarschuwt hij nog. “Nu gebeurt dat via samenwerking in een netwerk, wat ons toch ook wat controle geeft.”

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_00468127

 3. kruitvatK zegt:

  CdH ontkent te mikken op topfunctie voor Visart de Bocarmé

  woensdag 13 februari 2013

  BRUSSEL – CdH-voorzitter Benoît Lutgen ontkent woensdag “formeel” dat zijn partij probeert Cédric Visart de Bocarmé de plaats van Alain Winants te laten innemen aan de top van de Belgische Staatsveiligheid. Dat gerucht viel de voorbije dagen meermaals te horen in de hetze rond de inlichtingendienst.
  De Staatsveiligheid staat al enkele dagen in het oog van de storm, nadat op korte tijd twee geheime dossiers op de straatstenen zijn beland en er zich een welles-nietes-spel ontspon over het al dan niet volgen van politici door de dienst.

  Vorige week verbaasde justitieminister Annemie Turtelboom zich er al over dat twee “flagrante lekken” mekaar zo snel opvolgden, vooral omdat het eerste gelekte dossier oorspronkelijk slechts naar een handvol mensen verstuurd werd. Intussen wordt volop gezocht naar de bronnen achter de lekken.

  Volgens sommigen heeft een en ander te maken met de opvolging van topman Winants. Zo zou het cdH voormalig procureur-generaal Cédric Visart de Bocarmé graag als diens opvolger zien, aldus een bron. Visart de Bocarmé was vorig jaar ook even kabinetschef van cdH-vicepremier Joëlle Milquet. Voorzitter Lutgen ontkent echter formeel.

  Binnen de meerderheid bestaat in elk geval geen unanimiteit over de kandidatuur van Visart de Bocarmé. Zo valt te horen dat zijn profiel “niet overeenstemt met de neutraliteitseisen van een dergelijke functie”. Anderen in de meerderheid zien meer in een nieuw mandaat voor huidig administrateur-generaal Winants, die een Open Vld-stempel draagt.

  Van het afschaffen van de Staatsveiligheid kan ook voor cdH in elk geval geen sprake zijn. De werking en de controle moeten tegen het licht gehouden worden, maar de opdrachten van de dienst blijven wel noodzakelijk voor een goede werking van de staat, aldus nog Lutgen. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet maakte alvast een “informeel rapport” over aan de premier, met mogelijke pistes ter verbetering van de dienst.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_00468219

 4. kruitvatK zegt:

  Landuyt: ‘Vraag me af of we Staatsveiligheid nodig hebben’

  woensdag 13 februari 2013

  SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt pleit woensdag in De Morgen voor het afschaffen van de Belgische Staatsveiligheid. “Die harkt toch maar krantenknipsels en roddels bijeen”, klinkt het.
  PS-senator Philippe Moureaux zou evenmin rouwig zijn om het verdwijnen van de dienst, al zit zijn fractieleider in de Senaat niet op dezelfde lijn. MR-voorzitter Charles Michel wil niet weten van een afschaffing.

  “Ik vraag me echt af of we een instelling zoals de Staatsveiligheid nodig hebben. In een democratie is er nood aan transparantie”, vindt Landuyt. Geheime organisaties zoals onze inlichtingendienst zijn volgens hem niet meer van deze tijd. “De dienst dateert nog uit de tijd dat staten in de eerste plaats vijanden van elkaar waren.”

  Volgens de socialist hebben we de Staatsveiligheid ook niet nodig om ons tegen terrorisme te beschermen. “Dat is eigenlijk opsporingswerk. Het federale parket kan en moet dat doen”, argumenteert hij nog.

  Moureaux: Staatsveiligheid speelt altijd spelletjes

  PS-senator Moureaux ziet volgens de krant alvast geen graten in het voorstel van Landuyt. “Ik ben destijds als minister van Justitie verantwoordelijk geweest voor de instelling. Veel respect heb ik nooit voor die mensen gehad”, zegt hij. “Ze werken vaak op basis van geruchten en zijn altijd spelletjes aan het spelen.”

  Moureaux’ fractieleider Philippe Mahoux zit echter niet op dezelfde lijn. “Dat is een inschatting die misschien wat gedateerd is”, reageerde hij op de RTBF-radio op de uitspraken van Moureaux, die in de jaren 80 justitieminister was. Mahoux verwacht bovendien dat het federale parket “dezelfde opmerkingen” zou krijgen als de Staatsveiligheid nu.

  De PS’er werpt daarentegen op dat het misschien beter is om “zich eens af te vragen waarom drie zaken” rond de Staatsveiligheid de jongste weken in de pers opdoken, net nu de huidige administrateur-generaal Alain Winants op een nieuw mandaat hoopt.

  Torfs

  “De Staatsveiligheid afschaffen, allemaal goed en wel, maar dan is er geen administrateur-generaal meer, een gegeerde politieke benoeming”, merkte ook CD&V’er Rik Torfs intussen op twitter op.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_018

 5. kruitvatK zegt:

  Ben Weyts: ‘Nood aan hervorming, maar ook aan inlichtingendienst’

  woensdag 13 februari 2013

  BRUSSEL – N-VA vindt dat er absoluut nood is aan een hervorming van de Staatsveiligheid, maar waarschuwt dat er sowieso altijd nood zal zijn aan een inlichtingendienst, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme. Dat stelt Kamerlid Ben Weyts.
  Volgens Weyts tonen verschillende pijnlijke voorvallen aan dat de informatiedoorstroming en samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten alsmaar blijft mank lopen. Hij haalt daarbij de zaak aan van Lors Doukaev, die in september 2010 klaar was om in Kopenhagen een bomaanslag te plegen. Volgens het Comité I hadden de inlichtingendiensten fouten gemaakt bij het volgen van Doukaev, die in 2000 naar ons land kwam en zes jaar later Belg werd.

  De N-VA’er wil alvast dat de diensten die zich bezighouden met informatiegaring onder één dienst worden samengebracht. Vandaag gebeurt dat door verschillende diensten: de Staatsveiligheid, het ADIV, OCAD en het federaal parket en de federale politie. ‘Alles onderbrengen onder één dienst is zeker broodnodig’, aldus Weyts.

  Ondertussen breekt Weyts opnieuw een lans voor een openbare hoorzitting met administrateur-generaal Alain Winants, minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom. Hij rekent erop dat SP.A-kamerlid Renaat Landuyt, die voor de afschaffing van de Staatsveiligheid pleit, zich bij die vraag zal aansluiten. Weyts benadrukt dat er altijd nood zal zijn aan een inlichtingendienst.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_00468281

 6. kruitvatK zegt:

  Milquet tegen afschaffing Staatsveiligheid
  13 februari

  Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) is gekant tegen de afschaffing van de Staatsveiligheid. Ze wil best een aantal verbeteringen overwegen, maar de polemiek die is ontstaan na een aantal recente perslekken mag voor Milquet geen reden zijn om de werking van de Staatsveiligheid, noch die van de leiding, in diskrediet te brengen.

  De prioriteit voor minister Milquet “is noch het debat over het bestaan van de Staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van haar topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen”, luidt het woensdag in een mededeling. “De efficiëntie en de coördinatie van onze veiligheidsdiensten, waaronder de Staatsveiligheid, versterken: ja. Deze laatste afschaffen: nee!”

  Onontbeerlijk voor veiligheidspolitiek
  De vicepremier merkt op dat er van de afschaffing van de dienst geen sprake is in het regeerakkoord en voegt er bovendien aan toe dat “het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst, onontbeerlijk is in het kader van de veiligheidspolitiek van een land”. Het is voor haar noodzakelijk dat de sereniteit en rationaliteit opnieuw de bovenhand krijgen in het debat.

  Minister Milquet heeft een informeel rapport overhandigd aan premier Elio Di Rupo met pistes om de rol van de staatsveiligheid te verbeteren, maar ook om de coördinatie tussen de verschillende diensten te versterken. Doel is de efficiëntie van de strijd tegen radicalisme en terrorisme nog te versterken. Daarnaast is het Comité I door de minister van Justitie belast met een reeks aanbevelingen om de relaties met politieke mandatarissen na te gaan.

  http://www.vandaag.be/binnenland/117150_milquet-tegen-afschaffing-staatsveiligheid.html

 7. kruitvatK zegt:

  Winants: “Reacties Landuyt en Moureaux zijn ongehoord en onbeschoft”

  13 februari

  “Onbegrijpelijk, fundamenteel onjuist en ongehoord”. Zo noemt administrateur-generaal Alain Winants van de staatsveiligheid de uitspraken van de socialistische politici Renaat Landuyt (justitiespecialist van de sp.a) en Philippe Moureaux (voormalig justitieminister voor de PS).

  Zij hadden vandaag gepleit voor de afschaffing van de staatsveiligheid. “De politie speurt al naar terrorisme, waarom moet de staatsveiligheid dat dan nog doen?”, zo meende Landuyt. “Ze zamelen alleen maar krantenknipsels en roddels in en spelen spelletjes”, zegde Moureaux.

  “Totaal gebrek aan kennis”

  Winants vindt dat deze uitspraken bewijzen dat beide socialisten “een totaal gebrek aan kennis hebben van wat een inlichtingendienst is. En dat voor een justitiespecialist en een oud-minister van Justitie”.

  “Zo lees ik met verbijstering dat terrorisme alleen het werk van de politie zou zijn. Niet dus. Ze kennen het verschil tussen het werk van de politie en een inlichtingendienst niet.”

  “Het werk van de staatsveiligheid is fundamenteel anders dan dat van de politie. De politie moet misdrijven oplossen en daders voor het gerecht brengen. Wij maken analyses op langere termijn, wij doen aan prospectie, brengen evoluties en fenomenen in kaart. Wij werken voor, tijdens en na de misdrijven op gevaarlijke fenomenen door. Vele belangrijke terreurnetwerken zijn opgerold op basis van onze informatie. Ik denk aan de groep van Maaseik, de GICM (Groupe Islamique Combattant Marocain, een Marokkaanse terreurgroep), de GIA (Groupe Islamique Armé, een Algerijnse terreurgroep). We hebben dus wel degelijk een nut”.

  “Landuyt en Moureaux zeggen ook dat sommige landen géén inlichtingendienst hebben. Welke dan wel? In de Skandinavische landen, waar de inlichtingendienst bij de politie zit, bestaan inlichtingendiensten ook, ze hebben er alleen een dubbele rol”.

  “Onbeschoft”

  “De verklaringen zijn ook ongehoord en onbeschoft tegenover de vele mensen van mijn dienst die veel moeite doen om van hun soms gevaarlijke job met beperkte middelen het beste te maken”.

  http://www.vandaag.be/binnenland/117157_winants-reacties-landuyt-en-moureaux-zijn-ongehoord-en-onbeschoft.html

  JDW

 8. kruitvatK zegt:

  Groen wil “onverwachte plaatsbezoeken” bij staatsveiligheid
  12 februari

  Het Comité I moet onverwachte plaatsbezoeken bij de staatsveiligheid kunnen doen om hun werking te controleren. Dat Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, moet ook automatisch inzage krijgen in alle rapporten van de staatsveiligheid. Bovendien moet de begeleidingscommissie die in de Senaat het Comité I controleert, uitgebreid worden tot veel meer partijen. Dat meent Stefaan Van Hecke (Groen).

  De groene fractieleider in de Kamer doet zijn verklaringen naar aanleiding van de zaak-Debie. “Het parlement moet de staatsveiligheid controleren en niet andersom”, zo stelt hij.

  Vandaag kunnen slechts vijf senatoren van de vier grootste partijen (2 van CD&V, 1 van PS, 1 van MR en 1 van N-VA) controle uitoefenen op de inlichtingendiensten. “Dit is onvoldoende, de begeleidingscommissie moet worden uitgebreid”, zo luidt het.

  Stefaan Van Hecke wil net als de N-VA een openbare hoorzitting met Alain Winants, de grote baas van de staatsveiligheid. Hij wil minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) interpelleren. Hij wil weten wat de staatsveiligheid deed met de informatie (van Bart Debie) dat het Vlaams Belang misdrijven heeft begaan, o.a. inzake partijfinanciering.

  JDW

  http://www.vandaag.be/binnenland/117036_groen-wil-onverwachte-plaatsbezoeken-bij-staatsveiligheid.html

 9. kruitvatK zegt:

  VB vraagt parlementaire onderzoekscommissie Staatsveiligheid

  12 februari

  Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans dient in de Kamer een voorstel in tot oprichting van een onderzoekscommissie, die een onderzoek moet voeren naar de praktijken van de Staatsveiligheid.

  “In deze commissie moeten de minister van Justitie en de top van Staatsveiligheid in alle openbaarheid verantwoording afleggen over de gevoerde onderzoeken met betrekking tot het volgen van politici en politieke partijen. Hieruit dienen aanbevelingen te volgen die objectieve criteria en voorwaarden opleggen wanneer politici door de staatsveiligheid worden gescreend”, aldus Gerolf Annemans.

  DCA

  http://www.vandaag.be/binnenland/117033_vb-vraagt-parlementaire-onderzoekscommissie-staatsveiligheid.html

 10. kruitvatK zegt:

  Winants: “Dossier Dewinter is oud”

  12 februari

  Het dossier van Filip Dewinter bij de staatsveiligheid dat door de RTBf werd getoond, is een oud dossier. Het bevat de stukken van een juridische procedure die Dewinter zelf heeft aangespannen tegen de staatsveiligheid. Dat deelt de staatsveiligheid mee. Hieruit volgt dat Dewinter al deze stukken reeds zelf zou moeten hebben.

  In november 1995 wilde Filip Dewinter (VB) zijn persoonlijk dossier bij de staatsveiligheid inzien op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur, maar dat werd geweigerd door Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). In 2000 verbrak de Raad van State deze beslissing, maar Marc Verwilghen (Open Vld) weigerde de inzage opnieuw. Ook hiertegen ging Dewinter naar de Raad van State. In 2004 stelde die vast dat Dewinter met de rechtszaak was gestopt.

  Administrateur-generaal Alain Winants geeft toe dat hij “dit oude dossier heeft geraadpleegd” omdat Dewinter nu weer inzage wil vragen in de gegevens die de staatsveiligheid over hem heeft. De staatsveiligheid beklemtoont nog dat de dienst al meerdere jaren niet meer met “papieren dossiers” werkt. Omdat het om een dossier over een gerechtelijke procedure gaat, zou Dewinter dit dossier ook zelf al moeten hebben.

  JDW

  http://www.vandaag.be/binnenland/117016_winants-dossier-dewinter-is-oud.html

 11. kruitvatK zegt:

  RTBF toont foto’s van dossier-Dewinter bij Staatsveiligheid

  12 februari

  De Zaak Debie/Dewinter dreigt uit te draaien op een welles-nietesspelletje. Na de biecht van Bart Debie over zijn spionage bij Vlaams Belang haastte de chef van de Staatsveiligheid, Alain Winants, zich om te zeggen dat er geen dossier-Dewinter bestaat. Foto’s die RTBF publiceerde lijken het tegendeel te bewijzen.

  “We hebben meneer Dewinter nooit geschaduwd of gescreend”, beweerde Alain Winants maandag bij hoog en bij laag, als reactie op de getuigenis van ex-politiechef en ex-VB’er Bart Debie. Debie kwam er gisteren mee naar buiten dat hij de mol was binnen Vlaams Belang die informatie doorspeelde naar Staatsveiligheid.

  Die uitspraken kunnen wel eens als een boomerang terugkeren in het gezicht van Winants nu de Franstalige openbare omroep RTBF op zijn website twee foto’s plaatste waarin een map is te zien met daarop het opschrift ‘Dewinter Filip’. RTBF beweert dat de foto’s werden genomen op het bureau van Winants.

  Winants stelde maandag dat Staatsveiligheid niet geïnteresseerd is in individuele politici vanuit hun functie, maar wel bij “eventuele contacten met extremistische groeperingen in het buitenland of met groeperingen die fondsen trachten te verzamelen om anti-islamcampagnes op te zetten.”

  http://www.vandaag.be/binnenland/116994_rtbf-toont-fotos-van-dossierdewinter-bij-staatsveiligheid.html

 12. kruitvatK zegt:

  De Clerck verzet zich tegen afschaffen Staatsveiligheid

  13 februari

  Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, foto) verzet zich uitdrukkelijk tegen de oproep van sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt om de Staatsveiligheid af te schaffen. Hij benadrukt dat de dienst niet alleen “nuttig en nodig” is, maar de voorbije jaren ook versterkt en geprofessionaliseerd werd.

  De Clerck benadrukt dat de Staatsveiligheid zich aan de regels moet houden. Als uit de lopende onderzoeken zou blijken dat er regels overtreden zijn, is een uitbreiding van de controlebevoegdheden van het Comité I voor hem dan ook bespreekbaar.

  ‘Te simpele en foute conclusie’
  “Maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien”, waarschuwt hij. “De Staatsveiligheid afschaffen zou een te simpele en foute conclusie zijn. Het gaat tenslotte om een instrument dat onze democratie en onze democratische instellingen moet beschermen.”

  De voormalige justitieminister vindt niet dat politie en justitie de taken van de Staatsveiligheid kunnen overnemen. “Zij houden zich bezig met strafrecht, terwijl de Staatsveiligheid toch inlichtingen levert over veel bredere bedreigingen als terrorisme en radicalisme.” Dat zomaar aan de politie toevertrouwen, zou volgens hem naar een politiestaat neigen “waarin de politie permanent alles bijhoudt”.

  Andere domeinen
  Bovendien heeft de Staatsveiligheid voor De Clerck ook een rol te spelen op andere domeinen, zoals het verdedigen van onze economische belangen, rond economische spionage en cybercriminaliteit. “We hebben diensten nodig die ook daar zeer performant in zijn”, klinkt het.

  Tot slot wijst De Clerck op onze “politiek en diplomatiek gevoelige hoofdstad”. Als we zelf geen inlichtingendiensten organiseren, zullen buitenlandse diensten hier zelf “komen doen wat ze menen te moeten doen”, waarschuwt hij nog. “Nu gebeurt dat via samenwerking in een netwerk, wat ons toch ook wat controle geeft.”

  http://www.vandaag.be/binnenland/117125_de-clerck-verzet-zich-tegen-afschaffen-staatsveiligheid.html

 13. kruitvatK zegt:

  N-VA wil baas Staatsveiligheid horen

  12 februari

  De getuigenis van ‘mol’ Bart Debie blijft niet zonder gevolg. Ook N-VA wil nu klaarheid en de zaak en wil de baas van de Staatsveiligheid openbaar horen. Voor Ben Weyts moeten ofwel minister Annemie Turtelboom of de baas van de Staatsveiligheid Alain Winants hun verwantwoordelijkheid nemen.

  “Uit de recente getuigenissen van Bart Debie, ex-Veiligheidsadviseur van het Vlaams Belang, blijkt dat de Staatsveiligheid wel degelijk politici en parlementsleden volgt. Als zijn verhaal in de media klopt, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel heeft de minister gelogen in media en parlement. Ofwel heeft administrateur-generaal Alain Winants de minister voorgelogen. In een normaal land was de verantwoordelijke (Turtelboom of Winants) al lang opgestaan en had haar of zijn verantwoordelijkheid genomen”. Dat stelt Kamerlid Ben Weyts (N-VA).

  De N-VA eist klaarheid en wil daarom een openbare hoorzitting met de grote baas van de staatsveiligheid, Alain Winants. “Publiek en parlement hebben het recht om te weten welke regels de Staatsveiligheid hanteert bij de beslissing om politici en partijen te volgen”, zo luidt het. “Dan wordt ook duidelijk wie liegt: de minister of administrateur-generaal Winants”.

  JDW

  http://www.vandaag.be/binnenland/116939_nva-wil-baas-staatsveiligheid-horen.html

 14. kruitvat zegt:

  Dewinter wil dossier Staatsveiligheid inkijken

  11 februari

  Filip Dewinter vraagt minister van Justitie Annemie Turtelboom inzage in zijn dossier bij de Staatsveiligheid. Hij doet dat op basis van de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur en van de privacywet. Hij wil ook informatie over de oorsprong van de gegevens die over hem bewaard worden en de personen aan wie de informatie werd verstrekt. De gemeenschapssenator heeft ook de privacycommissie een gelijkaardige brief gestuurd.

  Intussen hekelt het Vlaams Belang de uitlatingen van de baas van de Staatsveiligheid dat “fondsenwerving uit het buitenland voor het opzetten van een anti-islambeweging” mogelijk kan gecatalogeerd worden als “extremisme”.

  Extremisme wordt dus blijkbaar gebruikt als alibi om het Vlaams Belang toch te volgen, waarbij het organiseren van islamkritische activiteiten al op zich wordt bestempeld als een daad van extremisme, stelt Filip Dewinter.

  Belga

  http://www.vandaag.be/binnenland/116927_dewinter-wil-dossier-staatsveiligheid-inkijken.html

 15. kruitvatK zegt:

  “Als Debie informant zou zijn, is uit de biecht klappen een misdrijf”

  11 februari

  Alain Winants, topman van de Staatsveiligheid, geeft maandag “geen informatie over het al dan niet informant zijn” van ex-Vlaams Belanger Bart Debie. “Ik kan niet spreken over onze eventuele bronnen, dat zou een misdrijf zijn”, zei Winants aan Belga. “Maar als Debie een informant zou zijn, is dat ook voor hem een misdrijf” om dat bekend te maken.

  Volgens artikel 43 van de wet op de staatsveiligheid uit 1998 kan Debie maximum zes maanden cel en 3.000 euro boete krijgen.

  Winants herhaalt maandag dat de Staatsveiligheid geen parlementsleden of politici volgt vanwege hun parlementaire activiteiten. “Maar we zijn wel bevoegd om een aantal bedreigingen te onderzoeken, waaronder extremisme. Fondsenwerving uit het buitenland voor het opzetten van anti-islambewegingen zou daaronder kunnen vallen”, verwijst hij naar de uitspraken van Debie, evenwel “zonder die te bevestigen”.

  Debie maakte maandag bekend dat hij enkele jaren vanuit de Vlaams Belang-top informatie doorspeelde naar de Staatsveiligheid. Volgens hem was de dienst onder meer geïnteresseerd in de contacten van Filip Dewinter en de financiers van de partij.

  Voor Dewinter zelf bewijzen de bekentenissen van Debie dat de Staatsveiligheid hem en zijn partij wel degelijk nauwlettend in de gaten houden. Hij eist tekst en uitleg van justitieminister Annemie Turtelboom, die vorige week nog zei dat de Staatsveiligheid geen politici volgt “in hoofde van hun functie”. Iets wat ook Winants nu nogmaals herhaalt.

  http://www.vandaag.be/binnenland/116908_als-debie-informant-zou-zijn-is-uit-de-biecht-klappen-een-misdrijf.html

 16. kruitvatK zegt:

  Dewinter overweegt juridische stappen tegen ‘mol’ Bart Debie

  11 februari

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zal met een “heel straffe uitleg” moeten komen om ongeschonden weg te raken met haar uitspraken over het volgen van politici door de Staatsveiligheid. Dat zegt Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter maandag. “Ofwel liegt ze, ofwel is ze niet op de hoogte. Beide gevallen zijn problematisch.”

  Maandag raakte bekend dat de Staatsveiligheid Bart Debie, gewezen veiligheidsadviseur van Dewinter, enkele jaren als informant gebruikte binnen de VB-top. Vorige week zei minister Turtelboom echter nog dat de dienst geen parlementsleden volgde “in hoofde van hun functie”. Volgens Dewinter leidt dat maar tot één conclusie: “ofwel liegt ze, ofwel is ze niet op de hoogte”.

  Juridisch staartje?
  Dewinter onderzoekt momenteel zijn juridische opties. Debie was parlementair medewerker en had volgens Dewinter een vertrouwelijkheidsclausule in zijn contract staan, maar zint niet meteen op een vete met zijn oude vertrouweling.

  “Veel belangrijker is voor mij de politieke verantwoordelijkheid”, onderstreept de Vlaams Belanger. “De Staatsveiligheid inzetten als een politieke inlichtingendienst in functie van het regime is meer dan een brug te ver. Bovendien was de bedoeling duidelijk een politieke partij of politicus te destabiliseren.”

  ‘Niemand vertrouwt iemand’
  Dewinter eist nu opnieuw inzage in zijn “dossier” bij de Staatsveiligheid. Maar hij wil ook dat de dienst open kaart speelt over zijn methoden, over wat er gebeurde met de info en wie de opdracht gaf. En hij wil weten wie nog als mol fungeerde binnen Vlaams Belang.

  Want de sfeer in de partij is momenteel ook “niet zo aangenaam”, aldus nog Dewinter. “Niemand vertrouwt nog iemand, iedereen vraagt zich af: ‘wie nog?’. Ik ben er dan ook helemaal niet zo zeker van dat dit nieuws mij of onze partij nu goed zou uitkomen”, besluit hij.

  http://www.vandaag.be/binnenland/116879_dewinter-overweegt-juridische-stappen-tegen-mol-bart-debie.html

 17. kruitvatK zegt:

  Dewinter: “Staatsveiligheid volgt wel degelijk politici van PVDA en VB”

  7 februari

  De staatsveiligheid volgt wel degelijk bepaalde politici, die van PVDA en VB. Dat beweert senator Filip Dewinter. Hij zegt dat in reactie op de verklaring van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) dat de staatsveiligheid géén parlementsleden volgt. Ze deed die uitspraak vanmorgen in de Kamercommissie Justitie.

  Volgens Dewinter worden politici van het VB en de PVDA wel degelijk gevolgd. “Dat blijkt uit de lijst van te volgen staatsbedreigdende organisaties die opgesteld wordt door de staatsveiligheid en de federale politie. De lijst bestaat uit drie categorieën: code rood, code oranje en code geel. Code rood betreft terreurorganisaties zoals o.a. Hizb-Ut-Tahir (partij van de extremistische moslims), GIA (Algerijnse terreurorganisatie), de PKK, de DHKPC (de groep rond Feyrihe Erdal) en Blood and Honour. Code oranje betreft onder meer Sharia4belgium, de Outlaws/Hells Angels, de (Turkse) Grijze Wolven en Internationaal Verzet (anarchisten). Onder code Geel vallen onder meer Vlaams Belang en PVDA. Hun mandatarissen worden dus wel degelijk – in tegenstelling tot wat minister van Justitie Turtelboom beweert – actief gevolgd door de politiediensten en de staatsveiligheid”.

  Stasipraktijken
  Voor Dewinter is zo’n lijst “wel degelijk nuttig en nodig,maar enkel voor terroristische en subversieve organisaties die geweld willen plegen of oproepen tot het gebruik van geweld”.

  “Het volgen van partijen zoals het Vlaams Belang is ondemocratisch en neigt naar Stasipraktijken. Blijkbaar worden vooral Vlaams-nationale organisaties gevolgd. Onder het mom van de bescherming van de staat, beschermt de staatsveiligheid vooral de bestendiging van het Belgische regime”, stelt Filip Dewinter.

  JDW

  http://www.vandaag.be/binnenland/116622_dewinter-staatsveiligheid-volgt-wel-degelijk-politici-van-pvda-en-vb.html

 18. kruitvatK zegt:

  “Staatsveiligheid volgt geen parlementsleden”

  7 februari

  “De staatsveiligheid volgt geen parlementsleden en die hebben daar ook geen dossier”. Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamercommissie Justitie in reactie op vragen van diverse parlementsleden. “De Koning krijgt niet alle geheime rapporten”, zo zegde de minister nog. Het Comité I, dat de staatsveiligheid controleert, gaat deze namiddag op bezoek bij de staatsveiligheid om een en ander op punt te stellen.
  Eerder lekten twee geheime rapporten van de staatsveiligheid over schadelijke sekten zoals Scientology en Sahaja Yoga uit. Daarin stonden namen van politici. Diverse politici wilden weten hoe de staatsveiligheid met deze gegevens omsprong. “Waarom krijgt de Koning dit rapport? Krijgt hij alle rapporten? Ook rapporten over Opus Dei?”, zo vroeg Stefaan Van Hecke (Groen).

  Turtelboom zegde dat zij zelf aan het Comité I heeft gevraagd om een onderzoek naar beide lekken in te stellen. De minister zegde dat “geen parlementsleden worden gevolgd uit hoofde van hun functie en dat er ook geen dossiers worden bijgehouden van parlementsleden”. Turtelboom zegde dat de Koning “niet alle rapporten krijgt, maar alleen die waarvan de staatsveiligheid vindt dat het Hof ze moet krijgen. Koning Albert kreeg slechts één van de twee gelekte rapporten”.

  Slechts zes
  Volgens de minister hebben slechts 6 personen van buiten de staatsveiligheid het eerste – elektronisch – rapport (over de invloed van Scientology op de Congolese gemeenschap) gekregen. “Daarnaast konden ook sommige medewerkers van de staatsveiligheid het inzien, maar omdat het elektronisch is, kan ieder manoeuvre van deze mensen geregistreerd worden. De Koning kreeg dit eerste rapport niet.”

  Het tweede rapport was schriftelijk. Het ging naar 67 mensen, onder wie 43 van buiten de staatsveiligheid. Het was een fenomeenanalyse over de invloed van sekten zoals Scientology en Sahaja Yoga. De Koning kreeg dat rapport wel. In dat rapport werden de namen van politici zoals Maggie De Block, Tony Van Parys, Elio Di Rupo en Rik Torfs vermeld. Maar wel als gecontacteerde personen.

  Het Comité I kreeg beide rapporten.

  Vijf jaar cel
  Turtelboom heeft een aantal vragen aan het Comité I voorgelegd: “Misschien waren er wat veel bestemmelingen. Daarom vroeg ik aan het Comité I om na te gaan hoe het aantal bestemmelingen van dit soort rapporten kan worden beperkt. Er moeten criteria komen op grond waarvan geheime rapporten worden verspreid. Verder moet het Comité I nagaan of de namen van politici niet kunnen worden gedepersonaliseerd of minstens in categorieën opgesomd, zodat duidelijk wordt of een politicus gecontacteerd werd, effectief contact had of de organisatie steunde of niet”.

  Turtelboom wil in de toekomst ook dat de minister van justitie een aparte nota krijgt als de staatsveiligheid politici vermeldt in een geheim rapport. Want nu gebeurt dat niet.

  De minister zegde verder nog dat je zo’n geheim rapport maar kan inzien als je daarvoor een aparte veiligheidsmachtiging hebt en bovendien als de informatie uit het rapport nuttig is voor je werk. Wie die rapporten lekt kan tot 5 jaar cel en 30.000 euro boete krijgen, waarschuwde de minister. Turtelboom bevestigde nog dat de staatsveiligheid een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend, zodat de lekken nu ook onderzocht worden door het gerecht.

  Leopold III
  Stefaan Van Hecke zegde dat niet duidelijk wordt “op welke grond het Koninklijk Paleis dit rapport over Scientology heeft gekregen”. Bert Schoofs (VB) geloofde niet dat geen politici van nationalistische signatuur worden gevolgd. “Ik vertrouw de staatsveiligheid voor geen haar. Schaf de staatsveiligheid af en integreer deze dienst in de politie. En dat de Koning de rapporten ontvangt is er ver over. Hij zou beter zelf gevolgd worden door de staatsveiligheid. Heeft de staatsveiligheid overigens zijn vader, Leopold III gevolgd?” Op deze vraag kwam geen antwoord. Ook Koenraad Degroote (N-VA) vond dat de Koning geen rapporten van de staatsveiligheid moet krijgen.

  JDW

  http://www.vandaag.be/binnenland/116606_staatsveiligheid-volgt-geen-parlementsleden.html

 19. kruitvatK zegt:

  Rik Torfs: “Als blijkt dat een minister gelekt heeft, moet hij aftreden”

  5 februari

  “Als het een minister blijkt te zijn die de geheime rapporten van de Staatsveiligheid lekt, moet hij aftreden. Ook in een land als België”. Dat zegt senator Rik Torfs (CD&V) op Twitter.

  Torfs, die zelf ook genoemd wordt in het bewuste rapport, tilt zwaar aan het lek. “Dit is een ernstige zaak. Mensen zouden zich moeten afvragen of het nog wel zin heeft om dingen aan de Staatsveiligheid te signaleren als die informatie toch gelekt wordt”.

  Torfs formuleerde eerder al forse kritiek op het rapport van de Staatsveiligheid waarin contacten tussen politici en bepaalde religieuze groeperingen worden opgelijst. Torfs zelf zou volgens het rapport contacten gehad hebben met Scientology.

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil dat het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een audit uitvoert naar een gelekt geheim rapport van de Staatsveiligheid.

  Bronnengeheim
  Volgens Torfs zal er misschien nooit duidelijkheid komen over het lek. “Er bestaat natuurlijk zoiets als het journalistieke bronnengeheim”, aldus Torfs. Maar als zou blijken dat een minister het rapport gelekt heeft, dan moet die opstappen, meent Torfs. Concrete aanwijzingen daarvoor heeft de CD&V-senator niet. “Maar het rapport is maar naar een zeer beperkt aantal mensen gestuurd. Het moet dus één van die mensen zijn”, aldus Torfs.

  http://www.vandaag.be/binnenland/116376_rik-torfs-als-blijkt-dat-een-minister-gelekt-heeft-moet-hij-aftreden.html

 20. kruitvatK zegt:

  Staatsveiligheid dient klacht in na lekken geheim rapport

  2 februari

  De Staatsveiligheid dient een klacht in tegen onbekenden nadat zaterdag een geheim rapport gelekt werd in de media. Dat zei Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, zaterdag. In het rapport staan de namen van verschillende politici vermeld.

  Winants gaf tijdens een persconferentie uitleg over het bewuste document, een ‘fenomeenanalyse van niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten’. De Staatsveiligheid had het document, dat zich richt op organisaties als Scientology en Sahaja Yoga, in oktober 2012 doorgegeven aan verschillende politici, waaronder de premier en de federale viceministers, maar ook aan de bevoegde diensten bij het federaal parket, Buitenlandse Zaken en het koninklijk paleis. Het stond als ‘geheim’ gekwalificeerd – de hoogste classificatie.

  “Lekken daarover is een misdrijf”, zei Winants. “De Staatsveiligheid zal gepast stappen op juridisch vlak ondernemen.” Winants voegde daar later aan toe dat klacht zal ingediend worden tegen onbekenden.

  Volgens de administrateur-generaal bleef de Staatsveiligheid met het rapport, dat voor ophef zorgde omdat de namen van verschillende politici erin vermeld staan, strikt binnen het wettelijke kader. Hij ontkende met klem dat politici gescreend werden. “Als ze vermeld worden is dat omdat een sekte hen probeerde te benaderen vanwege hun functie als politicus. Ze waren dus eerder lijdend voorwerp dan ‘target’.”

  http://www.vandaag.be/binnenland/116115_staatsveiligheid-dient-klacht-in-na-lekken-geheim-rapport.html

 21. kruitvatK zegt:

  Staatsveiligheid houdt Wetstraat in de gaten

  2 februari

  De Staatsveiligheid gaat na of en wanneer politici contact hebben met organisaties zoals Scientology. In een confidentieel rapport worden tientallen namen geciteerd.

  Alain Winants (foto), de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, stuurde een tiental dagen geleden een confidentieel rapport naar de hoogste overheden van het land. Om het vertrouwelijke karakter van de tekst te benadrukken wordt opgemerkt dat het document achter slot en grendel moet worden bewaard. Dat schrijft De Morgen zaterdag.

  Aanleiding voor het document ‘Fenomeenanalyse van niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten’ is de handel en wandel van organisaties als Scientology, Sahaja Yoga en de Moslimbroederschap. Die organisaties “viseren doelbewust bepaalde instellingen en proberen politici in hun beslissingen te beïnvloeden”.

  Uit het document blijkt dat de Staatsveiligheid blijkbaar al jaren politici screent en nagaat of en wanneer ze contact hebben met die organisaties. “Elke organisatie heeft het recht om te lobbyen”, staat in het rapport. “Maar wanneer politici gecontacteerd worden om beslissingsprocessen te beïnvloeden, wetten aan te passen of invloed uit te oefenen wordt de grijze zone van lobbying overschreden. Dan kan er sprake zijn van inmenging.”

  http://www.vandaag.be/binnenland/116087_staatsveiligheid-houdt-wetstraat-in-de-gaten.html

 22. kruitvatK zegt:

  Staat moet baron 100.000 euro betalen

  21 januari

  De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de Belgische staat en meer bepaald minister van Justitie Annemie Turtelboom veroordeeld tot het betalen van 100.000 euro morele schadevergoeding aan baron Benoît de Bonvoisin.

  Daarmee krijgt de Bonvoisin na 30 jaar eerherstel. De zaak gaat terug tot 1981, toen een nota van de staatsveiligheid naar buiten lekte. Daarin wordt de Bonvoisin de ‘zwarte baron’ genoemd en wordt hij genoemd als geldschieter van extreemrechtse groeperingen.

  De beschuldigingen van de staatsveiligheid zijn nooit bewezen. De baron zegt het slachtoffer te zijn van een complot.

  De Bonvoisin had 6,25 miljoen euro geëist van de Belgische staat. De 100.000 euro morele schadevergoeding, waar de staat tegen in beroep gaat, voelt niet echt als een overwinning voor de baron. “Alleen op het morele vlak”, aldus zijn advocaat Cédric Bernès.

  WB

  http://www.vandaag.be/binnenland/114955_staat-moet-baron-100000-euro-betalen.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s